Tlačiť

Kniha mesiaca: ČESKÁ A SLOVENSKÁ VZÁJOMNOSŤ V PROFESIONÁLNOM DIVADLE PO ROKU 1993

02. 10. 2018

Zborník príspevkov z teatrologického kolokvia

Aká je umelecká spolupráca a nadväznosť po definitívnom rozdelení Československej republiky? Akým spôsobom sa udržiavajú vzájomné väzby a do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Tieto a mnohé iné otázky boli nosnými témami medzinárodného odborného kolokvia venovaného česko-slovenským divadelným vzťahom a následne novej publikácie Divadelného ústavu.

Štúdie: Martin Bernátek, Tatiana Brederová, Lenka Dzadíková, Marek Godovič, Milo Juráni, Ľubica Krénová, Eva Kyselová, Tatjana Lazorčáková, Marek Lollok, Martin Macháček, Nina Malíková, Martina Mašlárová, Iva Mikulová, Nora Nagyová, Jitka Šotkovská, Martina Ulmanová, Michal Zahálka

Odborný garant kolokvia a zostavovateľ: Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.

Lektorovali: prof. PhDr. Zuzana Bakošová - Hlavenková, PhD., doc. Mgr. Peter Christov, Ph.D.

Slávnostná prezentácia sa uskutoční počas tohtoročnej konferencie Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. vo štvrtok 25. októbra 2018 o 14.00 hod. v Univerzitnej knižnici na Klariskej ulici č. 5 v Bratislave.

Srdečne pozývame!

 

Historické udalosti tzv. osmičkových rokov našich dejín si Divadelný ústav pripomína vydaním viacerých výnimočných publikácií. Čoskoro predstavíme aj ďalšie z pripravovaných knižných stretnutí v rámci osláv 100. výročia vzniku prvej Československej republiky:

Kolektív autorov: Dejiny slovenského divadla I.

Eva Kyselová: Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – 1992

 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
 • Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny
  Inscenácia Americký cisár, ktorú pripravilo Štúdio 12 v spolupráci s... viac
 • Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava
  Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.