Tlačiť

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017

06. 12. 2017

Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a jeho dodatku vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len "cena").

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

a) cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi);
b) cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca;
c) cena za výnimočný prínos v oblasti hudby;
d) cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry;
e) cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie;
f) cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí;
g) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia;
h) cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 15. januára 2018

Adresa na predkladanie návrhov:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia umenia a štátneho jazyka
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

Ďalšie informácie – formulár aj štatút ceny (+ dodatok) a zoznam doterajších držiteľov ocenenia je zverejnený na:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie-29c.html


 • Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie 2018
  Na konci septembra opäť rozochveje i rozozvučí Banskú Štiavnicu už... viac
 • KNIHA TÝŽDŇA: Samuel Beckett: Hry a James Knowlson: Odsúdený na slávu. Život Samuela Becketta
  Dve výnimočné knihy! Prvý slovenský knižný výber divadelných hier... viac
 • Eva Kristinová... jednoducho kráľovná
  Výstava venovaná významnej umelkyni cez archívne fotografie predstavuje... viac
 • Kniha týždňa: VÝKRIK. VOĽBA Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia
  (Martin Rázus , Vladimír Hurban Vladimírov, Ferko Urbánek, Zdenko... viac
 • Bienále divadelnej fotografie už pozná svojich víťazov
  Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže Bienále... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.