Tlačiť

číslø 5/2007

ø rozhovor
Septembrové číslo časopisu kød prináša okrem recenzií na posledné divadelné premiéry v sezóne 2006/2007 aj pohľady a reportáže z letných divadelných festivalov na Slovensku a v Čechách so slovenskou účasťou.
September patrí už tradične najväčšiemu medzinárodnému divadelnému festivalu Divadelná Nitra. Jeho atmosféru vo fáze prípravy ako aj otázky kultúrnej politiky na Slovensku približuje rozhovor Zory Jaurovej s riaditeľkou festivalu a dramaturgičkou Darinou Károvou. V podrobnom propagačnom článku pod názvom Divadelná Nitra 2007 skúma middentitu predstavujeme inscenácie v programe a najmä tematické východiská tohtoročného programu.

ø recenzie
Posledný mesiac sezóny 2006/07 pripravila Činohra SND dve inscenácie slovenských súčasných autorov. Vladimír Štefko píše o rozpačitom výsledku inscenácie Romana Poláka S mamou. Inscenácia Partybr/e/akers dvojice P. Lančarič a P. Pavlac napriek úsiliu tvorcov tiež nepresvedčila..

PIný pocit má Dária Féherová z slovenskej premiéry inscenácie W. Shakespeara Cymbelin, ktorá pripravilo trnavské Divadlo J. Palárika s tvorím tandemom V. Kollár a M. Gazdík. Recenzentka ocenila nielen ich odvahu popasovať sa s týmto textom, ale aj výsledný tvar vyznačujúci sa osobitým prístupom a vlastnou interpretáciou.

V minuloročnej sezóne rovnako zaujalo aj Slovenské komorné divadlo Martin, ktoré zaradilo do svojho repertoáru hru súčasného nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Predtým/Potom. Režisér E. Kudláč patrí k skôr k tvorcom, o ktorých sa hovorí v súvislosti so slovenskou „avantgardnou, nekamennou“ scénou, napriek tomu si dokázal podľa divadelného kritika Gézu Hizsnyana, jeho dlhoročného pozorovateľa, poradiť aj s klasickejšou formou hry v tradičnom divadle.

Operná kritička Michaela Mojžišová hodnotí z hľadiska réžie a hudobného naštudovania kontroverznú operu Slovenského národného divadla Trubadúr v réžii M. Bendíka. Inscenácia vyznieva podľa jej názoru skôr povrchne a nepresvedčivo.

Štátne divadlo Košice pripravilo v sezóne 2006/2007 tri baletné premiéry. Všetky majú spoločného režiséra, choreografa a libretistu Ondreja Šotha. O jeho kontinuálnej a nedocenenej práci a úspešnom uvedení týchto píše Dagmar Hubová.

ø festivaly
Posledné mesiace sezóny patrili viacerým divadelným festivalom. V máji sa konala Nová dráma, v júni martinské Dotyky a spojenia, Cibulák, Prehliadka košickej sezóny a Stretnutie divadiel krajín V4 v Nitre.

Tohtoročný festival Nová dráma ponúkol viacero žánrovo i tematicky rôznorodých inscenácií, ktoré do istej miery signalizujú stav slovenského divadla a slovenskej drámy. Zaujímavé pohľady zvonka na slovenskú scénu prinášajú dve zahraničné pozorovateľky festivalu – česká teatrologička Martina Černá a dramaturgička Marta Ljubková.

Sezónu 2006/2007 v košickom Štátnom divadle kriticky hodnotí Martin Timko. Jeho príspevok s veľavravným a výstižným názvom Nebo, očistec, peklo... zachytáva vzostupy a pády činohry, opery a baletu ŠD Košice.

ø festivaly
19. ročník pezinského festivalu Cibulák nesklamal ani tento raz. O jeho výnimočnej, živej atmosfére so zahraničnou účasťou a množstvom nielen divadelných akcií píše Lenka Dzadíková.

24 divadiel s 30 predstaveniami sa predstavilo na martinskom festivale Dotyky a spojenia, ktorý sa snaží prezentovať aktuálnu tvorbu profesionálnych divadiel na Slovensku. Keďže festival má množstvo sprievodných podujatí, divadelná teoretička Elena Knopová sa zamerala na jeho hlavný program a poslucháči žurnalistiky Veronika Folentová a Filip Struhárik na jeho sprievodný program.

Koncom mája sa uskutočnil 9. ročník prehliadky divadelných krajín V4 v Nitre s názvom Stretnutie – Setkání – Spotkanie – Találkozás, zameraný na bábkové divadlá. Ozveny v podobe ankety s účastníkmi festivalu prináša príspevok Ivice Ozábalovej. Aký bol však program samotného festivalu, o tom sa dozvieme z recenzie Mladí v starom od Vladimíra Predmerského. Ivica Ozábalová prináša aj letmý pohľad na ďalšie bábkarské festivaly Modrý kameň a český festival profesionálnych bábkových divadiel s inscenáciami pre deti predškolského veku Mateřinka ´07, ktorý každoročne prezentuje aj slovenské bábkové divadlo.

ø teória / história / kritika
V rubrike Teória/História/Kritika zachytáva poslucháčka divadelnej vedy Anna Sedláčková pracovnú atmosféru jedného zo seminárov pre mladých kritikov, ktorý organizuje AICT. Vo svojom príspevku píše tiež o možnostiach a metódach hodnotenia súčasného divadla a o prístupoch lektorov seminára z Francúzska a Maďarska. Teoretická štúdia českej teatrologičky Markéty Jůzovej ponúka prehľad o histórii, súčasnosti a najvýznamnejších osobnostiach interkultúrneho prístupu v tvorbe a analýze divadla. Druhú časť textu prinesieme v októbrovom čísle.

ø knihy
Rubrika Knihy predstavuje v recenziách nové tituly teatrologickej literatúry vydané na Slovensku: rozsiahlu monografiu Jacquesa Copeaua v autorstve M. Mistríka pozitívne hodnotí estetik Miroslav Ballay a odborníkmi ocenenú knihu J. Sládečka o Jánovi Jamnickom Mág javiska a slova detailne približuje teatrológ Andrej Navara.

ø divadelný ústav
Stála rubrika Divadelného ústavu informuje o významnom ocenení (Zlatá medaila Borisovi Kudličkovi za expozíciu v Národnej sekcii Pražského quadriennale 2007) a o prezentácii publikácie Slowakische Gegenwartstücke a slovenských dramatikov na festivale Autorentage a v divadle Schauspielhaus v nemeckom Hamburgu.

ø venované
Divadelná kultúra na Slovensku stratila výnimočnú herečku a osobnosť slovenského divadla Adelu Gáborovú. V nekrológu sa s ňou lúči a spomína jej blízka spolupracovníčka a priateľka Darina Kárová.


číslø 5/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.