Tlačiť

Navždy nás opustil scénický výtvarník a pedagóg Otto Šujan

25. 10. 2017

02. 06. 1930 Zvolen – 25. 10. 2017 Bratislava

 

Otto Šujan patril medzi našich najvýznamnejších scénografov. Bol autorom 301 scénických realizácií k činoherným, operným, operetným a muzikálovým dielam, ďalšiu stovku scén vytvoril pre televíziu a film.

Spolu s Jánom Hanákom a Pavlom Mária Gáborom patrili medzi prvých absolventov odboru scénografia na Slovensku. Aj dvojročné štúdium architektúry však natrvalo ovplyvnilo jeho tvorbu pre divadlo. Javiskový priestor a scénografiu chápal ako architektúru, ba až urbanizmus, priestor nedekoroval ani nezdobil, nekašíroval kulisy, skôr ho racionálne modeloval. Za základné východisko považoval pôdorys. Hlavným cieľom Otta Šujana bolo zrušenie konvencie „kukátkového“ divadla fixným portálom, pokúšal sa o vtiahnutie diváka do deja.

Zbierka scénických návrhov Otta Šujana v archíve Múzea Divadelného ústavu tvorí základný pilier vývoja Slovenskej scénografie nielen z hľadiska historického, ale aj vysoko umeleckého. Jeho scénické návrhy a realizácie sú mimoriadne vzácne pre nasledujúce generácie. Otto Šujan svojím osobitým umeleckým pohľadom dodnes ovplyvňuje množstvo súčasných scénických výtvarníkov.

 

1949 – 1951 – štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u profesora Jozefa Lacku

1951 – 1955 – štúdium scénografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u profesora Ladislava Vychodila a Martina Brezinu

1954 – scénograf v Divadle Petra Jilemnického v Žiline

1955 – scénograf a šéf výpravy v Divadle Jonáša Záborského v Prešove

1956 – 1971 – scénograf a šéf výpravy v Divadle Nová scéna v Bratislave

1966 – 1990 – pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde prednášal predmety scénická realizácia a dejiny scénografie

1983­­ – 1990 – pedagóg na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave

1983 – titul zaslúžilého umelca

1989 – titul profesora

2000 – Zlatá medaila za celoživotnú umeleckú tvorbu


 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
 • Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny
  Inscenácia Americký cisár, ktorú pripravilo Štúdio 12 v spolupráci s... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.