Tlačiť

číslø 09/2011

Novembrové číslo časopisu opäť tvorí viacero čitateľských lákadiel. Okrem pravidelných recenzií  a reportáží sú to najmä dva príspevky v rubrike Na margo, ktoré nám nezávisle od seba prišli do redakcie s cieľom rozprúdiť diskusiu ohľadom situácie v Slovenskom národnom divadle ešte pred vypísaním nového výberového konania na post generálneho riaditeľa.

ø rozhovor
Rozhovor čísla pre nás tento mesiac pripravila dramaturgička Miriam Kičiňová. Zhovárala sa s významným scénickým a kostýmovým výtvarníkom (sebou skromne definovaným ako divadelníkom) Tomom Cillerom, víťazom v ankete DOSKY, ktorý spolupracuje s mnohými divadlami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V netradične spracovanom rozhovore sa spoločne pozastavujú nad mnohými problémami slovenského divadla, nevynímajúc našu národnú neschopnosť inšpirovať sa progresívnym okolím.

ø recenzie
J. Cikker: Coriolanus. Štátna opera Banská Bystrica
Šťastný návrat Coriolana do vlasti. Tak znie názov recenzie opernej kritičky Michaely Mojžišovej, autorky novej publikácie Divadelného ústavu – Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989-2009 vo svetle inscenačných poetík.  Vo svojom texte vyzdvihuje fakt, že Štátna opera Banská Bystrica, naša najmenšia operná scéna, opäť zaplnila prázdne miesto opernej dramaturgie Slovenska. Siahla totiž po Coriolanovi, náročnom a „neoverenom“ kuse svetoznámeho slovenského skladateľa Jána CIkkera, ktoré na našich javiskách ešte nemalo premiéru.

T. Letts: August: Stratení v Oklahome. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Hra Tracyho Lettsa August: Osage County, ktorú v minulej sezóne slovenskej premiére inscenovalo martinské Slovenské komorné divadlo (pod názvom August na konci Ameriky) nedávno uviedla činohra Slovenského národného divadla (pod názvom August: Stratení v Oklahome). Ambiciózny dramaturgický zámer, na úskalia ktorého doplatili martinskí tvorcovia, narazili aj tvorcovia bratislavskí. Viac o inscenácii píše kritik Miro Zwiefelhofer.

A. Kalinka - I. Martinka: Epos. Bábkové divadlo Žilina
Po dlhom skúšobnom období tvoreným náročnými tvori­vými dielňami vznikla v Bábkovom divadle Žilina inscenácia s názvom Epos, pod ktorú sa podpísala dvojica libretistov a režisérov: herec a režisér Ivan Martinka a hudobný skladateľ Andrej Kalinka. O inscenácii píše divadelný kritik a historik Vladimír Predmerský.

ø festivaly
Devätnásty ročník medzinárodného festivalu Divadlo v Plzni otvoril ďalšiu divadelnú aj fes­tivalovú sezónu a priniesol do blízkosti Prahy a neveľkej diaľky od Bratislavy prehliadku čes­kého divadla, doplnenú o vzácne lahôdky. Potešujúce bolo aj pozvanie hostí zo Slovenska, vďaka čomu sa v Plzni uviedli pred českým i medzinárodným publikom dve inscenácie, ktoré za posledné roky predstavujú to najlepšie zo slovenského divadla. O priebehu festivalu, zúčastnených inscenáciách a ich kvalite bližšie informuje kritička Zuzana Ferusová.

„Prechádzajúce ročníky medzinárodného bábkarského bienále Spectaculo Interesse v Ostrave sa vyznačovali pútavým programom s rôznorodými inscenáciami a aj objavmi. Tento rok sa to dramaturgii podarilo v menšej miere. Festivalovými inscenáciami sa tiahla niť priemernosti, aká neprislúcha medzinárodnému festivalu,“ myslí si kritička Lenka Dzadíková, ktorá bližšie detaily o festivale a postrehy i jeho úrovni spracovala v článku s názvom Interesse iba priemerne.

ø na margo
V rubrike Na margo uverejňujeme názory divadelníkov na závažné kultúrne témy. Do redakcie nám prišli dva rozsiahle príspevky, ktoré sa týkajú pôsobenia Ondreja Šotha vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. (O. Šoth koncom septembra odstúpil z funkcie.) Autorkou toho prvého je divadelná kritička a historička Ľubica Krénová, ktorá vo svojom texte dáva do súvislostí kroky bývalého generálneho riaditeľa s udalosťami a rozhodnutiami pred a po jeho nástupe do funkcie. V druhom príspevku divadelník Peter Maťo rozoberá jednotlivé realizované projekty baletného súboru SND počas pôsobenia Ondreja Šotha.

ø extra
Srbský teatrológ, spisovateľ a filozof Jovan Ćirilov v roku 1967 spolu s Mirou Trailović založil medzinárodný di­vadelný festival BITEF, patriaci medzi svetovú špičku, ktorý pod jeho umeleckým vedením tento rok oslávil svoje 45. výročie. (Reportáž o priebehu jubilejného ročníka prinesieme v nasledujúcom čísle.) Práve počas festivalu mal náš prispievateľ Peter Gonda jedinečnú príležitosť pozhovárať sa s dnes už legendou srbskej intelektuálnej scény a položiť mu niekoľko otázok.

ø ad fontes
Dôkazom toho, že archív Divadelného ústa­vu nie je mŕtvym, ale naopak živým fondom, sú jeho stále sa rozrastajúce prírastky. Celkom nedávno medzi nimi pribudla cen­ná pozostalosť po významnom slovenskom divadelnom a televíznom režisérovi Pavlovi Hasprovi. V špeciálnej rubrike Ad fontes, v ktorej uverejňujeme historické dokumenty pri príležitosti 50. výročia Divadelného ústavu si tak ukážkami z jeho vzácnych aurografov pripomíname aj tento rozmer aktivít jubilujúcej inštitúcie.

ø ja a divadlo
Na posledných stránkach predposledné čísla tohto kalendárneho roka sa nachádza pravidelná minianketa Ja a divadlo, v ktorej aktuálnom vydaní o svojich inšpiráciách a umeleckej tvorbe hovorí herec Marek Geišberg a dramaturgička Zuzana Šajgalíková.


číslø 09/2011

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.