Tlačiť

Navždy nás opustil teatrológ Ladislav Lajcha

18. 06. 2018

Ladislav LAJCHA
15. augusta 1932, Malacky – 16. júna 2018, Bratislava
teatrológ, divadelný kritik a historik, dlhoročný odborný pracovník Divadelného ústavu

Po štúdiu divadelnej vedy na pražskej DAMU začal pracovať v Bratislave – najprv dva roky ako redaktor Československého rozhlasu, následne ako redaktor v kultúrnych rubrikách denníkov Smena, neskôr Pravda. Odborné divadelné články, kritiky a zasvätené štúdie o herectve, réžii a scénografii publikoval vo viacerých periodikách – Divadelní noviny, Scéna, Film a divadlo, Kultúrny život, Slovenské pohľady, Nové slovo, Slovenské divadlo. V rokoch 1962 – 1965 sa zásadným spôsobom podieľal na činnosti slovenskej pobočky pražského Divadelného ústavu. Od roku 1970 nastúpil ako vedúci sekcie divadelnej a filmovej vedy Umenovedného ústavu SAV a začal naplno rozvíjať, pestovať a prehlbovať svoju historiografickú činnosť.

Je autorom publikácie Súčasná slovenská scénografia (1977), monografií Helena Bezáková (1971), František Tröster (1983) i oboch kníh Ladislav Vychodil (1980 a 2003, druhá monografia bola venovaná osemdesiatemu výročiu narodenia scénografa). Autorsky sa podieľal na Encyklopédii dramatických umení Slovenska 1 a 2 (1989 a 1990) i na zostavení knihy Dramatický svet Petra Karvaša: teatrografia (1995). K významným dielam Ladislava Lajchu patrí odborná publikácia Silueta generácie. Osobnosti činohry SND (2013). Priebežne bol autorom mnohých výstav s divadelnou tematikou a katalógov k nim. Vo svojej teatrologicko-historickej práci sa venoval predovšetkým súvislostiam českého, nemeckého a slovenského divadelníctva v stredoeurópskom priestore.

V roku 2000 získal Cenu Karla Čapka za popularizáciu diela bratov Čapkovcov a praktické uplatnenie česko-slovenskej vzájomnosti. Za významnú dvojzväzkovú historiografickú publikáciu Dokumenty SND 1920 – 1945, vydanú v Divadelnom ústave v roku 2000, prevzal z rúk vtedajšieho generálneho riaditeľa SND, Dušana Jamricha, ocenenie.

Ladislav Lajcha kreoval prácu Divadelného ústavu na jeho začiatku a do jeho dokumentačného oddelenia sa opäť vrátil po svojej šesťdesiatke, aby ešte istý čas rozširoval poznanie v historiografickom výskume slovenského divadla.

Jeho všestranná teatrologická a kritická činnosť ostáva trvalým zdrojom i hodnotou pre ďalší výskum dejín divadelnej kultúry na našom území.

 

Česť jeho pamiatke!

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 25. júna 2018 o 16.45 hod. v obradnej sieni krematória v Bratislave.


 • Noc divadiel spojí slovenských a českých divadelníkov
  Noc divadiel otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých... viac
 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.