Tlačiť

číslø 5/2009

Po aprílovej prehliadke divadla a tanca pri príležitosti výročného mítingu IETM sa divadelníci môžu tešiť aj v máji – už na 5. ročník festivalu Nová dráma / New Drama 2009. V časopise kod môžete nájsť jeho kompletný program a okrem neho naše pravidelné rubriky.

ø rozhovor
Martin Krištof, jeden z členov tvorivého tímu Stanica Žilina – Záriečie, nám v rozhovore objasnil smerovanie alternatívneho priestoru Stanice, filozofiu organizačného tímu a nielen divadelné dramaturgické zámery: „Divadlo totiž vnímame ako nástroj. Zámerom nie je tvoriť divadlo, ale divadlom otvárať vnímanie diváka, skupiny nášho mesta... Pojem divadlo stratil pre mňa hranice; rozpadol sa a nahradila ho teatralita alebo skôr celý život – každá živá akcia.“ Kriticky hodnotí slovenské kultúrne prostredie: „Máme pocit, že sme najlepší, berieme sa príliš vážne, ale asi treba ísť iným smerom.“

ø recenzie
Trnavské divadlo uviedlo po prvýkrát na slovenskom javisku Stodolovu jednoaktovku a televíznu hru pod spoločným názvom Voľakedy a dnes. Divadelnú kritičku Martinu Ulmanovú, editorku súborného diela Ivana Stodolu, podľa jej článku Voľakedy a dnes – niekoľko osobných poznámok potešilo uvedenie Stodolových hier, no horšie to bolo so samotnou inscenáciou. „Treba si však dobre premyslieť, ktoré aspekty toho-ktorého diela „fungujú“ aj v súčasnosti a mali by sa preto stať stredobodom aktuálnej divadelnej interpretácie. To ostatné, aj keď sa to v štruktúre daného dramatického diela môže zdať na prvý pohľad nenahraditeľným, treba potlačiť či celkom odstrániť. Taktizovanie či priveľké ohľady sú len na škodu veci a sťažujú publiku ocenenie ozajstných kvalít autora.“

Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí má vo svojom repertoári Tajomstvo domu Skuteckých – inscenáciu trochu netypickú nielen tým, že autorom a režisérkou sú tvorcovia Divadla Pôtoň, ale aj pre jej poetiku smerujúcu skôr k dokumentárnemu divadlu. „Hra aj inscenácia sú akoby historickým prierezom nielen života Dominika Skuteckého, nielen Banskej Bystrice, ale najmä zlomových dejinných udalostí od roku 1889 až po súčasnosť. Život v dome č. 155 prechádzal rôznymi politickými a spoločenskými premenami,“ píše vo svojej recenzii Dáša Čiripová.

Na slovenskom profesionálnom javisku sa objavili doposiaľ len dve z hier Elfridy Jelinek, nositeľky Nobelovej ceny. Košické divadlo a režisér Jano Šimko si vybrali jej staršiu hru, voľnú adaptáciu Ibsenovej Nory Čo sa stalo, keď Nora opustila manžela alebo Opory spoločnosti. Autorkina drsná a úderná poetika, v skorších obdobiach socialistická a často feministická filozofia ponúka pre režisérov rôzne interpretácie. Košická Nora bola podľa divadelného kritika Martina Timka v mnohom rozpačitá. „Inscenácia je zlepencom všetkého – raz zaujímavých obrazov, inokedy zas ťažkopádnych riešení a divadelných nedorozumení... V inscenácii však treba vidieť najmä pokus, do ktorého sa tvorcovia vložili. Možno viaceré témy z Nory sú aktuálne, ale ktovie, či ich treba inscenovať.“

ø teória / história / kritika
Do rubriky T/H/K sme tentoraz zaradili záhadnú a absurdnú kauzu, ktorá vznikla po vyhlásení víťaza na prevádzkovanie DPOH. Juraj Kušnierik osvetľuje situáciu, ktorá vznikla, podrobne a z viacerých strán a výstižne ju nazýva Bratislavskou tragikomédiou. „Bratislava mohla získať sympatický kultúrny priestor a skoro nič by ju to nestálo. Väčšina našich zástupcov v mestskom parlamente však mala iný názor, celý proces zmietla zo stola a navyše to všetko urobila so slizkou perfídnosťou, ktorá by ju mala v budúcnosti diskvalifikovať na akýkoľvek volený post.“

ø zahraničná scéna
Pri príležitosti Roka Grotowského a Vroclavského festivalu sa Európske divadelné ceny udeľovali práve vo Vroclavi. Aká bola atmosféra udeľovania cien a kto ceny získal, sa dozvieme z príspevku profesorky Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej. Medzi ocenenými nechýbali významné osobnosti poľského a svetového divadla. „Vroclavské stretnutia pri diskusných matiné s jednotlivými tvorcami, ale aj priehrštie inšpiratívnych inscenácií, výstavy, prezentácie kníh – to všetko bohato saturovalo účastníkov tohtoročného odovzdávania Premio Europa, Európskej divadelnej ceny.“

ø divadelný ústav
Projekt Divadelného ústavu Focus Europa začína prekračovať hranice Slovenska. Pilotným projektom je Focus Slovensko, tentoraz na prestížnom srbskom festivale Sterijino pozorje začiatkom júna v Novom Sade. Slovensko budú reprezentovať dve výstavy – Divadelná architektúra na Slovensku a Nový priestor – nová hra, inscenácia Kubo Bábkového divadla na Rázcestí a pripravené sú mnohé iné prezentácie.

ø hra
V májom čísle si môžete prečítať pôvodnú slovenskú hru Michala Ditteho Tajomstvo domu Skuteckých spomínanú už v rubrike Recenzie. Hra je venovaná pamiatke svetoznámeho maliara Dominika Skuteckého a domu číslo 155, v ktorom sa odohrali viac alebo menej zlomové dejinné udalosti a z ktorého sa neskôr stala Stredoslovenská galéria.


číslø 5/2009

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.