Tlačiť

číslø 06/2010

Rozšírené letné číslo časopisu prináša množstvo rôznorodých a inšpiratívnych rozhovorov, recenzií, festivalových správ, teoretických ako i kritických štúdií.
Toto číslo kødu je tak trochu výnimočné. Venovali sme ho významnej osobnosti slovenskej divadelnej histórie a teatrológie doc. Jánovi Jaborníkovi. Špeciálne mu venujeme časť In memoriam, kde svoje spomienky, odkazy a vyznania zverejnili jeho priatelia a kolegovia: profesorka Jana Wild z Katedry divadelných štúdií VŠMU, bývala riaditeľka SND a Divadelného ústavu Silvia Hroncová, divadelný kritik a dramaturg Martin Timko a za všetkých študentov Petra Mikulová-Hanáková.
Ďalším príspevkom venovaným pamiatke Jána Jaborníka je rozhovor, pravdepodobne jeho posledný, ktorý s ním urobila Anna Grusková.
Nakoľko divadelná dokumentácia patrila medzi srdcové záležitosti Jána Jaborníka sa dozviete aj z jeho staršieho archívneho príspevku z roku 1986 – z dôslednej analýzy stavu v akom sa divadelná dokumentácia Divadelného ústavu nachádzala a aké úlohy by mala spĺňať.

ø rozhovor
Číslo zároveň uvádzame rozhovorom, ktorý vznikol na popud Jána Jaborníka, ale ktorého finálnu podobu si, žiaľ, už neprečíta. Otázky položil dramaturgovi Martinovi Gazdíkovi, ktorý pôsobí interne v Činohre Štátneho divadla Košice, a ktorý by ju, podľa pána Jaborníka, mal aj profilovať.

ø recenzie
Gogoľ: Hráči. Činohra SND Bratislava
Slovenské národné divadlo uviedlo Gogoľových Hráčov v réžii Ľubomíra Vajdičku. Veľmi presná koncepcia režiséra zaujala recenzentku Stanislavu Matejovičovú.

Gonaud: Faust. Opera SND, Bratislava
V nadväznosti na rozhovor s režisérom Gintarasom Varnasom, ktorý nájdete v tomto čísle, prinášame recenziu Michaely Mojžišovej na opernú inscenáciu Faust. Toto dielo nie je v Opere SND novinkou. V roku 1989 ho uviedol Jozef Bednárik a jeho inscenácia sa stala prelomovou vo vývine operného inscenovania u náš. Autorka recenzie sa preto miestami nevyhýba komparácii. Nakoniec konštatuje, že Varnasov Faust nepresiahol úspech Bednárikovej réžie.

Nacho Duato. Hosťovanie súboru Companía Nacional de Danza. Balet SND, Bratislava
V máji hosťoval v Balete SND španielsky súbor Companía Nacional de Danza so svetoznámym choreografom Nachom Duatom. Slovenskému publiku sa predstavil už po druhý krát. Teraz uviedol 3 choreografie so silnými apelujúcimi témami: Gwana, O Domina Nostra, White Darkness.

ø extra I
Horák: Buridanov osol. Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
Karol Horák patrí medzi renomovaných slovenských dramatikov. Túto sezónu uviedlo jeho novú hru Buridanov osol Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Horák opäť potvrdil, že ho zaujímajú aktuálne témy, to, ako funguje jednotlivec v spoločnosti a aká vplýva samotná spoločnosť na človeka.

VŠMU v sezóne 2009/2010
Divadlo Malá scéna VŠMU končí a pre študentov VŠMU, ich ročníkové a absolventské inscenácie budú odteraz pripravovať v novootvorenom priestore Lab° na Svoradovej ulici. Aký bol tento rok na Malej scéne píše divadelná kritička a dramaturgička Miriam Kičiňová v článku Ak sa raz podarí... „Tohtoročnú sezónu tvorili diela vychádzajúce z hry, v ktorých cítiť silný autorský vklad, a potom inscenácie založené na pôvodnom dramatickom texte, ktorým však nechýbala divadelná nadstavba. Samostatnou kapitolou sú inscenácie Katedry bábkarskej tvorby. ... Zatiaľ stále najväčší úspech slávia tie neviditeľné, pred verejnosťou utajené procesy a postupy študentského hrania sa a hľadania. Sezóna bola pestrá nielen vizuálne a dramaturgicky, ale aj kvalitatívne.“

ø extra II
Komunitné centrum Šobov navštívila a chvíľu v ňom pracovala študentka Katedry divadelných štúdií DF VŠMU Saša Polovková. O svoje pocity a nové skúsenosti z centra Šukar dživipen - Pekný život sa delí vo svojom sčasti dokumentárnom príspevku.

ø festivaly
Nová dráma / New drama 2010, Bratislava
6. ročník festivalu Nová dáma / New drama 2010, ktorý organizuje Divadelný ústav sa niesol v znamení vysporiadavania sa slovenského divadla so svojou nedávnou minulosťou, so spracovaním historických tém súčasným, „novým“ pohľadom. Podľa Mira Zwiefelhofera a Margaréty Cvečkovej, študentov Katedry divadelných štúdií, ktorí sa zúčastnili v rámci Novej drámy Seminára mladej kritiky s českým teatrológom Karolom Králom nie je slovenské divadlo a jeho nová dráma skutočne nová.. „Hneď na úvod treba otvorene povedať, že nevznikol práve lichotivý obraz. Väčšina uvedených drám totiž prívlastok „nová“ spĺňa iba v zmysle času ich vzniku – nie v zmysle hľadania nových foriem a tém, nieto ešte inscenovania. Výnimkami (stále hovoríme o „novosti“ v slovenskom kontexte) boli tri inscenácie – Od Maríny (Divadlo Non.Garde), M.H.L. (P.A.T. a Štúdio 12) a HollyRoth (Činohra SND).

Nová dráma / New drama 2010 Bratislava – sekcia Focus Fínsko
Súčasťou festivalu bola aj špeciálna sekcia, tentokrát reprezentujúca severských dramatikov a divadlo – Focus Fínsko. Tomáš Hájek, český divadelný publicista a dramaturg sa zameral na túto sekciu podrobne v článku nazvanom Svetelná dráma, reflexivita, Západ-Východ a cit. „V tejto neveselej a obyčajnej krajine veľkých mier, ale bez veľkých obzorov, prebieha permanentná svetelná dráma a skutočne zaujímavé je to, že réžia tohto predstavenia ju nechala hrať svoj veľký part a pretvorila tak rámec vonkajších krajín na krajinu našich duší.“

Stretnutie - Setkání -Spotkanie -Talalkozás, Nitra
Stretnutie v stvorení – stvorenie v stretnutí je recenzia Miroslava Ballaya na divadelnú prehliadku krajín V4 – Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Talalkozás. 12. ročník prehliadky patri najmä študentom a medzinárodným projektom.

Theatertreffen, Viedeň, Rakúsko
Marina Vannayová sa zúčastnila berlínskeho známeho festivalu prebiehajúceho celý máj – Theatertreffen. Vďaka tomu sa môžete zoznámiť s niekoľkými výraznými inscenáciami vyprofilovaných a svetoznámych režisérov ako napr. J. Simons, L. Perceval, A. Kriegenburg, Ch. Marthaler.

Titelles, Lleida, Španielsko
Iveta Škripková sa zúčastnila medzinárodného festivalu bábkového divadla v španielskej Lleide. Vo svojom článku sprostredkúva niekoľko príjemných i neobvyklých (nielen) divadelných zážitkov a podnetných poznámok a postrehov na margo jednotlivých inscenácií ako aj bábkového divadla všeobecne.

ø teória / história / kritika
V rubrike Teória / História / Kritika Vám prinášame prepis diskusie organizovanej časopisom kød a Štúdiom 12, ktorá sa uskutočnila na tému Prečo dnes chodiť do divadla? Moderátorka Tina Čorná sa zhovárala s dramaturgami Martinom Kubranom a Danom Majlingom a divadelnou teoretičkou a praktičkou Annou Gruskovou.

Okrem toho si môžete prečítať príspevok Patrica Pavisa, v ktorom hodnotí Grotowského dedičstvo a odkaz z pohľadu dnešného divadla.

ø rozhovor II
Bonusom rozšíreného čísla je už spomínaný rozhovor Michaely Mojžišovej s litovským režisérom Gintarasom Varnasom o opere, činohre, ale aj o litovskej kultúre.

ø zahraničná scéna / bonus: ukážky 3 súčasných fínskych hier
Túto rubriku sme v nadväznosti na Focus Fínsko venovali práve fínskej dráme a divadlu. Okrem ukážok hier mladých fínskych autoriek – Emilia Pöyhönen: Vyvolení, Saara Turunen: Dievčatko zajačik a Marja Niemi: Vyzeráš cudzo, drahý podrobnejší obraz o fínskom divadle sprostredkúva prednáška fínskeho teatrológa a dramaturga Jukku-Pekku Pajunena.

ø výročia 
Časopis kød si pripomína v krátkom príspevku 80. výročie narodenia významného scénického a kostýmového výtvarníka a pedagóga Otta Šujana.

ø ja & divadlo
V pravidelnej rubrike Ja a divadlo sa v júni predstavia režisér a dramatik Roman Olekšák, herečka Magdaléna Komárová a dramatik a dramaturg Michal Ditte.

ø dekødér
Ako každý mesiac, aj v tomto čísle vám prinášame prehľadnú prílohu o plánovaných medzinárodných divadelných workshopoch a stážach.

Prajeme vám príjemné leto a ďakujeme za vašu priazeň v sezóne 2009/20010!


číslø 06/2010

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.