Tlačiť

číslø 6/2007

ø rozhovor
Októbrové číslo kød-u prináša rozhovor s novým umeleckým šéfom divadla Astorka Korzo´90, hercom Borisom Farkašom. Autentickosť rozhovoru predurčuje fakt, že Boris Farkaš je stálym členom Astorky, od jej vzniku.

ø recenzie
Keďže nová divadelná sezóna sa len začína, v rubrike Recenzie sa objavia tentokrát len dve dva príspevky. Ľubica Krénova podrobne analyzuje a porovnáva všetkých troch Prosperov, ktorý sa objavili na každoročných Letných shakespearovských slávnostiach a zhodou okolností sa vo všetkých troch alternáciách predviedli tri výrazné slovenské herecké osobnosti. Koniec sezóny 2006/07 sa vyznačoval množstvom festivalov, tak ako na Slovensku ako aj v zahraničí. Pozornosti divákov určite neunikla ani prezentácia inscenácií divadla Farma v jeskyni rozšírená o medzinárodnú účasť podobne zameraných divadiel. Jana Šturdíková prináša pohľad na ich úspešnú inscenáciu Sclavi.

ø festivaly
Začiatkom septembra sa konal ďalší z významných medzinárodných festivalov na Slovensku rožňavský Tempus Art 2007, zameraný na alternatívne divadlá. O jeho význame ako aj o atmosfére a účastníkoch festivalu píše Miroslav Ballay.

ø teória / história / kritika
V rubrike Teória/ História/ Kritika prinášame pokračovanie príspevku Markéty Jůzovej s názvom Interkulturní komunikace – nový zdroj divadelního myšlení? Nový pohľad na Čechovove Tri sestry zaujal režiséra Ľubomíra Vajdičku, ktorý preložil štúdiu bulharského filológa venujúceho sa ruskej klasickej literatúre Ľudmila Dimitrova.

Medzi jednu z najvýznamnejších divadelných udalostí roka už neodmysliteľne patrí Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra a s ňou spojené udeľovanie divadelných cien – Dosky. V kød-e prinášame zoznam tohtoročných víťazov cien Dosky 2007 a to spolu s kompletným hlasovaním kritikov aj s ich komentármi. Nad potrebnosťou cien sa však zamýšľa Zuzana Uličianska vo svojom príspevku s patričným názvom Potrebuje niekto ceny?

Organizácia FIT – Festivals in Transition (FIT), ktorá sa podieľa na mnohých sympóziách a projektoch súčasného divadla, pripravila nový projekt Mobilné laboratórium divadla a komunikácie. Asociácia Divadelná Nitra hľadá troch mladých divadelných kritikov a/alebo publicistov zo Slovenska, ktorí by mali záujem zapojiť do tohto projektu.

ø divadelný ústav
Divadelný ústav v týchto dňoch vydáva DVD s názvom kioSk, ktorý je venovaný alternatívnym divadlám na Slovensku. Okrem toho prináša novú doplnenú verziu Cd romu Contemporary Slovak Theatre 1999-2006.

ø knihy
Recenziu na novú publikáciu Dagmar Podmakovej Divadlo v Trnave pozitívne hodnotí Oleg Dlohý. Rovnako zaujímavou publikáciou je podľa teatrologičky Dany Silbiger-Sliukovej aj kniha Mirona Pukana V premenách času venovaná Divadlu Alexandra Duchnoviča v Prešove.

ø exit
Od októbra má kød dve nové rubriky a to Exit s informácií o hosťovaní slovenských divadiel na medzinárodných podujatiach a festivaloch.

ø extra
Rubrika Extra predstavuje tentokrát prostredníctvom rozhovoru Zuzy Ferenczovej s Vierou Dubačovou Človek v strede záujmu festival Arteterapia.


číslø 6/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.