Tlačiť

číslø 04/2010

ø rozhovor
V aprílovom čísle časopisu si môžete prečítať rozhovor dramaturga a režiséra Martina Porubjaka s Emíliou Vášáryovou, herečkou a čerstvou držiteľkou čestného doktorátu a titulu Doctor honoris causa, ktoré jej nedávno udelila brnenská JAMU. O tom, čo pre ňu toto ocenenie znamená a aké dôležité je dostať dobrú úlohu hovorí v rozhovore nazvanom Nájsť ten smelý, jedinečný ťah.

ø recenzie
Bondy: Máša a Beta. Divadlo Jána Palárika v Trnave
Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo v premiére dramatizáciu dvoch noviel kultového česko-slovenského intelektuála, filozofa a spisovateľa Egona Bondyho. Máša a Beta sú dve mladé ženy, ktoré navonok nič nespája. Prvá z nich je zapálená pre novú víziu života - komunistickú stranu, druhá, pravdepodobne aristokratka, prichádza do pohraničného pásma za svojim uväzneným snúbencom. Tento originálny počin trnavského divadla recenzovala Dária Fehérová.

Daubnerová: M.H.L. Štúdio 12, Bratislava
Magda Husáková-Lokvencová bola prvou slovenskou divadelnou režisérkou a takmer sa na ňu zabudlo. Pred takmer rokom a pol vyšla rozsiahla publikácia, ktorú zostavila teatrologička Nadežda Lindovská, a ktorá pomohla odhaliť osobnosť tejto výnimočnej ženy - režisérky (recenziu na knihu prinášame na strane 38). Práve táto podnetná publikácia sa stala impulzom pre režisérku a herečku Slávu Daubnerovú. Jej inscenácia M.H.L. mala premiéru v bratislavskom Štúdiu 12 a ako dopadla, sa dozviete z recenzie Soni Smolkovej.

Poláková: Hladká hrana. DAJV
Po Canto hondo a Jablku divadla elledanse prichádza ďalšia inscenácia, ktorú by sme mohli označiť ako tanečné divadlo. Projekt Hladká hrana už nie je abstraktnou pohybovou výpoveďou určenou skôr pre samotných tanečníkov, ale práva naopak. Marta Poláková a jej združenie DAJV pohybom prerozprávajú až archetypálny príbeh rodiny s komplikovanými vzťahmi, situáciami, radosťami i starosťami. Oleg Dlouhý túto interpretáciu hodnotí vo svojej recenzii.

ø teória / história / kritika
Vo februári sa uskutočnila druhá z diskusií organizovaných časopisom kød a Štúdiom 12 v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Tentoraz sa diskutujúci Zuzana Uličianska, Zuzana Mistríková a Oleg Dlouhý zhovárali s Tinou Čornou o dôležitosti divadelných cien a o ich hodnote. Diskutujúci sa zhodli na potrebe cien, menšie rozdiely vidia v ich realizácii. Najdiskutovanejšie boli ocenenia ankety Dosky, ktoré už niekoľko rokov čelia kritike zo strany divadelných odborníkov.

Jedným z podnetov k diskusii bol aj príspevok Olega Dlouhého Niekoľko poznámok na okraj..., v ktorých predstavuje jednu z možných foriem oceňovania. Príspevok uvádzame hneď za diskusiu Divadelné ceny - potrebujeme ich?

ø zahraničná scéna
Rubrika Zahraničná scéna sa tentoraz zamerala na Poľsko. Autorka príspevku Poľské alternatívne divadlo - stále otvorená kniha? Joanna Ostrowska je docentkou v Inšitúte kultúrnych štúdií na Univerzite A. Mickiewicza v Poznani. Vo svojom texte sa venuje nielen témam alternatívnych scén, ale pomenúva aj ich smerovanie a vývoj na pozadí spoločenských zmien v krajine.

ø na margo
Na margo slovenských baletných premiér v poslednom období v košickom a bratislavskom divadle sa vyjadruje Peter Maťo vo svojom článku Slovenské tanečné Everest(ík)y a ich hrdinovia. Maťo podrobne analyzuje a porovnáva jednotlivé zložky košického baletného predstavenia M. R. Štefánik a bratislavského Everestu.

ø knihy
Keď Slovák a Slovenska môžu byť skutočne hrdí je názov recenzie už spomínanej publikácie o M. Husákovej-Lokvencovej od Nadeždy Lindovskej, ktorú pre časopis pripravila Stanislava Matejovičová.

ø výročia
Divadlo Astorka Korzo ´90 oslavuje túto sezónu 20. výročie. Ako sa  profilovalo, aké boli jeho začiatky, na čo nadviazalo a kam smeruje píše vo svojej rozsiahlej štúdii teatrologička Zuzana Bakošová-Hlavenková.

ø ja a divadlo
Čím žijú, čo ich inšpiruje a odrádza prezradili v rubrike Ja a divadlo režisér Marián Amsler, herečka Lucia Jašková a režisér Viktor Kollár.


číslø 04/2010

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.