Tlačiť

Už čoskoro spoznáme víťazov Bienále divadelnej fotografie

30. 08. 2018

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční 5. septembra 2018 vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas vernisáže výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia, ktorú pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pripravil Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s českou partnerskou inštitúciou Inštitútom umenia – Divadelným ústavom v Prahe.

Výstavný projekt Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia zoskupuje niekoľko segmentov: štvrtý ročník slovenského Bienále divadelnej fotografie s aktuálnymi víťazmi, prvý ročník českej Prehliadky divadelnej fotografie s aktuálnymi víťazmi a tiež prehliadku doterajších štyroch víťazov Grand Prix Bienále divadelnej fotografie  – Andreja Čaneckého, Lukasza Wojciechowského, Mila Fabiana a Roberta Tapperta.

Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav už od roku 2010. Jeho cieľom je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a súčasne prezentáciou fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia, ktorá vzniká v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení, vytvára predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcna. Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

Ceny sa udeľujú v dvoch kategóriách. Hlavnou cenou Bienále pre profesionálnych fotografov je cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie. Víťaz tejto ceny získa vecný dar od firmy COPEX a možnosť uskutočnenia samostatnej výstavy. Najlepšie fotografie študentov súťažili o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie.

Vernisáž výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2018 sa uskutoční 5. septembra 2018 o 16.30 hod. vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Výstavu pripravila Viera Burešová. Pozrieť si ju môžete do 30. septembra 2018.

Porota Bienále divadelnej fotografie 2018:
Laco Kraus –
kameraman
Jana Hojstričová –
prorektorka, Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave
Zuzana Nemcová –
teatrologička, Divadelný ústav Bratislava
Jozef Ciller –
scénograf, VŠMU v Bratislave
Vladislava Fekete –
riaditeľka, Divadelný ústav Bratislava


 • Noc divadiel spojí slovenských a českých divadelníkov
  Noc divadiel otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých... viac
 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.