Tlačiť

číslø 02/2011

Druhé tohtoročné číslo kød-u obsahuje dve novinky. Prvou je už v januári naštartovaná nová rubrika z archívu Divadelného ústavu Ad fontes a anketa v rubrike Extra, kde vám budeme po celý rok prinášať postrehy divadelníkov, divadelných odborníkov a kritikov na festival Divadelná Nitra, ktorý v tomto roku oslavuje dvadsiate výročie.

ø rozhovor
20 výročie by oslavovala tento rok aj Stoka – divadelné združenie, ktoré je dodnes považované slovenskými divadelníkmi za najzásadnejšie divadlo porevolučných rokov. O tom, ako to v Stoke fungovalo, čo spôsobilo jej rozklad ale aj o pohľade na súčasnosť a nezávislé divadlo hovorí v rozhovore Jany Beňovej režisér Blaho Uhlár.

ø recenzie
A. P. Čechov: Ivanov. Činohra Slovesnkého národného divadla, Bratislava
Činohra SND uviedla po polstoročí Čechovovho Ivanova. V roku 1961 Jozef Budský obsadil do hlavnej úlohy Karola Machatu, ktorého výkon vtedajšia kritika bezvýhradne prijala. Súčasného Ivanova stvárnil Robert Roth a režíroval József Czajlik. Akú koncepciu zvolili pri tejto inscenácii tvorcovia, ako si s úlohou poradil Robert Roth sa dozvieme z recenzie Dárii Fehérovej s názvom Beznádejný Ivanov.

A. Wesker: Kuchyňa. Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Zoltán Balázs je jeden z najzaujímavejších režisérov súčasného maďarského divadla. Divadlo Maladype, ktoré založil, je divadlom kultovým, posúvajúcim hranice formy a obsahu. V Divadle Andreja Bagara v Nitre režíroval staršiu americkú drámu A. Weskera Kuchyňa. Miroslav Ballay píše o inscenácií ako o Balázsovej forme Divadla kuchyne.

V. Klimáček: Jsem Kraftwerk. HaDivadlo, Brno, Česká republika
Známy slovenský dramatik Viliam Klimáček napísal hru Jsem kraftwerk špeciálne pre brnenské HaDivadlo, ktorého režisérom a umeleckým šéfom je Marián Amsler. O /ne/podobe s Čechovovou Čajkou, ktorou bola hra inšpirovaná a o samotnej inscenácii sa dozviete z recenzie Romany Maliti. 

ø festivaly
Festival ERROR, Bratislava
Divadlo bez domova organizovalo už po štvrtýkrát dvojdňový festival divadiel marginalizovaných sociálnych skupín s názvom Festival Error. Na festivale sa prezentujú divadlá pracujúce s ľuďmi v ťažkej životnej situácii, ako aj divadlá s hercami s telesným alebo zmyslovým postihnutím. O jednotlivých inscenáciách a festivale píše Soňa Smolková.

ø teória / história / kritika
V rubrike Teória / História / Kritika si môžete prečítať analitickú štúdiu teatrologičky Eleny Knopovej o problematike slovenskej dediny v súčasnej slovenskej dráme.

ø na margo
Vladimír Predmerský, kritik a historik bábkového divadla sa v rubrike Na margo prostredníctvom kød-u odpovedá na výzvu, ktorá odznela v rámci festivalu Bábkarská Bystrica a pokúša sa definovať nové bábkové divadlo. Okrem toho sa zamýšľa nad touto zmenou v súvislosti s dvojicou tvorcov a iniciátorov tejto zmeny I. Škripkovou a M. Peckom v kontexte Bábkového divadla na Rázcestí.

ø ad fontes
Nová rubrika archívu Divadelného ústavu, ktorú uverejňujeme pri príležitosti 50. výročia založenia tejto inštitúcie, prináša kritický pohľad jedného zo slovenských najosobitejších kritikov Stanislava Vrbku na úroveň a úlohu divadelnej kritiky. Ide o názory, ktoré až veľmi prekvapivo korešpondujú s pocitmi so súčasnou situáciou v slovenskej kritike.

ø extra
V rubrike Extra prinášame už spomínanú anketu (ne)prezraď svoje tajomstvo alebo slovenskí divadelníci prezrádzajú, čo im priniesla Divadelná Nitra, na ktorú odpovedá dramaturg a režisér Martin Porubjak a teatrologička Soňa Šimková.

Rubriku dopĺňa aj rozhovor Ľubice Krénovej s umeleckým šéfom Národného divadla Praha Michalom Dočekalom, ktorý ako hosťujúci režisér režíruje hru T. Williamsa Električka zvaná túžba (uvádzaná pod názvom Konečná stanica Túžba) v Činohre SND Bratislava.

ø ja a divadlo
V našej tradičnej rubrike Ja a divadlo odpovedá teatrologička Elena Knopová a režisér Marián Pecko.


číslø 02/2011

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.