Tlačiť

číslø 05/2010

ø rozhovor
Májové číslo časopisu kød je tento mesiac viac zamerané na divadelnú teóriu. Nechýbajú však ani pravidelné rubriky – rozhovor a recenzie. Študentka Katedry divadelných štúdii Saša Polovková sa zhovárala s performerkou, výraznou tvorkyňou alternatívneho divadla P.A.T. Prievidza, Slávou Daubnerovou. Od roku 2006 prekvapuje takmer jednou inscenáciou ročne – Cely (2006), Hamletmachine (2007), Polylogue (2008). Koncom roka 2009 mala premiéru jej nová inscenácia M.H.L., ktorá vychádza zo života, spomienok, archívnych dokumentov Magdy Husákovej-Lokvencovej, prvej slovenskej režisérky. Rozhovor Bonsaj, ktorý si piplem je práve o tejto inscenácii, ale aj o samotnej režisérke, autorke, herečke Sláve Daubnerovej – o jej spoluprácach, originálnej tvorbe.

ø recenzie
Rankov: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Činohra SND, Bratislava
Činohra SND zaradila do svojho repertoáru inscenáciu klasiky – Goldoniho Vejár a súčasný text, dramatizáciu románu Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra, ktorý sa minulý rok umiestnil medzi finalistami prestížnej literárnej súťaže Anasoft litera. Autorovi, režisérovi Kamilovi Žiškovi a dramaturgovi Petrovi Pavlacovi sa ho podarilo preniesť na javisko a dať mu divadelnú podobu. O inscenácii píše recenzentka Martina Mašlárová.

Goldoni: Vejár, Činohra SND, Bratislava
Goldoniho Vejár svojho času inscenoval významný slovenský režisér K. L. Zachar a pre jej úspech a originalitu sa dostala do dejín slovenského divadla. Ako sa Goldoniho hry zmocnil režisér Peter Mikulík analyzuje teatrologička Zdenka Pašuthová.

Vyrypajev: Júl. Štúdio 12,Bratislava
Po úspešnom scénickom čítaní v rámci Focus Rusko predminulý rok sa režisérka Alena Lelková rozhodla súčasný text známeho ruského dramatika I. Vyrypajeva Júl inscenovať v Štúdiu 12. Do hlavnej úlohy obsadila tanečníčku a performerku Patru Fornayovú. Miro Zweifelhofer vo svojej recenzie porovnáva uchopenie textu v ruskej inscenácií, ktorú mali diváci možnosť vidieť na Divadelnej Nitre s Lelkovej koncepciou.

Shakespeare: Kupec benátsky. Národní divadlo, Praha, Česká republika
V pražskom Národnom divadle mala v novembri premiéru Shakespearova hra Kupec Benátsky a jej režisérom bol česko-slovenský tvorca Martin Čičvák. Ľubica Krénová analyzuje a porovnáva inscenáciu M. Dočekala v Divadle Komedie, ktorý je momentálne šéfom Činohry ND a ktorého Kupec Benátsky bol veľmi úspešný, s inscenáciou, ktorá vznikla v jeho súbore, ale pod režijným vedením Čičváka.

ø teória / história / kritika
Rubrika Teória / História / Kritika začína prekladom ukážky z knihy ČECHOVOVCI. Životopis rodiny, z ktorej sa dozvedáme o rannej mladosti A. P. Čechova. Ukážku vybrala a preložila teatrologička a špecialistka na ruské divadlo Nadežda Lindovská, a to pri príležitosti tohoročného 150. výročia narodenia svetoznámeho dramatika.

Ďalším teoretickým príspevkom je krátka štúdia francúzskeho teatrológa G. Banu o vulgarizmoch, vulgárnej reči v divadle.

Trojlístok teoretických článkov uzatvára Vladimír Predmerský. Tento historik bábkového divadla rozoberá a definuje na prvý pohľad rovnaké pojmy, ktoré sa však v skutočnosti nesprávne používajú – ľudoví resp. kočovní bábkari.

ø zahraničná scéna
V rubrike Zahraničná scéna predstavuje kanadské, konkrétne quebecké divadlo renomovaný kritik a divadelný publicista Michel Vais. Autor vo svojom článku ponúka prehľadnú chronologickú štúdiu od začiatkov quebeckého divadla až po súčasnosť.

ø extra
Na Sviatok divadla a divadelníkov upozorňuje Zuzana Ferusová v rubrike extra. Pri príležitosti Svetového dňa divadla sa už štvrtý rok konajú Teatrologické Dionýzie, ktorých iniciátorkou je teatrologička Nadežda Lindovská, a ktorých súčasťou je odovzdávanie individuálnych cien divadelným tvorcom.

ø knihy
Bábkové divadlo Košice oslavuje 50-te výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vznikla aj publikácia Od Gulivera k Filipkovi. 50 rokov Bábkového divadla v Košiciach 1959 – 2009. Jej zostavovateľmi boli Vladimír Predmerský a Ivan Sogel. Kniha ponúka v chronologicky rozdelených častiach kompletný prehľad o tvorcoch – režiséroch, bábkohercoch, scénografoch – všetkých, ktorí sa zásadnejšie podieľali vývine košického bábkového divadla.

ø ja a divadlo
V už tradičnej rubrike Ja a divadlo o svojich plánoch, inšpiráciách hovorí herečka Réka Derzsiová a scénografka Sisa Mačka Zubajová.

Príjemné čítanie!


číslø 05/2010

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.