Tlačiť

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2017

14. 03. 2017


Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod odborným vedením českého teatrológa a divadelného teoretika Petra Christova budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa budú zaoberať širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Termín: 9. – 13. máj 2017

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla. Uzávierka prihlášok: 10. apríla 2017. Počet účastníkov je obmedzený. Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.

„Jakou roli hraje umělecká kritika ve světě otevřených publikačních možností? Jak se proměnily vztahy mezi kritikou a publicistikou? Kudy vede hraniční čára mezi odbornou kritikou a žurnalistickým recenzenstvím? A lze na takovéto otázky vůbec najít uspokojivé odpovědi? Pokud ano, hledejme je. Pokud ne, pokusíme si během semináře takové otázky alespoň provokativně klást.“ (Petr Christov)

 

doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D. (1978) – teatrológ, divadelný kritik a prekladateľ.

Vyštudoval divadelnú vedu a francúzštinu na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre divadelnej vedy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Prednášal na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na pražskej DAMU a príležitostne pôsobil na univerzitách vo Francúzsku, v Portugalsku, Belgicku či v Turecku. Venuje sa predovšetkým francúzskemu divadlu 19. a 20. storočia, stredovekému divadlu, teórii modernej drámy, umeleckej kritike a problematike prekladu. V rokoch 2010 – 2013 bol prezidentom českého centra medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATS. Z francúzštiny prekladá romány a divadelné hry, je editorom a autorom publikácií s divadelnou tematikou. Nedávno mu vyšla kniha o francúzskom romantizme Gérard de Nerval a jeho dvojník: divadlo francúzskeho romantizmu očami melancholika.


 • Zomrel herec Teodor Piovarči
  (2. 9. 1934, Hybe – 12. 4. 2018, Bratislava) Divadelny, filmový,... viac
 • Predĺžili sme akciu na knihy
  Oslavujte marec mesiac knihy o týždeň dlhšie a doplňte si svoju... viac
 • Reportér Martin Pollack a téma emigrácie v Štúdiu 12
  ŠTÚDIO 12 v spolupráci s Divadlom Pôtoň pripravuje inscenáciu,... viac
 • ŠTÚDIO 12 prvýkrát ožije poetickým svetom alternatívneho a bábkového divadla
  Pri príležitosti Svetového dňa divadla 27. marca 2018 slávnostne... viac
 • Dnes je Svetový deň bábkového divadla
  Od roku 2003 sa vždy 21. 3. oslavuje Svetový deň bábkového divadla.... viac
zobraziť všetky
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.