Tlačiť

číslø 10/2009

Milí čitatelia, dovoľte, aby sme vám za celú redakciu, kritikov, autorov článkov, grafikov, jazykových redaktorov a prekladateľov popriali pokojné vianočné sviatky a úspešný nasledujúci rok! Dúfame, že sa budeme spolu stretávať aj v nasledujúcom roku, a to nielen v hľadisku divadiel a pri príležitosti festivalov, ale najmä prostredníctvom stránok nášho časopisu.
V jeho decembrovom vydaní nájdete:

ø rozhovor
V poslednom čísle tohto roka vyspovedal scénograf Miro Daubrava kostýmového a scénického výtvarníka Petra Čaneckého. V rozhovore hovorí o svojom osobnom tvorivom procese, o režiséroch, s ktorými pracuje a aj vlastnom pohľade na slovenskú spoločnosť.

ø recenzie
Hviezdoslav: Herodes a Herodias. Činohra SND, Bratislava
Zdenka Pašuthová píše vo svojej recenzii Vzostupy a pády napríklad aj o tom, ako sa režisér popasoval s touto historickou hrou a ako sa mu ju podarilo preniesť ju do súčasnosti. „Výber menšieho a komornejšieho Štúdia SND potvrdzuje, že inscenácia Romana Poláka nemala ambície smerovať k hviezdoslavovskej monumentálnosti a ornamentálnosti, ale skôr k jej deštrukcii, že v inscenácii pôjde o Hviezdoslava zredukovaného a „skomorneného" (podobne ako v prípade problematickej Pietorovej inscenácie z roku 1990)."

Kolektív autorov: Sarkofágy a bankomaty. Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
Projekt Divadelného ústavu Sarkofágy a bankomaty, ktorý vznikol pri príležitosti 20 výročia pádu komunizmu a ktorého zámerom bolo napísať hru o súčasnom Slovensku v kontexte posledného dvadsaťročia, oslovil Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice a režisér M. Pecko si zo 16 hier 18 autorov vybral 11 hier a to na základe inscenačného kľúča. „Vzniká tak mozaika ľudských osudov, problémov, myšlienok, ktoré spoločne vytvárajú obraz nielen súčasnosti, ale aj slovenskej drámy. Divák sa stáva akýmsi pozorovateľom niekoľkých domácností, z ktorých každú poznačila minulosť. Všetky byty majú schránku, zvonček, svoj vlastný príbeh. Privátny priestor intimity je doplnený spoločnými priestormi povaly a ulice pred domom.", konštatuje Barbora Paliková v recenzii Sarkofágy a bankomaty v rukách bábkarov.

Gombár: Tretí vek. Mestské divadlo Žilina
Žilinskou reakciou na November 89 bola hra režiséra Doda Gombára Tretí vek. Petra Kapustová v recenzii napríklad píše: „Režisér využil princíp epického divadla, nepopisoval však prvoplánovo dianie na scéne. Na javisku nechal väčšinu času všetky postavy; každá si žila svojím životom, reagovala na repliky ostatných postáv aj vtedy, keď sa fyzicky pri danom rozhovore nevyskytovala."

Kolektív autorov: Everest. Balet SND, Bratislava
Bez myšlienky sa nezaobíde ani balet je názov recenzie Olega Dlouhého na balet SND Everest. Dlouhý sa vo svojom príspevku, okrem samotnej inscenácii, venuje aj stručnému zhodnoteniu pôsobenia a smerovania choreografa a umeleckého šéfa Baletu SND Mária Radačovského. „Nový umelecký šéf Mário Radačovský začína budovať vlastné autorské zázemie a popri svojich komorných, ale aj rozsiahlejších choreografiách otvára súbor aj ďalším mladým kolegom. Spolupráca s Jiřím Kyliánom pri inscenácii Ky-time dala tejto dramaturgickej línii prvú logickú bodku. Stará pravda však hovorí, že ambície sú jedno a ich realizácia druhé."

Verdi: Simon Boccanegro. Štátna opera, Banská Bystrica
Opera Banská Bystrica uviedla nie veľmi uvádzanú operu G. Verdiho Simon Boccanegro. Operný kritik Pavel Unger hodnotí tento čin pozitívne. „Simon Boccanegra v banskobystrickej štátnej opere je aj napriek istým výhradám rozhodne počinom presahujúcim lokálny význam. Nielen z hľadiska dramaturgického zámeru, ale aj naplnením predlohy."

ø festivaly
Pražský divadelný festival nemeckého jazyka
V novembri sa už tradične koná v Prahe Pražský divadelný festival nemeckého jazyka, ktorý vie svojou dramaturgiou prilákať množstvo divadelníkov. Tohtoročný festival analyzuje vo svojom článku Ploché zenity a hraničné pásma Ľubica Krénová.

ø teória / história / kritika
V rubrike Teória / História / Kritika vám prinášame preklad štúdie E. J. Joryho Kontinuita a proměnlivost v římském divadle v prekalde Aleny Sarkissian, ktorá sa venuje antickému gréckemu a rímskemu divadlu.

Medzinárodná asociácia divadelných kritikov vyzýva svojich členov na celom svete, aby ako spoločné východisko prijali základné profesionálne pravidlá spracované v Etickom kódexe, ktorý si môžete v køde prečítať.

ø za kulisou
Nezávislé Divadlo Non.Garde funguje od roku 2005. Za tú dobu vytvorilo niekoľko zaujímavých inscenácií, ktoré sa vyznačujú osobitou poetikou založenou na miestami zložitej symbolike. Článok Jany Hanzelovej Príbeh Non.Garde sa podrobne venuje práve skúmaniu špecifickosti tohto divadla.

ø zahraničná scéna
Rubrika Zahraničná scéna sa tentokrát venuje dvom festivalom: Festivalu Segni d´Infanzia v Mantove a PAMS - Performing arts schowcase v Seoule.

ø divadelný ústav
Výstava Divadelného ústavu Šiesty zmysel vzbudila rôzne ohlasy. Študentka estetiky UKF Nina Vrbanová hodnotí jej klady aj zápory.

V decembrovom čísle uverejňujeme aj vyhodnotenie projektu Deti revolúcie.

ø na margo
Rubrika Na margo je novou rubrikou, v ktorej budeme uverejňovať ohlasy na články alebo názory publikované v našom časopise. Prvá takáto reakcia sa týka rozhovoru Michaely Mojžišovej s operným teoretikom J. Blahom uverejneného v køde č. 6 / 2009. Martin Bendik v článku Marazmus našej opernej teatrológie kriticky hodnotí činnosť a pôsobenie Dr. J. Blahu.

ø ocenenia
V novembri sa udeľovalo niekoľko prestížnych cien. Tanečníci majú po rokoch nové ocenenia TAOS, Nadácia Tatra banky odovzdala Ceny za umenie. Okrem toho výročné ceny udelil i Literárny fond (z toho mnohé diskutabilné).

ø ja a divadlo
Čo momentále robí a Čo ho / ju inšpiruje a odrádza nám v rubrike Ja a divadlo prezradia spisovateľka a dramatička Jana Bodnárová, režisér Ján Štrbák a divadelná teoretička, prekladateľka Romana Maliti.


číslø 10/2009

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.