Tlačiť

Zomrel významný slovenský operný interpret Pavol Mauréry

18. 12. 2017

V piatok 15. decembra zomrel vo veku 82 rokov výnimočný slovenský operný spevák Pavol Mauréry.

Narodil sa 21. mája 1935 v Prešove, zomrel 15. decembra 2017 v Bratislave.

Štúdium operného spevu absolvoval v roku 1961 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v ročníku Janka Blaha. Jeho vokálna dráha viedla od speváckeho zboru Slovenskej filharmónie (1953 –1960) a Vojenského umeleckého súboru (1960 – 1967) do spevoherného súboru Novej scény v Bratislave (1967 – 1970). V sedemdesiatych rokoch pôsobil v Opere Štátneho divadla Košice (1971 – 1977), kde mu bol v jeho umeleckom zrení nápomocný aj operný spevák a pedagóg Stanislav Mjartan, u ktorého súkromne študoval. Jednu sezónu pôsobil aj v Mestskom divadle v nemeckom Erfurte (1977 – 1978). Do Opery Slovenského národného divadla prišiel v roku 1978 a pôsobil tam do roku 2005, teda takmer tridsať rokov. Vďaka svojej hlasovej technike sa však udržal vo vynikajúcej vokálnej kondícii ešte dlhé roky, príkladom čoho bolo jeho vystúpenie v roku 2013 v programe SND Kontinuity. Ako napísal operný kritik Vladimír Blaho, „obdivuhodným spôsobom zaspieval áriu Gérarda Nemico della patria z Giordanovho Chéniera“.

Od operetných partov na Novej scéne, cez štýlovo rozmanitý repertoár košických rokov, sa v Bratislave vypracoval na popredného slovenského predstaviteľa talianskej belcantovej opery, predovšetkým tvorby Giuseppe Verdiho. Vo verdiovských postavách naplno rozvíjal a uplatňoval svoj výrazný, osobito zafarbený barytón. Jeho vokálne frázy popri dramatickej kantiléne opájali krásnym mezzavoce, obdiv vzbudzovala aj výrazová bohatosť jeho speváckeho i hereckého prejavu. Do histórie slovenského vokálneho umenia sa natrvalo zapísal hlboko prežitými postavami otcov Germonta (Traviata), Simona Boccanegru i Rigoletta, žiarlivého manžela Renata (Maškarný bál), intrigánskeho Jaga (Otello) či celým radom ďalších postáv.

Účinkoval na Zámockých hrách zvolenských, v Štátnej opere v Banskej Bystrici a na iných, aj zahraničných, operných scénach a koncertných pódiách. Pôsobil tiež v Československom rozhlase a je interpretom niekoľkých titulov vydaných na hudobných nosičoch. V roku 2002 získal Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti opery a v roku 2015 Pamätnú plaketu SND pri príležitosti 80. výročia narodenia.

Jeho majstrovstvo takto vyzdvihol generálny riaditeľ SND Marián Chudovský: „Svojím prístupom k povolaniu operného speváka, pokorou, láskou a oddanosťou k svojej profesii, umeleckým majstrovstvom, vysokou profesionalitou, disciplinovanosťou a zodpovednosťou, vysokou náročnosťou voči sebe, bol príkladom pre mladšie generácie operných sólistov.

 

Česť jeho pamiatke!

 

Posledná rozlúčka s Pavlom Maurérym bude v piatok 22. decembra o 11.00 hod. v Historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a o 15.15 hod. v bratislavskom krematóriu.


 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
 • Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny
  Inscenácia Americký cisár, ktorú pripravilo Štúdio 12 v spolupráci s... viac
 • Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava
  Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.