Tlačiť

Kniha týždňa: VÝKRIK. VOĽBA Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia

10. 09. 2018

(Martin Rázus, Vladimír Hurban Vladimírov, Ferko Urbánek, Zdenko Novák, Ignác Grebáč-Orlov, Jozef Gregor-Tajovský, Karol Horák. Leopold Lahola, Juraj Váh, Nataša Tanská, Ľubomír Smrčok – Juraj Špitzer, Peter Karvaš, Ivan Bukovčan, Ján Kákoš, Osvald Zahradník, Anton Kret, Viliam Klimáček)

ADAM Skadiaľ prichádzaš, Spiegel?
SPIEGEL Zo smrti. Z nemeckého koncentráku.
(Juraj Váh: TICHO)

V roku1941, 9. septembra, vláda vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945) vydala Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Nasledovala diskriminácia a deportácie do koncentračných táborov, kde väčšina za strašných okolností zahynula. Na pamiatku obrovského množstva obetí je 9. september na Slovensku vyhlásený ako pamätný deň.

Aj slovenská dráma reflektovala tragické osudy ľudí odvlečených do lágrov. Mnoho Slovákov pomáhalo, mnoho na svoje hrdinstvo doplatilo nepohodlím, stratami i vlastným životom. Ale postoj našich ľudí bol aj odlišný. Jednou z hier, ktorá odkrýva osud slovenských Židov počas druhej svetovej vojny, ale i správanie sa Slovákov, ktorí mali to šťastie a vojna sa ich príliš nedotkla, ich nedôverčivosť, ľahostajnosť a strach, je aj "TICHO" od Juraja Váha. 
ADAM Čo ti je? Prečo sa bojíš?
SPIEGEL Chcú ma zabiť!
ADAM Kto ťa chce zabiť? Prenasleduje ťa niekto?
SPIEGEL Neviem. Ale iste. Iste ma niekto prenasleduje. Aj tu. Tam sprvoti áno. Ale vykĺzol som. Potom sa mi chvíľami zdalo, že je pokoj, že môžem dýchať. Dýchal som vzduch, v ktorom nie je plyn a dym z komínov – z vysokých, hrozných komínov.
ADAM Z akých komínov?
SPIEGEL Kde – vieš, kde pália ľudí. Dym z krematória. Išiel som, išiel som stále ďalej... Ale oni iste idú za mnou. Zmobilizovali asi všetko. A strieľali, zabíjali, vieš – zato, že som – zato zabili iných, desiatich, možno i viac... Nezáleží im predsa na tom, koľkých usmrtia. Roztrhali ich psami. Majú dogy a veľkých vlčiakov. Povedia „skoč“, a oni skočia. Povedia „trhaj“, a oni trhajú. Trhajú živé mäso z ľudí. Tí psi.
ADAM Skadiaľ prichádzaš, Spiegel?
SPIEGEL Zo smrti. Z nemeckého koncentráku.

http://www.theatre.sk/…/publikacie-…/zoradenie-podla-edicii/

Divadelnú hru Ticho Juraja Váha nájdeme i v zborníku hier s tematikou prvej a druhej svetovej vojny VÝKRIK. VOĽBA, ktorý vyšiel pri príležitosti výročí vypuknutia prvej a druhej svetovej vojny, SNP, ale aj pri príležitosti ukončenia týchto strašných udalostí.

Divadelný ústav venuje ako spomienku na obete publikáciu VÝKRIK. VOĽBA, ktorá sa od 9. 9. 2018 stáva knihou týždňa. V Prospere so zľavou na 10 € za obidve knižky.

 • Noc divadiel spojí slovenských a českých divadelníkov
  Noc divadiel otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých... viac
 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.