Tlačiť

Navždy odišiel Mikuláš Fehér

06. 11. 2017

12. 9. 1942 – 5. 11. 2017

Po dlhšej chorobe zomrel dlhoročný dramaturg, režisér, divadelný kritik a organizátor Mikuláš Fehér.


Archív DJGT

V roku 1966 absolvoval štúdium divadelnej vedy na DF VŠMU v Bratislave. V rokoch 1967 – 1972 bol redaktorom Hlavnej redakcie programu pre deti a mládež ČST v Bratislave, neskôr v rokoch 1972 – 1974 bol režisérom DJGT vo Zvolene, od roku 1974 dramaturgom a neskôr vedúcim dramaturgom. V rokoch 1984 – 1986 bol umeleckým šéfom a 1985 – 1996 riaditeľom Divadla pre deti a mládež v Trnave, neskôr až do roku 2004 dramaturgom i šéfdramaturgom DJGT vo Zvolene.

V televízii i v divadle sa orientoval prevažne na tvorbu pre deti a mládež. Je autorom mnohých scenárov televíznych animovaných seriálov Večerníček, Filmárik a Filmuška a iné; napísal i rozhlasové rozprávky Severova dcéraBiely kvet.

V prvom angažmáne vo Zvolene režíroval prevažne komediálny repertoár: M. Roščin: Valentín a Valentína (1972), C. Goldoni: Štyria grobiani (1973), O. Záhradník: Zurabája (1973), rozprávku C. Landu: Dlhý, Široký a Bystrozraký (1973) a tiež otváracie predstavenie Zvolenských hier zámockých – rozprávku J. Mahena: Radúz a Mahuliena (1974).

V trnavskom divadle prešiel za vyše dve decénia viacerými profesiami a funkciami. Popri funkcii dramaturgického šéfa i riaditeľa tiež režíroval. I tu sa, ako predtým vo Zvolene, orientoval na repertoár pre mladých a na komediálne tituly. K nim ešte pristúpila ambícia autorská – je autorom množstva pásiem, príležitostných rozprávok a tiež scenárov venovaných významným osobnostiam slovenskej kultúry (Laco Novomeský, 1984). Z režijných prác pripomeňme jeho inscenácie: A. Fadejev: Mladá garda (1976), M. Roščin: Muž a žena (1976), M. Kočan: Závrat (1977), C. Collodi: Pinocchio (1987), E. Jamrich: Lenka a Mikuláš (1991).

Od roku 1975 spolupracoval celé desaťročie ako režisér a umelecký vedúci s ochotníckym súborom Disk v Trnave na Kopánke. Tu okrem iných titulov režíroval i Čechovho Ivanova (1983) a Stodolových Mravcov a svrčkov (1984).

Posledné tvorivé obdobie pracoval opäť vo Zvolene ako dramaturg, a potom i vedúci dramaturg. Svoj záujem sústredil na dramaturgickú spoluprácu najmä s režisérmi

Michalom Babiakom a Karolom Spišákom. Ambície režisérske ho neopustili ani vo Zvolene. Z viacerých inscenácií pripomeňme jeho uvedenie slávnej Hubačovej Starej dobrej kapely (1988) so skvelou generáciou skúsených zvolenských hercov.

Ako dramaturg sa zameral najmä na spoluprácu s prekladateľom, básnikom a dramatikom Ľ. Feldekom. Pripravil uvedenie jeho komédií Z dreva vyrezané (2000), Leťte, slečna Nituš (2001), obidve v réžii K. Spišáka, a tiež Rostandovho Cyrana z Bergeracu v jeho preklade.

Pravidelne ako člen odborných porôt sa zúčastňoval na prehliadkach ochotníckeho divadla a patril i medzi ústredné postavy divadelného festivalu Gorazdov Močenok, ktorý je tematicky orientovaný na hry s kresťanskou problematikou.

 

Česť jeho pamiatke!


 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
 • Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny
  Inscenácia Americký cisár, ktorú pripravilo Štúdio 12 v spolupráci s... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.