Tlačiť

Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)

15. 10. 2018

Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už druhé medzinárodné odborné kolokvium, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. a 26. októbra 2018 v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. č. 5 v Bratislave. Počas dvoch dní si budete môcť vypočuť odborné teatrologické príspevky venované česko-slovenským divadelným vzťahom po rozdelení republiky.

Po prvom úspešnom kolokviu, ktoré zorganizoval Divadelný ústav v novembri roku 2016 a s ktorého príspevkami začiatkom roka 2018 vyšiel aj rovnomenný zborník, sa Divadelný ústav z dôvodu množstva ešte nepreskúmaných a teatrologicky nespracovaných tém rozhodol zorganizovať aj druhé podujatie tohto druhu. O to viac podstatné, že v októbri roku 2018 si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky.

Českú a slovenskú kultúru v oblasti dramatickej tvorby a divadla si len ťažko predstaviť bez vzájomnej spätosti a úzkej nadväznosti. Blízke partnerstvo a spolupráca najmä v oblasti personálneho zástoja v rámci jednotlivých inscenácií boli v období spoločného československého štátu viac než samozrejmé. Ako však pokračovala spolupráca po rozdelení Československej republiky? Pretrhli sme silné väzby alebo sme na ne nadviazali? Do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Aj na tieto a podobné otázky chce odpovedať i druhé medzinárodné odborné kolokvium venované česko-slovenským umeleckým vzťahom, ktoré sa bude konať v dňoch 25. a 26. októbra 2018 v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. č. 5 v Bratislave.

Kolokvium je súčasťou vedeckého projektu Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993, ktorý realizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu. V programe okrem iného zaznejú aj príspevky o českej tvorbe Jozefa Bednárika, Michala Vajdičku, Jozefa Cillera, Lucie Kašiarovej, ale i o slovenských inscenáciách českých umelcov Jana Antonína Pitínského, Vladimíra Morávka či Petry Tejnorovej.

Projekt Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle zahŕňa v sebe výskum týkajúci sa umeleckej tvorby v oblasti divadla od roku 1993 s akcentom na tvorbu českých divadelníkov pôsobiacich v Slovenskej republike a slovenských divadelníkov tvoriacich v Českej republike. Úlohou medzinárodného kolokvia je v rámci širokej panelovej diskusie zmapovať česko-slovenské divadelné vzťahy od roku 1993. Ťažisko tvorby mnohých slovenských tvorcov leží práve v Českej republike a naopak, českí umelci, predovšetkým režiséri a výtvarníci, pravidelne prijímajú hosťovanie na Slovensku. Pomenovanie danej problematiky, jej vplyv na súčasný vývoj českej a slovenskej kultúry a reflektovanie tvorby jednotlivých umelcov sú základnými cieľmi pripravovaného teatrologického stretnutia. Cieľom odborného kolokvia je analyzovať široký horizont fenoménov súvisiacich s divadelníctvom a dramatickou tvorbou v našich krajinách po rozdelení spoločnej republiky. Takýmto spôsobom prinesie nové pohľady na vývin divadla v jednotlivých prostrediach.

Program:

25. októbra 2018

9:30 – 10:00        akreditácia účastníkov

10:00 – 10:15      úvodné slovo (príhovor V. Fekete)

Moderátor bloku: Karol Mišovic

10:15 – 10:35      Eva Gajdošová: V AKO VACULÍK (pôvodná tvorba a progresívne tendencie v tvorbe     Libora Vaculíka na scéne SND)

10:35 – 10:55      Monika Čertezni: HYBAJ HO! (za slovenským tancom do Prahy)

10:55 – 11:10      prestávka na kávu

11:10 – 11:30      Katarína Cvečková: Tvorba Petry Tejnorovej na slovenskej divadelnej a tanečnej           scéne

11:30 – 11:50      Jan Kerbr: Hvězdy slovenského divadla na českých jevištích

11:50 – 12:15      diskusia

12:15 – 14:00      obedová prestávka

14:00 – 15:00      prezentácia zborníka Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po      roku 1993 (hostia Z. Bakošová Hlavenková, P. Christov)

Moderátorka bloku: Iva Mikulová

15:00 – 15:20      Karol Mišovic: Česká klasika na slovenských javiskách od roku 1993

15:20 – 15:40      Tereza Zálešáková: České muzikálové režie Jozefa Bednárika

15:40 – 16:00      diskusia

 

26. októbra 2018

Moderátorka bloku: Tereza Zálešáková

10:00 – 10:20      Iva Mikulová: Slovenskí tvorcovia v Mestskom divadle Zlín

10:20 – 10:40      Věra Velemanová: Scénografie Aleše Votavy a kostýmy Milana Čorby k inscenaci         Brechtovy hry Pan Puntilla a jeho sluha Matti v Národním divadle Brno v roce 2000

10:40 – 11:00      Dagmar Inštitorisová: Scénografie Jozefa Cillera v Čechách

11:00 – 11:20      diskusia

11:20 – 13:00      obedová prestávka

Moderátor bloku: Karol Mišovic

13:00 – 13:20 Nora Nagyová: Mladá slovenská výtvarná generácia v Čechách

13:20 – 13:40      Nadežda Lindovská: Slovenské inscenácie režiséra Vladimíra Morávka

13:40 – 14:00      diskusia


 • Štúdio 12 vyhlasuje 11. ročník výzvy MLIEČNE ZUBY 2019
  Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia... viac
 • Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2018
  Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú... viac
 • Verejná výzva na vypracovanie koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda
  Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na... viac
 • Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla
  Dlho očakávaná publikácia komplexne pokrývajúca slovenské divadlo... viac
 • Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov
  Vážení návštevníci, oznamujeme vám, že od 27.12.2018 do... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.