Tlačiť

Aura-Pont vyhlasuje súťaž o najlepšiu pôvodnú divadelnú hru

28. 11. 2017

Súťaž o najlepšiu pôvodnú divadelnú hru, ktorú organizuje divadelná a literárna agentúra Aura-Pont, je otvorená všetkým českým a slovenským hrám. Súťaž je anonymná a texty prihlásené do súťaže nesmú byť publikované alebo uvedené na javisku do ukončenia súťaže (19. 5. 2018).

Text môžu účastníci súťaže posielať na jednom z bežne dostupných nosičov (CD, DVD, flash disk) bez uvedenia mena autora, s priloženou prihláškou a potvrdením o zaplatení vstupného poplatku – 500 Kč za jednu hru (poštovou poukážkou – na adresu Aura-Pont s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 478432283/0300 s uvedením variabilného symbolu 23022018 a menom autora).

Prihlásené texty posúdi porota zložená z divadelných odborníkov. Uzávierka súťaže je 23. februára 2018 – rozhoduje pečiatka pošty na obálke. Názvy finálových hier budú ohlásené v priebehu apríla a vyhlásenie výsledkov je naplánované na 19. mája 2018 počas festivalu Setkání/Stretnutie v Městském divadle Zlín. V rámci festivalu je plánovaný aj bonusový seminár pre finalistov.

Ďalšie informácie, prihlášku a novinky o súťaži nájdete na www.aura-pont.cz v sekcii Dramatická soutěž.

 • 4. ročník Bienále divadelnej fotografie sa nesie v česko-slovenskom duchu
  Vyhlasovateľom a hlavným usporiadateľom 4. ročníka Bienále divadelnej... viac
 • Navždy nás opustil Andrej Navara
  Narodil sa 22. 2. 1946 v Bratislave, zomrel 12. 2. 2018 vo veku... viac
 • Súťaž DRÁMA 2017 má po uzávierke!
  Do tohto ročníka súťaže DRÁMA o najlepší dramatický text... viac
 • Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2018
  Na celoslovenskom divadelnom festivale sa predstaví a o ceny zabojuje... viac
 • Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava
  Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.