Tlačiť

Aura-Pont vyhlasuje súťaž o najlepšiu pôvodnú divadelnú hru

28. 11. 2017

Súťaž o najlepšiu pôvodnú divadelnú hru, ktorú organizuje divadelná a literárna agentúra Aura-Pont, je otvorená všetkým českým a slovenským hrám. Súťaž je anonymná a texty prihlásené do súťaže nesmú byť publikované alebo uvedené na javisku do ukončenia súťaže (19. 5. 2018).

Text môžu účastníci súťaže posielať na jednom z bežne dostupných nosičov (CD, DVD, flash disk) bez uvedenia mena autora, s priloženou prihláškou a potvrdením o zaplatení vstupného poplatku – 500 Kč za jednu hru (poštovou poukážkou – na adresu Aura-Pont s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 478432283/0300 s uvedením variabilného symbolu 23022018 a menom autora).

Prihlásené texty posúdi porota zložená z divadelných odborníkov. Uzávierka súťaže je 23. februára 2018 – rozhoduje pečiatka pošty na obálke. Názvy finálových hier budú ohlásené v priebehu apríla a vyhlásenie výsledkov je naplánované na 19. mája 2018 počas festivalu Setkání/Stretnutie v Městském divadle Zlín. V rámci festivalu je plánovaný aj bonusový seminár pre finalistov.

Ďalšie informácie, prihlášku a novinky o súťaži nájdete na www.aura-pont.cz v sekcii Dramatická soutěž.

 • Poznáme výsledky súťaže Dramaticky mladí 2018
  Dnes sme v rámci Junior dňa na festivale Dotyky a spojenia spoznali mená... viac
 • Navždy nás opustil teatrológ Ladislav Lajcha
  Ladislav LAJCHA 15. augusta 1932, Malacky – 16. júna 2018, Bratislava... viac
 • Dnes sa dozvieme výsledky súťaže Dramaticky mladí 2018
  Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický... viac
 • Divadelný ústav pripravil výstavu venovanú kostýmovým dizajnérom a dizajnérkam
  Výstavu Z príbehu do príbehu – Dizajnéri/ky divadelného kostýmu... viac
 • Nová výstava Divadelného ústavu predstaví významnú baletnú sólistku Evu Jaczovú
  Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravil... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.