Tlačiť

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017

06. 12. 2017

Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a jeho dodatku vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len "cena").

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

a) cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi);
b) cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca;
c) cena za výnimočný prínos v oblasti hudby;
d) cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry;
e) cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie;
f) cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí;
g) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia;
h) cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 15. januára 2018

Adresa na predkladanie návrhov:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia umenia a štátneho jazyka
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

Ďalšie informácie – formulár aj štatút ceny (+ dodatok) a zoznam doterajších držiteľov ocenenia je zverejnený na:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie-29c.html


 • Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov
  Vážení návštevníci, oznamujeme vám, že od 27.12.2018 do... viac
 • Dlho očakávané Dejiny slovenského divadla sú v predaji
  Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských... viac
 • Vianočný trh v Prospere
  Celé adventné obdobie (od 30. 11. 2018 do 21. 12. 2018) prežijeme... viac
 • Výzva k súťaži Dráma znovu vyhlásená!
  Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú... viac
 • Salón českej a slovenskej scénografie 2018
  Pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.