Tlačiť

číslø 04/2012

Aprílové číslo časopisu v predaji

Nové číslo s pokračovaním rozhovoru s Krzysztofom Warlikowským.

V aprílovom čísle prinášame po dlhšom čase recenziu z nesmierne ambiciózneho divadla Pôtoň v Bátovciach. Okrem toho sme sa boli pozrieť aj z Dejvickom divadla v Prahe, kde úspešne hosťovali dvaja významní a čoraz významnejší slovenskí tvorcovia dramaturg Daniel Majling a režisér Michal Vajdička. Neobišli sme ani dve marcové prírastky v repertoári SND, inscenáciu pôvodnej slovenskej docu-drámy Rabínka autorky Anny Gruskovej a Duo, dvojpredstavenie Duende a Druhá symfónia, choreografie známych zahraničných choreografov Nacha Duata a Uwe Scholza.

Úvod čísla je „poľský“ v duchu blížiaceho sa Focusu Poľsko na festivale Nová dráma. Zhovárali sme sa s riaditeľom Poľského inštitútu v Bratislave, bývalým riaditeľom Medzinárodného vyšehradského fondu Andrzejom Jagodzińským, prekladateľom, publicistom, filológom a blízkym priateľom Václava Havla.

Ďalšie vydanie kødek-u, diskusného večera Divadelného ústavu a Rádia Devín, ktorého prepis prinášame na našich stránkach, nadväzuje na to minulé. Jeho témou bolo divadelné vzdelávanie na základných ško­lách (ZUŠ) a stredných školách (konzervatóriá). Tentoraz sa hostia spisovateľky Jany Beňovej – Svetla­na Waradzinová, vedúca Katedry divadelného manažmentu Divadelnej fakulty bratislavskej Vysokej školy múzických umení, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Matúš Oľha a Dagmar Inštitorisová z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre venovali téme divadelného vzdelávania na vysokých umeleckých školách.

Marcovou čitateľskou lahôdkou bola  prvá časť rozhovoru s renomovaným poľským režisérom Krzysztofom Warlikowským, ktorý pre nás pripravil Marek Kędzierski. Jeho druhú časť prinášame v tomto čísle.

Až po uzávierke minulého čísla vydal Medzinárodný divadelný inštitút (ITI) tradičné a jubilejné 50-te posolstvo k Medzinárodnému dňu divadla, ktorý si divadelníci pripomínajú a slávia 27. marca. Preto toto posolstvo uverejňujeme v tomto čísle. Jeho autorom je svetoznámy americký herec John Malkovich.

Na jar oslavujú aj priaznivci tanca, pohybu a choreografie. Medzinárodný deň tanca, ktorého oslavy sa uskutočnia už po 30-ty raz, pripadá na 29. apríla. Posolstvo k tomuto významnému dňu napísal belgický choreograf a tanečník Sidi Larbi Cherkaoui.

Pre slovenských čitateľov a divadelníkov prichádza na knižný trh monumentálna publikácia Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorá prináša v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v 20. storočí s presahom do storočia nasledujúceho. Kniha vznikala od roku 2007 ako súčasť práce Centra výskumu divadla Divadelného ústavu pod vedením divadelného teoretika a kritika, profesora Vladimíra Štefka. Pri príležitosti vydania tejto nesporne kľúčovej publikácie sme sa rozhodli uverejniť skrátenú verziu štúdie Jána Šimka o slovenskej dráme po roku 1989, ktorá tvorí jednu z kapitol knihy.

O tom, koľko peňazí v tomto roku čerpajú kultúrne organizácie na Slovensku z eurofondov a ktoré projekty dosiahli podporu informuje vedúca kancelárie Kultúrneho kontaktného bodu Zuzana Duchová.

V záverečnej časti Ja a divadlo o svojich plánoch a momentálnej inšpirácii hovorí spisovateľka a publicistka Ľuba Lesná a scénický a kostýmový výtvarník Marek Hollý.


číslø 04/2012

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.