Tlačiť

Štúdio 12 vyhlasuje 10. ročník výzvy Mliečne zuby

19. 12. 2017

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v podmienkach profesionálneho divadla.

Vyberieme tri projekty, ktoré získajú:

 • zázemie na skúšanie a realizáciu projektu v priestore Štúdia 12
 • jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov
 • technické zabezpečenie inscenácie
 • režijno-dramaturgické konzultácie
 • premiéru a garanciu minimálne piatich repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12
 • propagácia projektu

Čo pre to musíte urobiť:

 • premyslieť si projekt, sformulovať základnú ideu a koncepciu
 • vytvoriť inscenačný tím
 • vyplniť a poslať prihlášku

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o troch víťazných projektoch.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2018.

Pred podaním projektu ponúkame konzultácie.

Informácie a zasielanie prihlášok: studio12@theatre.sk (PREDMET E-MAILU: nový Mliečny zub), 02/204 87 600
Prihláška na stiahnutie TU.

Výsledky zverejníme v marci 2018.

  • Zomrel herec Divadla Andreja Bagara v Nitre Vladimír Bartoň
  19. 8. 1948 v Bratislave – 16. 1. 2018 v Nitre Dlhoročný člen... viac
 • Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2017
  Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú... viac
 • Navždy nás opustila výrazná herecká osobnosť Marián Labuda
  Marián Labuda sa narodil 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemciach, zomrel... viac
 • Zmena otváracích hodín počas Vianoc v Divadelnom ústave
  Počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov budú jednotlivé oddelenia... viac
 • Štúdio 12 vyhlasuje 10. ročník výzvy Mliečne zuby
  Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.