Tlačiť

číslø 01/2010

kød - konkrétne o divadle vstupuje do štvrtého ročníka existencie a keďže január je mesiacom predsavzatí a plánov, tak naša redakcia vstupuje do ďalšieho ročníka s prianím stability a postupov. Podporu a dôveru nám dáva aj prednedávnom rozbehnutá facebooková sieť, na ktorej sa nazbieralo za 5 mesiacov viac ako osemsto členov a priaznivcov nášho časopisu.

ø rozhovor
Janúrové číslo Vám prináša rozhovor Juraja Hubináka s dramatikom a režisérom Jánom Uličianskym o jeho začiatkoch, pôsobení v Bábkovom divadle Košice, o vnímaní bábkového divadla na Slovensku a o úskaliach tvorby pre rozhlas, či písania pre deti.

ø recenzie
Mrštíkovi: Mariša. Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Recenzie otvára dôsledná analýza najnovšej inscenácie Mariše v Činohre SND v réžii hosťujúceho českého režiséra J. A. Pitínského. Teatrológ Ján Jaborník v nej pomenováva mnohé problémy činohry prvej scény a novú inscenáciu Mariše hodnotí aj z hľadiska historických súvislostí.

Ibsen: Nora. Činohra Štátneho divadla Košice
Minulú sezónu mala v košickom Štátnom divadle premiéru inscenácia hry E. Jelínek Čo sa stalo, keď Nora opustila manžela..., pokračovania Ibsenovej Nory, ktorú režijne pripravil Ján Šimko. Ibsenova Nora sa mala objaviť na repertoári krátko po Šimkovej premiére, no na svoje uvedenie musela čakať na nasledujúcu sezónu. Na konci decembra Ibsenovu Noru uviedlo ŠD Košice v réžii A. Petrželkovej. Recenzentka Lenka Dzadíková svoj príspevok nazvala Nora alebo dom veveričiek.

Scherhaufer: Umy si rúčky, ideme jesť. Slovenské divadlo Vertigo, Budapešť
Na repertoári Divadla a. ha sa čoraz častejšie objavujú súčané dramatické texty. Jedným z nich bola i v nedávnej dobe hosťujúca inscenácia drámy Petra Sherhaufera Umy si rúčky, ideme jesť, ktorej sa hlbšie v recenzii nazvanej Čistota pol života venovala Soňa Smolková.

ø extra
V rubrike Extra tentokrát uvádzame príspevok Evy Kyselovej, ktorý nespĺňa analytickú funkciu, ide skôr o vyhranený názor na produkicu Štúdia L + S, problém, ktorý sa v slovenskej divadelnej kultúre nespomína vzhľadom na úctu a pietu ku kedysi kultovej dvojici Lasica a Satinský nesúcej názov tohto divadla, ale ktorý je potrebné pomenovať. Išlo o inscenáciu Rybárik kráľovský, „ako inak, konverzačnú komédiu, obdobu titulov, z ktorých si divadlo vybudovalo svoj plytký repertoár a na ktorý navnadilo, a bohapusto okráda, aj nevedomého a nevzdelaného diváka."

ø na margo
Kauza SND
Na margo je novou rubrikou, ktorú sme zaviedli pred mesiacom a mala by byť určená pre názory, komentáre, pozastavenia sa odbornej i laickej verejnosti nad aktuálnymi divadelnými, kultúrnymi problémami. Januárové Na margo je venované téme SND a kauze s odstúpením generálnej riaditeľky S. Hroncovej, ktorej sme sa doposiaľ ešte nevenovali. Svoj názor na situáciu, ktorá vznikla, a ktorá stále pretrváva vyjadrila teatrologička Jana Bžochová-Wild Kauza SND: Videné zvonku.
ako aj teatrológ a historik Ján Jaborník SND v súvislostiach.

ø teória / história / kritika
V teoretickej rubrike sa Stanislava Matejovičová venuje téme herectva generácie 70-tych rokov. Vo svojom príspevku Príťažlivosť hereckého umenia zrelej „generácie 70-tych rokov" podrobne mapuje cesty a divadelné premeny výrazných hereckých zjavov tejto generácie. Do tejto skupiny radí hercov ako Z. Studenková, J. Vajda, K. Magálová, A. Javorková, Ľ. Paulovič, J. Kroner, M. Kramár, Z. Kronerová, B. Farkaš, V. Jedľovský, M. Geišberg, E. Matejková, M. Slovák, I. Romančík, J. Geišbergová-Oľhová, M. Gazdík, M. Horňák, V. Černý, O. Solárová, F. Výrostko, P. Bzdúch a i. „

ø zahraničná scéna
Zo zahraničnej scény v rubrike Festivaly prinášame správu Romany Maliti o Medzinárodnom divadelnom festivale Baltic Circle (Baltický kruh) Béčko s céčkom - výborná kombinácia.

Eva Kyselová sa zúčastnila Konferencie Strategies for engendering change (Stratégie na vyvolanie zmeny) v Slovinsku, ktorá sa zaoberala gender problematikou v divadelnej obci.

ø knihy
Kniha M. Čorbu Kostýmová tvorba zaujala nielen svojou vizuálnou, grafickou stránkou, ale aj svojím obsahom. Kniha je určená predovšetkým študentom a tak recenzentka knihy Marie Zdeňková kladne hodnotí ponúkaný materiál.

Inou zaujímavou publikáciou, ktorú vydala Akadémie múzických umení v Prahe je kniha Anatolija Mironoviča Smeljanskija Zápas autora s divadlom - Michail Bulgakov v MCHAT, a ktorá vyšla v preklad Aleny Morávkovej. Slávka Drozdová sa podrobne venuje obsahu knihy a jej prínosu z hľadiska literárneho ako aj divadelného.

ø ja & divadlo
Čím žijú a čo ich momentálne inšpiruje a odrádza nám v rubrike Ja a divadlo prezradia dramaturgička Monika Michnová, dramatik a režisér Laco Kerata a dramaturgička a mediálna expertka Zuzana Mistríková.

ø špeciálna príloha pre návštevníkov webstránky
Theatre. Criticism. Today (PDF formát, Acrobat Reader dokument)


číslø 01/2010

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.