Tlačiť

číslø 3/2007

ø rozhovor
Režisér Rastislav Ballek patrí k progresívnej mladej režisérskej generácii a ako jediný sa snaží vo svojej tvorbe spolu s dramaturgom Martinom Kubranom o vysporiadanie sa so slovenskou minulosťou a identitou. Dramaturgička Monika Michnová sa s ním v rozhovore pre kød rozprávala o poslednom veľkom úspechu – inscenácii Tiso v Divadle Aréna, režisérskej odvahe, silných témach, divadelnej výpovedi, ale aj o operetnom žánri v súvislosti s jeho poslednou premiérou operety Gejzu Dusíka.

ø recenzie
Blok recenzií prináša kritické pohľady na nové inscenácie v Štátnej opere v Banskej Bystrici (Leoncavallovi Cigáni a Pucciniho Sestra Angelika), v Slovenskom komornom divadle v Martine (Čechovova Čajka v réžii D. Gombára), banskobystrickom Štúdiu tanca (Nočný pokoj v choreografii T. Nepšinského), v bratislavskom Luduse (Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina v réžii K. Žišku) a v košickom ŠD (Ženský zákon).

ø iný pohľad
Publicistka a feministka Jana Cviková v rubrike Iný pohľad odvážne nazerá na inscenáciu Hedy Gablerovej v nitrianskom Divadle A. Bagara a v réžii Svetozára Sprušanského. „Na rozdiel od ženských postáv sa mužské postavy smú od seba herecky odlišovať, ich nárok na individualitu na prvom pláne naznačuje už rozmanitosť ich výzoru a gestiky. Paradoxne dochádza v dôsledku takejto hereckej stereotypizácii postáv k tomu, že hra, ktorá svojho času vznikla ako obžaloba dobových konvencií a panujúcich rodových vzťahov, sa v tejto inscenácii stáva potvrdením súčasných konvencií aj panujúceho rodového poriadku.“

ø za kulisou
Riaditeľ projektu a priestoru žilinskej Stanice Marek Adamov prezentuje v rubrike Za kulisou aktuálnu divadelnú sekciu programu tejto výnimočnej multikultúrnej platformy.

ø nájdené v preklade
Súčasná španielska dráma je na Slovensku známa aj vďaka prekladateľke Kataríne Zubáckej a jej prekladom hier Rodriga Garcíu. V rubrike Nájdené v preklade predstavuje hru Mobil Sergiho Belbela, jedného z najvýznamnejších španielskych dramatikov. Divadelný ústav vydáva v týchto dňoch prvý slovenský preklad významného diela nemeckého teatrológa Hansa-Thiesa Lehmanna Postdramatické divadlo. Úryvok z diela vo výbere prekladateľky Anny Gruskovej charakterizuje základnú terminológiu Lehmanna.

ø divadelný ústav
V rubrike Divadelný ústav predstavujeme aktuálne informácie o jeho aktivitách – vedecko-výskumnom programe, členstve v medzinárodnej sieti FIRT a festivale Nová dráma/New Drama 2007.

ø hra
Kød uverejňuje po prvýkrát pôvodnú hru – monodrámu, ktorú uvádza Divadlo PAT z Prievidze a jej autormi sú režisér Eduard Kudláč a herečka Slávka Daubnerová. Koncept textu a projektu Cely vznikol na základe denníkových zápiskov a inštalácii legendárnej výtvarníčky Louise Bourgeois. V úvode k textu Daubnerová píše: „Kľúčovým pre náš koncept sa stalo chápanie cely ako izolovanej sféry, v ktorej sa odohrávajú intímne príbehy. Cela môže byť vynúteným väzením alebo dobrovoľným/vytúženým únikom. Cela je zároveň bunka, ktorá projektuje môj vlastný obraz, moje najintímnejšie ja, je to stavebný prvok, z ktorého pozostávam. Inšpiračným zdrojom sa stalo rozsiahle dielo Louise Bourgeois.“


číslø 3/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.