Tlačiť

číslø 10/2010

Ďalší mesiac uplynul ako voda a my máme pre vás nové a zároveň posledné číslo nášho mesačníka o divadle v tomto kalendárnom roku. Čo na vás čaká v najnovšom vydaní?

ø rozhovor
V hlavnom rozhovore decembrového čísla vám prinášame rozhovor s prekladateľkou Michaelou Jurovskou, ktorý pripravila Elena Flašková. Je nielen o jej pracovných začiatkoch, spolupráci s divadlami a režisérmi, ale aj o pozícii prekladateľa v slovenskej kultúre.

ø recenzie
J. W. Goethe: Faust I, II. Činohra SND, Bratislava
Činohra SND má od novembra tohto roka vo svojom repertoári premiérový titul Goetheho Fausta 1. aj 2. diel. Režisérom prvého slovenského Fausta v histórií profesionálneho divadla je Martin Čičvák, ktorý v spolupráci s dramaturgom Martinom Kubranom opäť pripravil pre diváka náročnejšie a výpravné inscenovanie známeho textu, s mnohými odkazmi a citáciami. Kritička Dária Fehérová sa pokúsila vo svojej recenzií odčítať a rozanalyzovať dôležité súvislosti, ktoré inscenátori vo Faustovi našli.

Kol. autorov: Exyt víchod. Divadlo YSTFUD, Košice
Režiséri divadla SkRAT Ľubo Burgr a Dušan Vicen pripravili v košických Kasárňach Kulturpark kolektívnu autorskú inscenáciu Exyt víchod. Postavili ju na obrazoch vypovedajúcich o banálnosti života a neschopnosti výjsť zo zabehnutých stereotypov. Inscenácii sa bližšie venuje kritička Soňa Smolková.

K. Mann – A. Mnouchkine: Mefisto. Divadlo Pod Palmovkou, Praha, Česká republika
Hru Klausa Manna a adaptáciu Ariane Mnouchkine Mefisto pripravil v pražskom divadle Pod Palmovkou známy slovenský herec a režisér Emil Horváth. Ľubica Krénová podrobne analyzuje vo svojej recenzii herecké výkony, réžijnú koncepciu, detailne poukazuje na posuny v dramatizácii a nevyhýba sa ani ostrejšiemu pomenovaniu analógie odkazu hry so súčasnosťou.

ø festivaly
Bábkarská Bystrica 2010, Banská Bystrica
V rubrike Festivaly vám prinášame hodnotenia dvoch festivalov. Barbora Paliková vo svojej recenzii festivalu Bábkarská Bystrica analyzuje prínos nášho najvýznamnejšieho bábkarského festivalu a venuje sa aj jednotlivým domácim a zahraničným inscenáciám, ktoré sa ho zúčastnili.

Dublin Theatre Festival, Dublin, Írsko
Dublin loves drama! To bol headline medzinárodného divadelného festivalu, ktorý sa konal v írskom hlavnom meste minulý mesiac. Čo všetko sa na ňom objavilo a aká bola jeho atmosféra detailne opisuje Tereza Hladká.

ø teória / história / kritika
Na začiatku okóbra sa opäť konalo diskusné fórum kødek, ktorého témou bol tento raz problematický kreatívny priemysel a jeho vzťah s divadlom. S moderátorom Jurajom Kušnierikom debatovala teoretička manažmentu kultúry Zuzana Mrvová a dramaturgička pražského divadla Minor Petra Zámečníková. Prepis diskusie, ktorý odvysielal aj Slovenský rozhlas vám prinášame už siedmykrát.

Ďalším príspevkom v rubrika T/H/K je názor kanadského kritika Dona Rubina, ktorý predniesol na divadelnom festivale v slovinskom Maribore v októbri tohto roka. Autor v ňom analyzuje pojem inter-kritiky a zamýšľa sa nad požiadavkou kritického odstupu. V článku Inter-kritika a mýtus kritického odstupu tento problém opisuje z vlastnej skúsenosti a dopĺňa o zaujímavé postrehy.

ø extra
V rubrike Extra približujeme svetoznámeho lotyšského divadelného režiséra Alvisa Hermanisa. V rozhovore s Annou Gruskovou poodhaľuje čo-to zo svojich postojov a názorov na divadlo.

ø divadelný ústav
Divadelný ústav sa po takmer pätnástich rokoch rozhodol opäť venovať pozornosť divadelnej fotografii. Inicioval súťažné Bienále divadelnej fotografie. Cenu Grand Prix získal Andrej Čenecký za fotografie k Anne Kareninovej (SND Bratislava), Špeciálna cena bola udelená divadlu elledanse – divadlu, ktoré venuje najväčšiu pozornosť fotografickej dokumentácii svojich inscenácií. Víťazom študentskej ceny sa stal Jakub Čajko, študent Katedry fotografie a nových médií VŠVU. Výstavu vybraných a víťazných fotografií si môžete pozrieť do 8. februára v priestoroch Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici v Bratislave.

ø knihy
Mariana Čechová recenzuje teatrologickú publikáciu zostavenú profesorkou Dagmar Inštitorisovou Divadlo interaktivita, inscenovanosť, diskurz, ktorá od svojho vydania nestráca nič na svojej aktuálnosti a pútavosti.

ø ja & divadlo
V rubrike Ja a divadlo si môžete prečítať, čo práve robí scénografka Katarína Holková a dramaturgička Martina Vannayová. Dozviete sa aj to, čo ich inšpiruje a odrádza.

Prajeme vám príjemné zimné čítanie a za všetkých prispievateľov pekné vianočné sviatky a šťastný Nový rok! Ďakujeme vám za vašu priazeň!


číslø 10/2010

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.