Tlačiť

Nominácie na medzinárodný festival v Indii

23. 10. 2017

8. ročník medzinárodného tanečného a hudobného festivalu sa uskutoční od 13. do 15. januára 2018 v Kamani Auditorium v ​​Novom Dillí. Indická rada pre kultúrne vzťahy (ICCR) pozýva tanečné a hudobno-tanečné skupiny zo Slovenska, aby sa zúčastnili tohto festivalu. Festival nie je určený pre folklórne súbory.

Prihlášku na nomináciu môžu poslať kultúrne inštitúcie/umelecké súbory. ICCR následne preskúma aj možnosť organizovať ďalšie predstavenia umeleckého súboru v jednom alebo dvoch ďalších mestách v Indii. V závislosti od usporiadaných predstavení budú umelecké súbory v Indii po dobu 8 – 10 dní. Dĺžka predstavenia by mala byť 30 – 45 minút v Novom Dillí a 60 – 90 minút v iných mestách. ICCR poskytne stravovanie, ubytovanie a miestnu dopravu vrátane transferov z letiska. Zúčastnené súbory si hradia medzinárodnú dopravu, zdravotné poistenie a v prípade potreby účastnícke poplatky. O finančnú podporu môžu súbory požiadať Fond na podporu umenia.

Prihláška na nomináciu musí obsahovať:

-        Názov a popis hudobno-tanečnej, resp. tanečnej skupiny.

-        Počet členov (maximálne 8 – 10).

-        Krátky popis ponúkaného programu – kratší pre vystúpenie v rámci festivalu, dlhší pre samostatné vystúpenie mimo Nového Dillí.

-        Fotografie a videozáznamy z predstavení, aby organizátor mohol posúdiť nominovanú skupinu.

 

Prihlášky na nomináciu môžete posielať najneskôr do piatka 3. novembra 2017 na e-mailovú adresu cons.delhi@mzv.sk.

Viac informácií súborom poskytne konzulka Z. Mezencová na e-mailovej adrese cons.delhi@mzv.sk.

 


 • Televízne pondelky Karola L. Zachara
  Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so... viac
 • Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium
  Putovné sympózium PACE.V4 – DRAMplan pre nové milénium sa... viac
 • Kniha týždňa: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU K IMERZNÉMU DIVADLU/CONTEMPORARY DRAMA AND PERFORMATIVE SPACE: FROM PLAYWRITING TO IMMERSIVE THEATRE
  Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama... viac
 • Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 II. - (Medzinárodné odborné kolokvium)
  Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu pripravilo v poradí už... viac
 • Americký cisár je najlepšou inscenáciou sezóny
  Inscenácia Americký cisár, ktorú pripravilo Štúdio 12 v spolupráci s... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.