Tlačiť

Otvorená výzva Tažní ptáci – festival Malá inventura

26. 10. 2017

Festival nového divadla Malá inventura vyhlásila otvorenú výzvu na projekty do programovej sekcie Tažní ptáci. Ide o projekty bez trvalého zázemia v niektorej inštitúcii.

 

Prihlásiť je možné projekt, ktorý:

• vznikol v období 1. novembra 2016 – 30. novembra 2017
• je technicky nenáročný alebo je možné uvádzať ho v technicky nenáročnej verzii
• je malého až stredného charakteru (obsadenie, technické požiadavky)

 

Vybraným projektom festival poskytne:

• prezentáciu na festivale Malá inventura Praha a možnosť ďalšej prezentácie v rámci regionálnej časti festivalu (Jičín, Jihlava, České Budějovice, Opava)
• možnosť prezentácie v rámci siete regionálnych centier kultúrneho networku Nová síť a ďalšiu spoluprácu na výjazdoch v rámci Českej republiky a zahraničia
• prezentáciu v PR materiáloch festivalu Malá inventura

 

Prihlášky je možné poslať do 31. 10. 2017. Projekty s premiérou od 1. 11. najneskôr do 30. 11. 2017 (projekty s premiérou od 1. do 30. 11. 2017 musia poslať prihlášku spoločne s popisom projektu, termínom a miestom premiéry. Doplňujúce materiály – fotografie, záznam – dodať po premiére najneskôr do 1. 12. 2017).

Formulár prihlášky nájdete na: http://novasit.cz./download/vyzvy.html

Otázky a viac informácií: lucieseflova@novasit.cz


 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
 • Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny
  Inscenácia Americký cisár, ktorú pripravilo Štúdio 12 v spolupráci s... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.