Tlačiť

číslø 02/2010

ø rozhovor
Vo februárovom čísle časopisu kød vám prinášame rozhovor s tvorcami netradičného a na Slovensku jedinečného Divadla bez domova. Anna Grusková sa pýtala Patrika Krebsa a Uršuly Kowalyk na ich začiatky, prácu s bezdomovcami a na rôzne iné aktivity, ktoré robia v rámci tohto divadla.

ø recenzie
Mozart: Čarovná flauta. Opera SND, Bratislava
Na úvod rubriky nájdete recenzie inscenácie Mozartovej opery v Opere SND Čarovná flauta. Ide o dva pohľady kritikov - Ruda Lešku a Jána Jaborníka. Recenzie sa od seba líšia uhľom pohľadov, ktoré si autori zvolili. Rudo Leška hodnotí operu ako nie veľmi šťastnú, a i keď podľa jeho názoru ponúka množstvo inšpirácií, v podstate zostávajú nevyužité. Kritik a historik Ján Jaborník hodnotí naopak inscenáciu opery v réžii S. Sprušanského kladne. Jeho recenzia je, ako už býva zvykom, detailná, pozorná a obšírnejšia. „Ak chápeme opernú inscenáciu ako súlad jednotlivých zložiek, ale hudobnej pripisujeme najdôležitejšie a vedúce postavenie, potom najnovšia inscenácia Čarovnej flauty v SND práve v tomto smere vzbudila jednoznačnú spokojnosť."

Pratchett: Súdne sestry. Divadlo Jána Palárika, Trnava
T. Pratchett a jeho sci-fi romány, špeciálne Plochozem patria medzi kultové knihy a svojich prívržencov si získali na celom svete. Jeho text Súdne sestry zaujal trnavských inscenátorov režiséra V. Kollára a dramaturga M. Gazdíka. Dária Fehérová sleduje trnavskú scénu pravidelne a poetiku, rukopis tejto dvojice tvorcov dobre pozná." Ako sa vrství príbeh, vrstvia sa aj akcie, mnoho z nich bez ďalšieho významu v deji. Režisér sa pohráva s detailmi v akciách... Pozorný divák sa pobaví na mnohých drobnostiach, ktoré ho však nikam v deji neposúvajú, nedokresľujú charaktery, neobjasňujú súvislosti. Sú to akcie pre akcie, zábavné a nápadité.".

Beckett: 2 x Beckett (Stupaje, Krappova posledná páska). Divadlo a. ha, Bratislava
Beckett: (Divadelný fragment I., Akt bez slov, Divadelný fragment II.), Divadlo Kontra, Sppišská Nová Ves
Samuel Beckett patrí medzi autorov, dramatikov, ktorí sú veľkou výzvou pre inscenátorov. Becketta s jeho úspornými, absurdnými drámami nie je ľahké uchopiť originálne alebo originálnejšie ako je jeho samotný text. V dvoch slovenským divadlách - v Divadle a. ha v Bratislave a Divadle Kontra zo Spišskej Novej Vsi vypukla „beckettománia". Bratislavské divadlo inscenovali jeho dve jednoaktovky Stupaje a Krappova páska a divadlo Kontra uviedlo iné dve jednoaktovky - Divadelný fragment I., Akt bez slov II. a Divadelný fragment II. Peter Scherhaufer porovnáva obe produkcie.

Kol. autorov: Haiku. Divadlo bez domova
Tvorcov Divadla bez domova Vám predstavíme nielen prostredníctvom rozhovoru, ale keďže nedávno uviedlo svoju novú premiéru - inscenáciu Haiku, recenzent Miro Zwiefelhofer sa na ňu bližšie zameral v recenzii Divadlo bez domova našlo domov v japonskej poézii.

ø teória / história / kritika
V teoreticko-kritickej rubrike nájdete tri rôzne príspevky. Prvým je prepis diskusie kødek, ktorá sa každé dva mesiace koná v Štúdiu 12, a ktorá sa organizuje pod záštitou časopisu kød v partnerstve so Slovenským rozhlasom a Štúdiom 12. Prvý kødek sa zaoberal dokumentárnym divadlom. Aké má tento fenomén, trend, miesto, a ako je vnímaný na Slovensku - o tom diskutovali divadelný režisér R. Ballek, teoretička E. Knopová, filmový režisér I. Ostrochovský a moderátorka diskusie Z. Šimová.

Druhý teoretický príspevok sme prevzali z publikácie Theatre and Humanism in a World of Violence. Ide o štúdiu, zamyslenie sa nad témou násilia v iránskom divadle ako aj v iránskej spoločnosti. Autorkou článku Violent Theatre in a Violent Society je K. H. Salmasi.

Posledný príspevok tejto rubriky je venovaný téme dramaturg a autor. Divadelná a rozhlasová dramaturgička Viki Janoušková otvorene a kriticky hodnotí situáciu a pozíciu dramaturga v súčasnom divadle.

ø výročia
Divadlo Actores z Rožňavy pôsobí na slovenskej divadelnej scéne už 15. rokov. Prednedávnom pri tejto príležitosti uviedlo prehliadku - ukážku ich tvorby. Oleg Dlouhý vo svojom príspevku tvrdí, ako napovedá samotný názov - Aj ďaleko od rušného miesta sa hrá dobré divadlo... - že divadlo Actores má svoj štýl, svojich divákov. „Malá vzorka výsledkov 15-ročnej práce poukazuje, kde je sila Mestského divadla Actores: v originálnej dramaturgii, vo vlastnom autorskom zázemí a v nezvyčajne intenzívnom prepojení všetkých zložiek divadelnej syntézy. Rozhodne si zaslúži častejšiu a pravidelnejšiu pozornosť teatrologickej obce."

ø knihy
Divadelný ústav vydal koncom minulého roka publikáciu venovanú tancu v Bratislave v 18. storočí - Terpsichora Istropolitana - Tanec v Prešporku 18. storočia, ktorej autorom je M. Vojtek. (Recenzentka Eva Gajdošová.)

ø ja & divadlo
V Ja a divadlo sa dozviete, čím momentálne žije a čo teší a odrádza režiséra a dramaturga Svetozára Sprušanského a režisérku a dramatičku Ivetu Škripkovú.

ø exit
Po dlhšom čase opäť oživujeme rubriku Exit ponúkajúcu priestor slovenským tvorcom, ktorí sa predstavili v zahraničí alebo spolupracujú s niektorými so zahraničných súborov. V januári sa na medzinárodnom festivale nezávislého divadla v Singapure predstavilo singapurskému i zahraničnému publiku tanečné Debris Company s inscenáciou Dolcissime Sirene.


číslø 02/2010

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.