Tlačiť

WORKSHOP „PÍŠ AKO TANCUJÚ“

29. 06. 2018

Chceš preniknúť do sveta súčasného tanca, získať nové pohľady a širšie kontexty? Rád by si sa zdokonalil v oblasti analytického a kritického myslenia, diskutovania a písania o divadle a tanci? Skús to s MLOKmi a skús to na Kiosku!

MLOKi organizujú pilotný workshop kritického myslenia a písania o tanci počas festivalu nového slovenského divadla a tanca Kiosk. Lektorkami sú:

- Jitka Pavlišová – česká teatrologička a pedagogička, ktorá sa aktuálne zameriava najmä na teóriu tanca a performatívneho umenia,
- Barbora Kašparová – česká teatrologička a kritička venujúca sa najmä reflexii scény súčasného tanca a performatívneho umenia,
- Katarína Cvečková – slovenská divadelná kritička a redaktorka, ktorá sa okrem iného zaujíma aj o prieniky divadla, tanca a performancie.

Workshop sa uskutoční počas festivalu Kiosk (26. – 29. júla 2018) v priestoroch Stanice Žilina-Záriečie. Pod lektorským vedením sa budú účastníci venovať reflexii vybraných predstavení festivalového programu. Počas štyroch dní prebehne jedna veľká prednáška na tému súčasný tanec a séria kriticky ladených diskusií len pre účastníkov workshopu.

Workshopu sa môžu zúčastniť slovenskí a českí absolventi alebo študenti umenovedných odborov vysokých škôl, ich počet je však obmedzený. Na základe vyplnených prihlášok vyberie lektorský tím skupinu 10 účastníkov. Uzávierka prihlášok je 9. júla 2018.

Povinný účastnícky poplatok vo výške 25 € zahŕňa okrem aktivít workshopu pre účastníka aj akreditáciu na celý program festivalu a ubytovanie.

Prihlášky nájdete na: www.mloki.sk • Noc divadiel spojí slovenských a českých divadelníkov
  Noc divadiel otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých... viac
 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.