Tlačiť

05/2016

V májovom køde nájdete morálne dilemy,

rieši ich v reflexiách inscenácií o živote i smrti najznámejšieho slovenského zbojníka, ale aj jedného z najznámejších filmových monštier (nie, nejde o King Konga). Morálne dilemy súčasnosti i budúcnosti pravidelne analyzuje SND, kød pravidelne reflektuje SND a tak sa čosi dozvieme aj o potenciálnych trendoch v zmrazovaní plodov, hľadaní večného života a tiež o ich mieste v budúcnosti. Morálka dnešnej spoločnosti a divadla sa stala aj predmetom návodu ako byť morálnym človekom od Jána Markoša a tiež otázky v miniankete 2x2. Morálnou povinnosťou časopisu je prinášať reflexiu umenia, ale aj zamyslenia sa nad kultúrnou politikou. Rozhovor s ex-umelcom a v súčasnosti francúzskym ministerským úradníkom naznačuje, ako vyzerá grantové financovanie vo vyspelej kultúrne. Kto má prehľad a skúsenosti, môže porovnávať...

V čísle 5/16 ponúkame:

ø rozhovor Zuzany Palenčíkovej s ctiteľkou minimalizmu, scénickou výtvarníčkou Evou Kudláčovou-Rácovou  a v rubrike extra s odborníkom na francúzsku grantovú politiku Laurentom van Kotom

ø recenzie inscenácií Morálka 2000+ (SND Bratislava), Meno (Divadlo L+S), Frankenstein (moje svedomie) (SKD Martin), Juro Jánošík (ŠO Banská Bystrica)

ø inventúru českého festivalu Malá inventura v rubrike festivaly

ø v rubrike zahraničie reflexiu semiopier Henryho Purcella zo Štutgartu a Zürichu

ø knižnú recenziu dôležitého teatrologického zásahu, publikácie Ferdinand Hoffman. Kritik, dramaturg, režisér...

ø a tradičné rubriky (z archívu, 2x2, kaleidoskop, tipy redakcie, konkrétne o...)

Súhlaste i nesúhlaste, najmä čítajte!


05/2016

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.