Tlačiť

Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium

17. 10. 2018

Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa uskutoční od 20. do 24. októbra 2018 v Prahe a Bratislave. Sympózium sa zameria na divadlo ako verejnú inštitúciu a jeho potenciálne spoločenský prínos a vplyv na jednotlivcov a komunity.

Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium ponúka netradičný formát medzinárodného stretnutia pre účastníkov zo strednej Európy na dvoch miestach v Prahe a Bratislave. Špecifickou vlastnosťou stredoeurópskeho regiónu je miešanie historických, politických a kultúrnych kontextov a hustá sieť tradičnej divadelnej architektúry, kultúrnych priestorov zdedených z obdobia komunizmu a nových kultúrnych centier založených po roku 1989. Divadlo bolo vždy dôležitým iniciátorom sociálnych a politických procesov. Ľudia a tvorivé úspechy sú hlavnými zdrojmi energie, ktorá poháňa živé a bohaté kultúrne dedičstvo a infraštruktúru. Preto je hlavným cieľom konferencie stretnúť sa a spoznať ich prácu, podmienky a kontexty, v ktorých pracujú. Sympózium je pokračovaním putovnej konferencie PACE.V4 – Doprava a infraštruktúra v scénickom umení krajín V4 organizovanej Institutem umění – Divadelním ústavem v roku 2015 spolu s partnermi z krajín V4 pre účastníkov z Európy, Ázie, Vyšehradskej oblasti a krajín Východného partnerstva na siedmich miestach v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a Poľsku.

Predmetom sympózia je činoherné divadlo a dramaturgia spojená so súčasnými politickými a sociálnymi témami a tiež sociálne angažované divadelné aktivity. Hosťami sympózia budú divadelný dramaturgovia a režiséri z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska. Päťdňové putovné sympózium sa uskutoční v Prahe a Bratislave. Pracovným jazykom sympózia je angličtina.

Slovenská časť sympózia, ktorá bude prístupná verejnosti, sa uskutoční v utorok 23. októbra v Modrom salóne SND od 10.00 hod. do 18.00 hod. Zúčastnia sa Marián Amsler (Divadlo Petra Mankoveckého, SK), Zuzana Ďuricová Hájková (Divadlo Štúdio tanca, SK), Darina Abrahámová (Slovenské národné divadlo, SK), Andrea Pass (HU), Ivo Kristián Kubák (Vila Štvanice, CZ), Miriam Kičiňová (Slovenské národné divadlo, SK), Janosz Legoň (Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského, PL), Dodo Gombár (Švandovo divadlo na Smíchově, CZ). Moderovať budú Zuzana Uličianska (Divadelný ústav Bratislava, SK) a Ján Šimko (Rozhlas a televízia Slovenska, SK). Slovenská časť je zameraná na dokumentárne a politické divadlo. Základným znakom dokumentárneho divadla je využitie faktov ako zdrojového materiálu. V závislosti od spôsobu spracovania a vstupu fikcie do výsledného tvaru sa stretávame so širokou škálou prístupov k tomuto žánru. Angažovanosť, či už v rovine spoločenskej alebo politickej, tiež neodmysliteľne patrí k divadlu. Divadlo však môže byť ľahko využívané aj ako ideologický nástroj, či aj priamo nástroj štátnej propagandy. Aké témy si tvorcovia vyberajú a aké prostriedky využívajú pri ich spracovaní? Aké sú možnosti politickej a spoločenskej angažovanosti  v takomto type divadle? V čom spočíva prínos dokumentárnych divadelných projektov pre divákov a v čom pre tvorcov? Môže byť vôbec divadlo demokratické, vyvážené, korektné  a slušné?

Verejný program v Bratislave:

Utorok

23. október – konferencia v Modrom salóne SND,  panelové diskusie v dvoch častiach

10.00 – 13.00 Politické divadlo – tolerancia a limity angažovanosti

Marián Amsler (DPM Divadlo Bratislava)

Zuzana Ďuricová Hájková (Štúdio tanca Banská Bystrica)

Darina Abrahámová (Slovenské národné divadlo)

Andrea Pass (FÜGE, Maďarsko)

Janusz Legoń (Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského  Varšava)

Moderátorka: Zuzana Uličianska  (Divadelný ústav Bratislava)

 

14.00 – 17.00  Dokumentárne divadlo a divadlo založené na výskume – skúsenosti, trendy a otázky

Ivo Kristián Kubák (Vila Štvanice Praha)

Miriam Kičiňová (Slovenské národné divadlo)

Dodo Gombár (Švandovo Divadlo Praha)

Moderátor: Ján Šimko, RTVS

 

Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus (PACE.V4) je projekt dlhodobej spolupráce kultúrnych organizácií z krajín V4, ktoré sa zaoberajú scénickým umením. Táto sieť bola založená v roku 2012 s cieľom vytvoriť spoločnú stratégiu prezentácie a výskumu s cieľmi posilnenia súdržnosti krajín V4, viditeľnosti na medzinárodnej kultúrnej scéne a propagácie divadelného umenia krajín V4 a značky „Vyšehrad“ vo všeobecnosti. Cieľom je aj zlepšenie medzinárodných kontaktov a spolupráca umelcov a členov V4 na medzinárodnej úrovni. Stratégia je primárne uplatňovaná na medzinárodných podujatiach, ako sú najväčšie svetové veľtrhy scénického umenia alebo významné medzinárodné divadelné, tanečné a hudobné festivaly, ale aj v rámci Vyšehradského regiónu v podobe špecializovaných podujatí (konferencie, stretnutia, dielne, prezentácie, programy spolupráce).

www.performingartsV4.eu

Organizátori:
Institut umění – Divadelní ústav, Praha www.idu.cz
Divadelný ústav, Bratislava www.theatre.sk

Spoluorganizátori:
Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Warsaw www.instytut-teatralny.pl
Hungarian theatre Museum and Institute, Budapest www.oszmi.hu
Slovenské národné divadlo

S podporou International Visegrad Fund.


 • Súťaž o logo Roku slovenského divadla 2020
  Divadelný ústav vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž o návrh... viac
 • Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2019
  Na celoslovenskom divadelnom festivale sa predstaví a o ceny zabojuje 10... viac
 • Navždy nás opustila Margita Šefčovičová (24. 8. 1936 – 7. 2. 2019)
  Margita Šefčovičová nastúpila do vtedajšieho Dedinského divadla ako... viac
 • Súťaž DRÁMA 2018 má po uzávierke
  Do súťaže DRÁMA 2018 o najlepší dramatický text v slovenskom a... viac
 • Neschovávajte svoje drámy doma – výzva pre mladé dramatičky a mladých dramatikov
  Divadelný ústav vyhlasuje jubilejný 10. ročník súťaže o najlepší... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.