Tlačiť

číslø 4/2007

ø rozhovor
Júnové číslo časopisu kød prináša o niekoľko strán navyše, keďže sa blížia dvojmesačné divadelné prázdniny. Rozšírené číslo prináša rozhovor so šéfom baletu Máriom Radačovským. Priame otázky Petry Fornayovej smerujú k víziám, zámerom nového šéfa baletu, ale aj k pomenovaniu problémov a možných úskalí pri ich napĺňaní a to všetko s prihliadnutím na medzinárodný kontext.

ø recenzie
Rubriku Recenzie sme rozšírili o viacero príspevkov reagujúcich na nové premiéry v kamenných divadlách ale i alternatívnych súborov. Zuzana Uličianska píše o operete Gejzu Dusíka Pod cudzou vlajkou v divadle Aréna. O niekoľko strán neskôr aj o nedávnej premiére Štúdia L+S v hlavnej úlohe so S. Dančiakom Ja, Feuerbach. Hudobný žáner zastupujú aj recenzie Olega Dlouhého na muzikál V. Klimáčka a M. Kaščáka Roger Krowiak na Novej scéne a Michaely Mojžišovej na prvú premiéru opery SND Ariadna na Naxe. Hudbou inšpirované sú i nasledujúce dve inscenácie a to John a Yoko v divadle GUnaGu, o ktorom píše Martina Ulmanová a Kto sa bojí Beatles v SND očami Vladimíra Štefka. Keďže činohra SND pripravila hneď dve premiéry, Vladimír Štefko sa okrem Kto sa bojí Beatles venuje aj R.U.R. Premiéry mimobratislavských divadiel zastupuje tentkrát Spiššske divadlo s dvoma recenziami Frederiky Čujovej na inscenáciu Iluzionisti a Ach, aká nádherná je Panama. Miron Pukan približuje inscenáciu Sluha dvoch pánov v prešovskom Divadle J. Záborského. O výnimočnom tanečnom projekte Ortopoetikum združenia Debris company a Maji Hriešik [ID:] sa dozvieme z recenzie Petra Maťa.
Príspevok Ľubici Krénovej sa venuje viacerým réžiám Juraja Nvotu v Čechách s upriamením sa na zatiaľ jeho poslednú inscenáciu Zázrak v černém domě v Divadle na Zábradlí.

ø zrkadlo
Vôbec prvou premiérou novootvoreného SND bolo predstavenie baletného súboru Warhol, ktoré pripravil už spomínaný Mário Radačovský. Prípravu baletu nám približuje dramaturgička Warhola Mira Kovářová v rubrike Zrkadlo. Jej pohľad dopĺňa Dagmar Hubovej reagujúca na samotný výsledok.

ø za kulisou
Divadlo Romathan oslavuje 15 rokov svojho pôsobenia a preto sa mu venuje aj Oleg Dlouhý v rubrike Za kulisou.

ø zahraničná scéna
So súčasným gréckym divadlom sa na Slovensku nestretávame tak často. V časopise kød preto prinášame komplexnejší príspevok gréckeho teatrológa Gregory Ioannidesa.

ø divadelný ústav
Divadelný ústav informuje o podujatí Pražské Quadrienale v rámci, ktorého má možnosť prezentovať sa aj Slovensko – novostavba SND a scénograf Boris Kudlička. Zuzana Uličianska informuje o Stretnutí IS theatre a SC AICT ma festivale Dotyky a spojenia v Martine.

ø teória / história / kritika
V rubrike Teória / Kritika / História spomína predsedníčka Slovenského centra AICT Zuzana Uličianska na príspevky a podnety diskutované počas dvoch kongresov Medzinárodnej asociácie kritikov AICT v Turíne a v Seoule 2006. Jej článok s názvom Koniec či začiatok kritiky? nabáda k zamysleniu sa, aká by mala byť divadelná kritika a aký má zmysel.

ø detail
V Detaile prinášame dva profily významných slovenských divadelníkov. Tvorbu scénografa Františka Pergera (70 rokov) sumarizuje Barbora Tarageľová v článku František Perger – Upísal sa Nitre. Ján Jaborník pri príležitosti 80. narodenín Márii Kraľovičovej spomína na jej začiatky a postupné profilovanie sa na výraznú hereckú osobnosť – Naspäť ku koreňom, hore ku kultúre. Svoje 75. narodeniny oslávil aj Aleš Fuchs – kritik, teatrológ, zakladateľ časopisu Film a divadlo.


číslø 4/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.