Tlačiť

Christopher Balme: Úvod do divadelnej vedy

20. 11. 2018

Pozývame vás na slávnostnú prezentáciu publikácie Christophera Balmeho Úvod do divadelnej vedy, ktorá sa uskutoční po jeho prednáške 23. 11. 2018 o 13.00 hod. na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU na Svoradovej ulici č. 2 v Bratislave.Podujatie je simultánne tlmočené. Vstup je voľný.

 

Christopher Balme: Úvod do divadelnej vedy

Z nemeckého originálu Einführung in die Theaterwissenschaft preložila Jana Wild.

Úvod do divadelnej vedy Christophera Balmeho sa v nemeckej jazykovej oblasti etabloval ako štandardné dielo. Prehľadné členenie a hutný výklad umožňujú rýchlu orientáciu a poskytujú presné informácie o ťažiskových pracovných oblastiach divadelnej vedy – vysvetlené sú najdôležitejšie oblasti od dejín a teórie divadla, cez analýzu drám a inscenácií, až po javiskovú realizáciu, herecké umenie a výskum recepcie. Pritom sa zohľadňujú aj styčné body s inými disciplínami ako umenoveda, veda o médiách a etnológia.

Všetkým záujemcom o divadlo poskytne kniha spoľahlivú orientáciu o aktuálnom stave odbornej diskusie – pričom zohľadňuje aj najnovší vývoj, ako napr. teóriu genderu a performancie, semiotiku alebo postštrukturalizmus.

„Náš Úvod do divadelnej vedy je rozčlenený na tri časti. Prvú časť – základy divadelnej vedy – tvorí úvod do najdôležitejších pracovných disciplín, a to sú: dejiny divadla, teória divadla a analýza inscenácií, resp. textov. Kapitole I. predchádza krátky výklad o jednotlivých ,druhoch divadla‘: činohernom, hudobnom, tanečnom a figuratívnom divadle. Druhá časť – divadlo ako komunikačný systém – sprostredkúva základné poznatky o divadelno-vednom výskume v oblasti herectva, publika a divadelného priestoru. Ťažisko pritom spočíva väčšmi na výskumných perspektívach a menej na podrobných informáciách k dejinám alebo systematike divadla. Cieľom tretej časti je predstaviť najdôležitejšie pracovné oblasti, v ktorých sa divadelná veda stretáva so susednými disciplínami: vedu o médiách vrátane filmovej a televíznej vedy, umenovedu a etnológiu.“

Christopher Balme


 • Štúdio 12 vyhlasuje 11. ročník výzvy MLIEČNE ZUBY 2019
  Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia... viac
 • Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2018
  Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú... viac
 • Verejná výzva na vypracovanie koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda
  Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na... viac
 • Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla
  Dlho očakávaná publikácia komplexne pokrývajúca slovenské divadlo... viac
 • Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov
  Vážení návštevníci, oznamujeme vám, že od 27.12.2018 do... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.