Tlačiť

Štúdio 12 vyhlasuje 10. ročník výzvy Mliečne zuby

19. 12. 2017

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v podmienkach profesionálneho divadla.

Vyberieme tri projekty, ktoré získajú:

 • zázemie na skúšanie a realizáciu projektu v priestore Štúdia 12
 • jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov
 • technické zabezpečenie inscenácie
 • režijno-dramaturgické konzultácie
 • premiéru a garanciu minimálne piatich repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12
 • propagácia projektu

Čo pre to musíte urobiť:

 • premyslieť si projekt, sformulovať základnú ideu a koncepciu
 • vytvoriť inscenačný tím
 • vyplniť a poslať prihlášku

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o troch víťazných projektoch.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2018.

Pred podaním projektu ponúkame konzultácie.

Informácie a zasielanie prihlášok: studio12@theatre.sk (PREDMET E-MAILU: nový Mliečny zub), 02/204 87 600
Prihláška na stiahnutie TU.

Výsledky zverejníme v marci 2018.

  • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
 • Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny
  Inscenácia Americký cisár, ktorú pripravilo Štúdio 12 v spolupráci s... viac
 • Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava
  Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.