Tlačiť

číslø 10/2008

ø rozhovor
Ivica Ozábalová sa zhovárala so všestranne talentovaným mladým režisérom Kamilom Žiškom krátko po jeho premiére rómskych rozprávok Romaldíno a Kamila v Bábkovom divadle Žilina. Kamil Žiška bol, okrem iného, aj spolutvorcom inscenácie Canto Hondo, hlboká pieseň o nej..., ocenenej v troch kategóriách Doskami. „Asociácie pri réžii prídu, ani neviete, kedy a ako. A nemusí to byť len text, môže to byť aj obraz, hocičo. Je to vo vás a od vás záleží, ako tie rezonancie spolu s ostatnými tvorcami inscenácie rozozvučíte.“

ø recenzie
Podrobnejšiu analýzu nového uvedenia jedinečnej slovenskej opery E. Suchoňa Krútňava prináša recenzia Michaely Mojžišovej. Autorka a hudobná kritička nám okrem recenzie v akomsi prológu k samotnej inscenácii osvetľuje historické pozadie a krútenie sa Krútňavy od jej vzniku. „Peripetie Suchoňovej Krútňavy sú azda najnapínavejším príbehom krátkych dejín slovenskej opery. Napriek tomu, že ideologické výhrady už takmer dvadsať rokov nie sú aktuálne, storočnica Eugena Suchoňa sa konečne stala impulzom k inscenovaniu originálnej partitúry diela, ktorú pred piatimi rokmi (s dávnejším požehnaním skladateľa) rekonštruoval Vladimír Bokes. Už samotné uvedenie je čin hodný pozornosti a uznania.“

Štátnu operu v Banskej Bystrici vystrieda v kod-e nedávna premiéra košického baletu, kde osvedčený tím Ondrej Šoth a Zuzana Mistríková inscenoval balet Tristan a Izolda. Čo nové priniesli, sa môžeme dozvedieť z recenzie Dagmar Hubovej, tanečníkov košického baletu opäť oceňujúcej. „O. Šothovi sa podarilo vytvoriť mimoriadne muzikálnu, roztancovanú, pritom technicky náročnú choreografiu vyžadujúcu si nielen technickú, ale predovšetkým výrazovú – hereckú disponovanosť interpretov. Košickí tanečníci majú v tomto ohľade dobrú prípravu z predchádzajúcich Šothových inscenácií, v ktorých vždy používal rýdzo divadelné prostriedky.“

ø teória / história / kritika
Rubrika T/H/K sa venuje alternatívnym divadlám a ich priestorom. Štúdia Maji Hriešik už v názve naznačuje jej smerovanie, keď sa autorka pýta, dokedy bude nezávislé slovenské divadlo squater. „... slovenskí nezávislí organizátori a kultúrni manažéri musia stále iba snívať o tom, či sa im podarí v danom priestore „prezimovať“ ešte jednu sezónu a naďalej ponúkať síce „látaný“, ale jediný momentálne nezávislý a sčasti aj jediný nekomerčný kultúrny program.“

Operný režisér Martin Bendík sa zaoberá fenoménom operného diváka, ktorý je veľmi špecifický už len pre žáner, akým je opera. „Operné predstavenie navštevuje isté malé percento spoločnosti, percipienti, ktorí sú majiteľmi istého kultúrneho kapitálu. Tento fakt je známy všade na svete a nie je slovenským špecifikom. Ich habitus predpokladá európske kultúrne prostredie, ktoré je podmienené čiastočne interdisciplinárnym vzdelaním a relatívne vysokým hudobno-divadelným potenciálom vnímania.“

ø divadelný ústav
Divadelný ústav pripravuje projekt s názvom Kľúčová slovenská dráma. Jeho zámerom je spojiť vyše dvadsať slovenských dramatikov i prozaikov okolo štyridsiatky, ktorí by sa podujali napísať krátke hry stvárňujúce dnešnú slovenskú realitu so zreteľom na ponovembrový vývoj našej spoločnosti.

ø extra
Rubrika Extra sa aj vďaka výročnému stretnutiu medzinárodnej siete pre súčasné scénické umenie IETM v Zürichu bližšie venuje aktivitám a cieľom tejto siete.

ø hra
Mocad(r)ámy (Gynohra) sú autentické minipríbehy o živote v ženskej koži, ktoré podľa spovedí herečiek štúdia T.W.I.G.A napísala Iveta Škripková.


číslø 10/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.