Tlačiť

04/2016

Aprílový kød je plný akcie!

Okrem iného pripomína nedávne neblahé udalosti v kultúre, ponúka rozsiahly rozhovor s akčnou umelkyňou Lenou Šimić, ale spomína aj domácich tvorcov, ktorí holdovali umeniu akcie od zlatých šesťdesiatych až po Nežnú revolúciu, kedy predstavovali jedno z výrazných podhubí v rámci alternatívneho slovenského umenia. Roky formujúcej sa demokracie a krikľavé „deväťdesiatky“ priblíži recenzia na inscenáciu Pišťankovho bestselleru. Do dneška premostíme recenziou inscenácie o živote Evy N., ktorá sa svojským spôsobom vzbúrila mestu a štrnásť rokov si relatívne nahlas púšťala dennodenne jednu a tú istú symfóniu. Eva N. bola v podstate tiež taká akčná umelkyňa.

V čísle 4/16 dávame do pozornosti:

ø rozhovor Vladislavy Fekete s Lenou Šimić, feministkou, aktivistkou, matkou a umelkyňou. Rozhovor mapuje nielen jej minulosť spojenú so štúdiom na VŠMU, ale najmä jej súčasné angažované umelecké projekty

ø recenzie inscenácií Rivers of Babylon (SND), Solo lamentoso (Sláva Daubnerová), Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (ŠD Košice), Oblomov (DJP Tranva)

ø rozsiahlu štúdiu na tému Akčné umenie na Slovensku v rokoch 1965 až 1989 od historičky výtvarného umenia Zory Rusinovej v rubrike t/h/k

ø zamyslenie sa nad situáciou samosprávnych divadiel v Českej Republike od divadelného kritika a spoločenského publicistu Vojtěcha Varyša

ø v rubrike extra: výkrik Jozefa Vlka k povolebnej situácií na Slovensku, ktorý sa týka nástupu extrémnej pravice do parlamentu a jubilejný text k 90. narodeninám výnimočného divadelníka Daria Fo od Zuzany Bakošovej Hlavenkovej

ø a všetky ostatné obľúbené rubriky (z archívu, 2x2, kaleidoskop, tipy redakcie, konkrétne o...)

Čítajte, a ani pri tom nedýchajte!

Aprílový kød je plný akcie!

Okrem iného pripomína nedávne neblahé udalosti v kultúre, ponúka rozsiahly rozhovor s akčnou umelkyňou Lenou Šimić, ale spomína aj domácich tvorcov, ktorí holdovali umeniu akcie od zlatých šesťdesiatych až po Nežnú revolúciu, kedy predstavovali jedno z výrazných podhubí v rámci alternatívneho slovenského umenia. Roky formujúcej sa demokracie a krikľavé „deväťdesiatky“ priblíži recenzia na inscenáciu Pišťankovho bestselleru. Do dneška premostíme recenziou inscenácie o živote Evy N., ktorá sa svojským spôsobom vzbúrila mestu a štrnásť rokov si relatívne nahlas púšťala dennodenne jednu a tú istú symfóniu. Eva N. bola v podstate tiež taká akčná umelkyňa.

V čísle 4/16 dávame do pozornosti:

ø rozhovor Vladislavy Fekete s Lenou Šimić, feministkou, aktivistkou, matkou a umelkyňou. Rozhovor mapuje nielen jej minulosť spojenú so štúdiom na VŠMU, ale najmä jej súčasné angažované umelecké projekty

ø recenzie inscenácií Rivers of Babylon (SND), Solo lamentoso (Sláva Daubnerová), Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (ŠD Košice), Oblomov (DJP Tranva)

ø rozsiahlu štúdiu na tému Akčné umenie na Slovensku v rokoch 1965 až 1989 od historičky výtvarného umenia Zory Rusinovej v rubrike t/h/k

ø zamyslenie sa nad situáciou samosprávnych divadiel v Českej Republike od divadelného kritika a spoločenského publicistu Vojtěcha Varyša

ø v rubrike extra: výkrik Jozefa Vlka k povolebnej situácií na Slovensku, ktorý sa týka nástupu extrémnej pravice do parlamentu a jubilejný text k 90. narodeninám výnimočného divadelníka Daria Fo od Zuzany Bakošovej Hlavenkovej

ø a všetky ostatné obľúbené rubriky (z archívu, 2x2, kaleidoskop, tipy redakcie, konkrétne o...)

Čítajte, a ani pri tom nedýchajte!


04/2016

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.