Tlačiť

číslø 01/2011

V prvom čísle časopisu kød v tomto roku už v úvodníku upozorňujeme na 50. výročie Divadelného ústavu, s ktorým budú počas celého roka spojené mnohé podujatia. To všetko pod hlavičkou sloganu K nám sa zmestí každé divadlo. 

ø rozhovor
Číslo otvára rozhovor Dáše Čiripovej s úspešným a žiadaným grafickým dizajnérom a scénografom Emilom Drličiakom, ktorý nedávno získal prestížne medzinárodné ocenenie na 22. bienále priemyselného dizajnu Bio v Ľubľane za logotyp a programové plagáty Mestského divadla Žilina. Jeho divadelné scénografie sú charakteristické čistotou, jednoduchosťou a presnosťou. Na viacerých inscenáciách spolupracoval s režisérom Edom Kudláčom, Martinom Čičvákom. Najnovšie pripravuje inscenáciu Koniec hry s Rasťom Ballekom, ktorú uvedie Činohra SND. 

ø recenzie
M. Rúfus - V. Kollár: Tajomný pokoj vecí. Divadlo Jána Palárika, Trnava
Poézia významného slovenského básnika Milana Rúfusa sa stala východiskom inscenácie Tajomný pokoj vecí v Divadle Jána Palárika v Trnave. Režisér Viktor Kollár vytvoril z viacerých Rúfusových básní dramatický príbeh o rodine a jej neveľmi jednoduchom živote. Recenzentka Dária Fehérová vystihuje atmosféru inscenácie a podčiarkuje jej hodnotnosť.

S. Ruhl: Mobil mŕtveho muža. Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Slovenské národné divadlo zaradilo do svojho repertoáru súčasnú americkú drámu. Hru Sarah Ruhlovej naštudoval Edo Kudláč,  hosťujúci režisér s veľmi vyhranenou poetikou a charakteristickým rukopisom. O Mobile mŕtveho muža píše teatrologička Stanislava Matejovičová.

H. CH. Andersen: Snehová kráľovná. Malá scéna STU, Bratislava
Prvou premiérou bývalého divadla a.ha., ktoré presídlilo do priestorov bývalej Malej scény SND a neskôr VŠMU a zmenilo názov na divadlo Malá scéna STU, bola Snehová kráľovná v hlavnej úlohe s Annou Javorkovou. Lenka Dzadíková vo svojej recenzii hodnotí túto inscenáciu a spomína aj organizačné zmeny v chode divadla a jeho dramaturgickú líniu, podmienenú zmenu priestoru a novými výzvami.

ø festivaly
Festival Astrorka 2010, Bratislava
Divadlo Astorka Korzo ´90 od roku 2005 pravidelne pripravuje medzinárodný festival Astorka. Tento rok sme na ňom mohli vidieť nórske, české, poľské, maďarské a srbské divadlá. Slovensko sa prezentovalo inscenáciou Klietka červeného zlata hosťujúceho divadla Astorka, ktorá vznikla v koprodukcií a inscenáciou Ťapákovci DAD z Prešova. Zuzana Ferusová sa vo svojej recenzii venuje jednotlivým hosťujúcim inscenáciám.

Pražský divadelný festival nemeckého jazyka 2010, Praha
Pražský divadelný festival nemeckého jazyka patrí už niekoľko rokov k vyhľadávaným a aj pre slovenských divadelníkom obľúbeným festivalom. Pražskí organizátori doposiaľ vždy predstavili svojim divákom tituly, ktoré zaujali formálne ako aj myšlienkovo. O festivale píše Ľubica Krénová.

ø zahraničná scéna
Do rubriky Zahraničná scéna sme tento krát zaradili recenziu operného režiséra Martina Bendika na operu A. Berga Lulu essenského divadla Aalto – Musiktheater, ktoré hosťovalo na Medzinárodnom festivale Janáček Brno 2010.

ø teória / história / kritika
V rubrike T/H/K si možete prečítať prepis diskusie kødek, ktorého témou bola tentoraz nezávislá kultúra. Na otázku Od čoho je nezávislá závislá kultúra? odpovedali pozvaní hostia: Jana Motyčková, riaditeľku sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR, tanečníčka, choreografka Petra Fornayová a Michal Somoš, riaditeľ Divadla Pôtoň v Bátovciach.

Divadelný kritik Tiago Bartolomeu Costa sa vo svojom príspevku zamýšľa nad tým, či Sme na svete len kvôli umeniu. S touto problematikou sú však spojené iné otázky ako napr. „nemalo by sa divadlo prispôsobiť svojmu publiku? Aká je úloha kritiky v procese takéhoto prispôsobenia sa? Znamená to interpretovať predstavenie v takom zmysle, že mu publikum bude rozumieť? ... Aký svet to vytvárame, že sa prostredníctvom divadla zrkadlí tak temne? Je to svet nový, alebo taký bol už v časoch Grékov?“, na ktoré sa pokúša nájsť odpoveď odvolávajúc sa na rôzne divadelné teórie.

ø ad fontes
Pri príležitosti 50. výročia založenia Divadelného ústavu, na ktoré už v úvodníku upozornila riaditeľka Vladislava Fekete, budeme po celý rok uverejňovať zaujímavé archívne dokumenty súvisiace s dejinami Divadelného ústavu ako aj dejín slovenského divadla. Výsledkom spolupráce s Oddelením dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu je preto špeciálna rubrika Ad fontes. Podrobnejšie ju predstavuje Martin Timko, divadelný historik.

ø extra
V rubrike Extra riaditeľ Spišského divadla Emil Spišiak podrobnejšie predstavuje novú scénu, ktorá vznikla priamo v Spišskom divadle – Štúdio spišského divadla.

ø ja a divadlo
Čim momentálne žije scénograf Ján Kocman, manažérka Katarína Dudáková a herec Ľubomír Bukový? Čo ich inšpiruje a odrádza? To sa dozviete v rubrike Ja a divadlo.


číslø 01/2011

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.