Tlačiť

číslø 3/2015

Marcový kød na 60-tich stranách...

Ako sme sľúbili, tak aj plníme, od tohto mesiaca máme o štyri strany viac. Náš časopis nedrží jarný pôst, naopak, pekne nám (a pre vás) tučnie. Dúfame, že sa vám bude naša obsažnejšia forma pozdávať.

Marcové číslo sa nesie v duchu sviatočnom, keďže sa blíži Svetový deň divadla. Na posolstvo Krzysztofa Warlikowského si budete musieť ešte počkať, no Divadlu k jeho sviatku blahoželá aj režisérka Zuzana Galková. Okrem toho možno vďaka rozhovoruJanom Antonínom Pitínskymrecenzii na jeho inscenáciu Gazdinej roby (DAB Nitra), či recenzii kritikmi vysoko hodnotenej opernej inscenácie v réžii Slávy Daubnerovej Orango a Antiformalistický jarmark (ND Praha) nahliadnuť do kontextov českého divadla. Čo nového u našich susedov deje sa dozviete aj z komentárov v rubrike konkrétne ø a vďaka knižnej recenzii publikácie Prozření Genesiovo.

Ponúka sa tiež zaujímavé porovnanie českého, slovenského a nemeckého vďaka ďalším dvom recenziámo výnimočnej inscenácii, prehodnocujúcej naše dejiny Mojmír II. alebo Súmrak ríše (SND) píše kritička Soňa Smolková a Hájnikovu ženu (Spišské divadlo) háji i haní Lucia Lejková. Nemecký pohľad prináša zas náš trojitý špeciál – report Ľubice Krénovej z pražského festivalu nemeckého divadla Theater.cz, zahraničné postrehy Evy Kyselovej, ktorá navštívila Berlín, a štúdia nemeckej teatrologičky Barbary Behrendt o súčasných tendenciách v nemeckom divadle.

K porovnávaniu sme zviedli aj našich respondentov z 2x2, ktorých sme sa pýtali, či stále platí presvedčenie, že slovenské divadlo má bližšie k ruskému a české k nemeckému divadlu. Nadôvažok na našich stránkach ešte nájdete novú glosu Miriam Kičiňovej o vzdelávaní divadlom a tri ženy – Janku Kovalčíkovú, Alenu Lelkovú a Uršuľu Ferenčukovú v rubrike ja a divadlo.

Prajeme vám príjemné čítanie a veselé oslavy Svetového dňa divadla.


číslø 3/2015

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.