Tlačiť

číslø 7/2009

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvára nová divadelná sezóna 2009/ 2010. Koniec tej predošlej patril už tradične domácim i zahraničným divadelným festivalom. Septembrové číslo časopisu kød Vám o nich prináša podrobnejšie správy, rovnako ako aj recenzie najnovších premiér slovenských divadiel, správy zo zahraničných scén a novú rubriku Ja a divadlo.
Okrem toho v septembrovom čísle nájdete:

ø rozhovor
s manželmi Erbyovcami, ktorí už niekoľko rokov žijú v nemeckom Mníchove, kde sa im podarilo nadviazať na slovenské zázemie a rozbehnúť vlastné divadlo nielen pre deti - Erby Theater.

ø recenzie
Euripides: Medeia. Štátne divadlo, Košice
Antická hra v repertoári slovenských divadiel je vždy ojedinelou udalosťou a inak to nebolo ani v prípade Euripidovej Medei v réžii Michala Vajdičku. O zámere režiséra a jeho koncepcii napovedá už samotný názov recenzie Jany Hanzelovej Súdne predvolanie pre Medeu.

A. P. Čechov: Višňový sad. Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Višňový sad v DAB Nitra v réžii S. Sprušanského zaujal herectvom, súčasným prevedením, ktorému dopomohol do určitej miery aj nový preklad režiséra. Recenzia Dany Silbiger Sad ružových spomienok a višňovej reality podrobne analyzuje režijnú koncepciu.

V. Fekete - Krátke spojenia. Jihočeské divadlo, České Budějovice
Hlavnú cenu za dramatický text v súťaži Afréda Radoka získala Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu. Jej hru Krátke spojenia uviedli v krátkom čase po vyhlásení súťaže v Jihočeskom divadle v Českých Budejoviciach. O inscenácii sa dozvieme z recenzie teatrológa Jána Jaborníka O emigrácii, komunikácii a o samote.

ø festivaly
Nová Dráma / New Drama 2009, Štúdio 12, Bratislava
Aký bol festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New Drama 2009 sa dozvieme z recenzií dvoch českých divadelných kritikov - Romana Sikoru a Petra Christova.

Dotyky a spojenia, Slovenské komorné divadlo, Martin
Pravidelnú júnovú prehliadku slovenských divadiel, ktorá zaujala výrazné miesto medzi festivalmi na Slovensku zhodnotila vo svojej recenzií Dotknúť sa hviezd Dária Fehérová.

KIOSK, Stanica Žilina-Zárečie
Žilinská stanica Záriečie spríjemnila letné mesiace festivalom slovenského nezávislého divadla a tanca Kiosk. Milan Zvada o ňom bližšie hovorí vo svojom príspevku Stanica - prázdninové posedenie v dobrej spoločnosti.

Bábkarská Žilina, Bábkové divadlo Žilina
Sused je najbližšia rodina, Bábkové divadlo

V júni sa priaznivci bábkového divadla tešili dvom festivalom. Jednému v Žiline a druhému v Bratislave. Lenka Dzadíková vo svojej recenzii Bábkový jún porovnáva klady a zápory oboch festivalov.

ø zahraničná scéna
Wiener Festwochen, Rakúsko
patrí azda k najnavštevovanejším zahraničným festivalom u slovenských divadelníkov. Priblíži Vám ho teatrologička Anna Grusková vo svojom texte Pózy, hrôzy, plač a smiech, kde sa venuje viacerým inscenáciám a článok divadelnej kritičky Martiny Vannayovej Boh je čoraz viac mŕtvy, ktorý sa zaoberá Warlikowského vynikajúcou inscenáciou (A)pollonia.

Festival Avignon, Francúzsko
Nemenej zaujímavý je aj pohľad profesorky a teatrologičky Soni Šimkovej na tohtoročný Avignonský festival Tretej cesty niet.

Festival Kontakt, Torun, Poľsko
Súčasnosť s vôňou človečiny - tak nazvala svoj článok o 19. ročníku medzinárodného divadelného festivalu Kontakt - Torun teatrologička Nadežda Lindovská, na ktorom sa objavili významní súčasní divadelní tvorcovia.

ø ja & divadlo
je nová rubrika, v ktorej divadelní tvorcovia prezradia, čo práve robia a o čom premýšľajú. Prvými oslovenými sú scénografka a kostýmová výtvarníčka Marija Havran a herečka Divadla Jána Palárika v Trnave Edita Borsová.


číslø 7/2009

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.