Tlačiť

číslø 03/2010

Marcové číslo časopisu kød - konkrétne o divadle prináša hneď v úvode informácie o novej koncepcii festivalu Nová dráma / New drama, ktorého prípravy sú už v Divadelnom ústave v plnom nasadení.

ø rozhovor
V obsažnom rozhovore s herečkou a jazykovou redaktorkou Inge Hrubaničovou sa môžete veľa dozvedieť o jej pôsobení v divadle Stoka a v divadle SkRAT ako aj o ich tvorbe a inscenáciách. Inge Hrubaničová tvrdí, že nikdy by iné divadlo ani robiť nechcela. „Vidíš, všetko si treba zapisovať, a my sme svoju vlastnú históriu nikdy nezapisovali... už dvadsať rokov nič nezapisujeme. Iba do toho prázdneho čierneho priestoru odtláčam svoje telo a hlas, sprítomňujúc si v zmenenej, deformovanej, premenenej, imaginatívnej podobe najcennejšie, čo mám - individuálnu skúsenosť z prežívania rozmanitých vzťahov... Divadlo, ktoré robíme, funguje inak ako divadlo - zamestnanie. Často hráš situáciu práve s tým človekom, s ktorým si ju v nejakej pozmenenej situácii aj reálne zažívala..."

ø recenzie
J. Anouilh: Kolumbína. Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Divadlo Andeja Bagara uvidelo vo svojej jubilejnej sezóne Kolumbínu - hru Jena Anoulhila v réžii Emila Horvátha. Miriam Kičiňová hodnotí túto inscenáciu kriticky, no jej recenzia sa podrobne venuje analýze réžijnej koncepcie a hereckému stvárneniu z nej vyplývajúcemu. „V Horváthovej réžii sa síce nič zo základnej stavby príbehu nestráca, no zámerne sa presadzuje povrchná a zábavná línia. Režisér sa ani len nepokúsil priniesť ďalšiu vrstvu hry a priblížiť hrdinov podobných práve tým z Molierových komédií s dvojitým dnom. Trpkosť sa nestala ani len zadným, kdesi na poslednom ťahu visiacim plánom inscenácie a už vôbec nie súčasťou nejakej umne vystavanej mizanscény či situácie."

Kol. autorov: Zvyšky. Divadlo SkRAT, Bratislava
V čom je iná incenácia Zvyšky ako ostatné kusy v divadle SkRAT nám zo zasveteného pohľadu prezradila Inge Hrubaničová v rozhovore a ako Zvyšky vníma divák - študent Katedry divadelných štúdii Miro Zweifelhofer sa dozvieme v jeho recenzii SkRAT obsažne o z(Z)vyškoch obsahu. „Fakt je totiž ten, že tvorcovia neponúkajú divákovi výrazné intepretačné kľúče, ktoré by zvýraznili informácie obsiahnuté v texte na odkódovanie významu jednotlivých scén. Čo teda spája jednotlivé výstupy? Z citovej vyprahnutosti, z neschopnosti dvoch jedincov komunikovať a vzájomne si prejaviť city sa v súčasnom umení stalo klišé. Inscenácia Zvyšky však nie je len x-tou variáciou na frekventovanú tému prázdnoty, zachádza ďalej."

Moliere: Mizantrop. Slovenské komorné divadlo, Martin
Martinský Mizantrop nadväzuje na Molierovskú líniu inscenácii v réžii Romana Poláka. Jeho nový Mizantrop je súčasný, ale aj smiešny ako spomína divadelná publicistka Dagmar Inštitorisová. „Mizantrop v podaní Mareka Geišberga nás ani nerozosmieva svojou neschopnosťou žiť a zaťatým hľadaním spravodlivosti, ani nepoburuje neustálymi úprimnými, čestnými a pravdovravnými rečami. Je tým, ktorý je dávno „za zenitom". Doba, v ktorej žije, totiž pokročila a on ostal stáť."

ø festivaly
Pro-téza, 1. ročník autorského divadla, Bratislava
Prednedávnom sa v a4 - nultom priestore a v divadle elledanse uskutočnil prvý ročník festivalu autorského divadla Pro-téza, na ktorom sa predstavili medzinárodné a domáce zoskupenia. Ako sa podarilo organizátorom odštartovať túto prehliadku hodnotí Zuzana Ferusová. „Štvordňový festival autorského divadla Pro-téza vykročil medzi divákov správnou nohou... Aktuálna a angažovaná, no stále veľmi atraktívna monodráma z Poznane, český alternatívny pokus o inú formu výpovede, francúzske multižánrové experimentálne vystúpenie a nakoniec aj záverečné slovensko-české priateľské javiskové stretnutie ukázali síce len štyri polohy z nespočetného množstva tvárí súčasného autorského divadla, no ak by sa Pro-téza rozhodla zopakovať svoj dôležitý počin rok čo rok, môžeme sa tešiť na nové výrazy, mnohé možno aj za hranicami našich doterajších divadelných skúseností."

Gianina Cărbunariu patrí medzi jednu z najúspešnejších rumunských súčasných dramatičiek. O jej novom projekte, ktorý vznikol v koprodukcii s maďarským divadlom Yorick Studio z rumunského mesta Târgu Mureş a bukureštského projektu dramAcum píše Romana Maliti. „Inšpiračným zdrojom a východiskom pre inscenáciu 20/20 bolo 50 príbehov obyvateľov Târgu Mureş, svedkov nepokojov v marci 1990. Ciele sú jednoznačné: nejde o presnú rekonštrukciu udalosti, v hre neexistujú hrdinovia ani ideológia a nad nikým sa nevynesie súd. Názov hry nepripomína len dátum 20. marec, ani fakt, že od udalostí v tomto roku ubehne presne 20 rokov. V oftalmológii pomer 20/20 znamená normálny, nekorigovaný stav zraku a videnia."

Martina Vannayová recenzuje nový projekt jedného z najúspešnejších súčasných choreografov Alaina Platela a jeho súboru Les Ballets C de la B Out of Context. „Platela od začiatku jeho tvorby zaujíma to, čo je mimo „normy" a vedomia, takže v Out of context rozvíja svoju doterajšiu choreografickú prácu najmä v skúmaní nevedomia a jeho súvislosti s pohybom, ale nie na vopred danú hudbu s jej historickým a kultúrnym pozadím. V Out of context je to akoby opačne - najskôr je tu pohyb, ktorý si hľadá vlastné vyjadrenie mimo akéhokoľvek kontextu, respektíve pohyb si tu vytvára vlastný sociálno-kultúrny kontext. Východiskom je jazyk pohybu, vychádzajúci z náhody, nevedomia, nekontrolovateľnosti. Platela vždy zaujímalo to, čo je majoritnou spoločnosťou vytlačené na okraj - svet izolovaných, „ne-normálnych", tých, ktorých nazývame „chorí"."

ø teória / história / kritika
V tejto rubrike vám prinášame zaujímavý pohľad Maji Hriešik na telo, telesnosť v súčasnom divadle. Upravená ukážka jej doktorandskej práce sa zameriava na rozdiely performancie a konceptuálneho umenia v súvislosti s divadlom a súčasným tancom.

Zuzana Uličianska sa zúčastnila v Budapešti na stretnutí organizovanom vedením maďarského Národného divadla, ktoré pozvalo zástupcov národných divadiel a kritikov z niektorých okolitých štátov diskutovať na tému potreby Národného divadlo ako takého.

ø zahraničná scéna
Sekcia Zahraničná scéna je zameraná na súčasné slovinské divadlo. Príspevok dramaturgičky, prekladateľky, teatrologičky a riaditeľky festivalu v slovinskom Maribore Borštnikovo stretnutie Alji Predan je odbornou a fundovanou sondou do slovinského divadelného prostredia.

ø divadelný ústav / extra
Dňa 27. marca si pripomíname Svetový deň divadla. Tentokrát jeho posolstvo prináša svetoznáma herečka Judi Dench. O niekoľko skôr prebehne aj Svetový deň divadla pre deti a mládež. Jeho posolstvo prináša Izraelčanka Orna Porat, čestná prezidentka ASSITEJ - Medzinárodnej asociácie divadla pre deti a mládež.

ø ja & divadlo
Na otázky Čím momentálne žijú a Čo ich inšpiruje a odrádza odpovedá v marcovom kød-e trojica umelkýň Petra Fornayová, Lucia Rózsa a Barbora Baszová.


číslø 03/2010

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.