Tlačiť

číslø 03/2012

Marcový časopis kød v predaji

Nové číslo plné prekvapení a so špeciálnou prílohou.

Súdiac podľa množstva premiér, ktoré na nás čakajú od Bratislavy po Košice bude tohtoročná divadelná jar veľmi pestrá a bohatá. Prvé snežienky tohtoročnej tvorivej imaginácie prinášame už v tomto marcovom čísle. Sú nimi inscenácia hry Jonáša Záborského Podivuhodný skon sedliaka Škorca (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov), dielo Petra Grolla a Šárky Ondrišovej Voda na vode (Alternatívne divadlo elledanse, Bratislava) a Problém, súčasná hra Zuzany Ferenczovej, ktorú uviedli naši susedia vo forme inscenovaného čítania (Divadlo v Dlouhé, Praha, Česká republika).

Mnohé významné osobnosti aj tento mesiac slávia svoje okrúhle narodeniny. V marcovom čísle si pripomíname jubileá teatrológa a divadelného historika Vladimíra Štefka a scénografa Jozefa Cillera. V rubrike Venované im gratulujú ich spolupracovníci a priatelia.

Herečka Zuzana Kronerová patrí tiež k oslávencom (aprílovým) a aj pri tejto príležitosti sa s ňou o jej postavách, prístupe k nim a o slovenských divadlách zhovárala teatrologička Zuzana Bakošová-Hlavenková.

V marci spoločne oslavujeme Svetový deň bábkarstva. Pri tejto príležitosti uverejňujeme posolstvo, ktorého autorom je významný katalánsky bábkar Joan Baixas. (Posolstvo k Svetovému dňu divadla uverejníme v nasledujúcom čísle, nakoľko vyšlo až po uzávierke.)

Neprehliadnuteľným príspevkom nového čísla je rozhovor so známym a uznávaným režisérom K. Warlikowskim a rovnako aj recenzia na jeho novú inscenáciu Africké príbehy podľa Shakespeara.

V časti Teória / História / Kritika prinášame text filozofa a publicistu Tomáša Hájeka. Autor ním chce, podľa vlastných slov, vymedziť základné kategórie pre popis súčasnej estetickej logiky, ale i este­tických možností osobitej skupiny divadiel na Slovensku – divadiel národnostných menšín. Svojim príspevkom tak nadväzuje na témy, ktoré otvorili účastníci semináru Aká je budúcnosť profesionálnych repertoárových divadiel a súborov národ­nostných menšín na Slovensku?, ktorý sa konal v decembri minulého roka v Bratislave.

Nové číslo dopĺňa o špeciálna príloha z konferencie o divadelnej dokumentácii, ktorá vznikla v spolupráci s Oddelením divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu. Účastníci konferencie, ktorých príspevky uverejňujeme, sa zaoberali klasickými a modernými prostriedkami dokumentovania divadelných inscenácií, problémami v uchovávaní 2D a 3D objektov a elektronických záznamov inscenácií, ako aj modernou formou prezentácie dokumentačných fondov pre verejnosť.

Prajeme všetkým príjemné čítanie nového čísla nášho časopisu, ktoré je zároveň jeho jubilejným päťdesiatym vydaním.

 


číslø 03/2012

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.