Tlačiť

číslø 2/2007

ø rozhovor
Druhé číslo kød-u prináša rozhovor s výnimočnou osobnosťou – výtvarníkom, scénografom, dramatikom, režisérom Milošom Karáskom. Okrýva v ňom nielen prístup k tvorbe ale aj osobitý životný postoj, ktorý je silno prítomný aj v jeho tvorbe.

ø recenzie
Rubrika recenzie prináša pohľad na premiéry a inscenácie uplynulých mesiacov. Operný kritik Pavel Unger odhaľuje úskalia opery Faust a Margaréta v košickom divadle a zároveň upozorňuje na výrazné réžijné nedostatky a profesionálne limity hosťujúceho českého režiséra Z. Trošku.

Úklady a láska v SND v réžii M. Čičváka boli podľa teatrológa Vladimíra Štefka skôr trúchlohrou a panoptikum karikatúr moci. Inscenácia nebola poetická, ani psychologická, skôr kruto odkrývala stav vecí a faktov a bezmocnosť morálky.

Domov z plastelíny, novú hru K. Horáka, uviedlo prešovské Divadlo A. Duchnoviča. Hra vznikla na motívy antického mýtu o Phaedre a jej rôznych dramatických interpretácií. J. Šimko si zvolil pre uvedenie Faidry v rusínskom divadle poetiku civilizmu, tlmenosti svojich emócií.

Prešovskej prehliadke Malá divadelná inventúra, ktorú organizovalo Divadlo J. Záborského sa podrobnejšie venuje teatrológ a divadelný historik J. Jaborník, ktorý hodnotí prehliadku nielen z hľadiska samotných prezentovaných inscenácií, ale aj z hľadiska kontextu divadla, dramaturgie a réžie.

Divadlo Thália zaujalo prednedávnom svojou inscenáciou Tótovci. Podľa G. Hizsnyana o invenčnú, veľmi súčasnú inscenáciu, ktorá ale svojou aktualizáciou vyvolala cenzúrny zákrok.

ø festivaly
Prehliadke sólovej tvorby pre deti, ktorá sa konala už 5. krát v Prahe sa venuje I. Ozábalová.

ø zrkadlo
Aprílové Zrkadlo zrkadlí inscenáciu Ameriky od F. Kafku v Trnave. Teoretický rozbor dopĺňa tvorivý zámer režiséra V. Kollára a obaja sa zhodujú na Kafkovej nadčasovosti.

ø iný pohľad
Chudoba je v súčasnosti často skloňovaným pojmom. V súvislosti s divadlom sa na ňu pozerá sociológ M. Tížik. Dôvodom kombinácie chudoby a divadla je inscenácia Novinka chudoba, ktorá nepatrí medzi sociálne drámy alebo kritické reflexie biedy v postmodernej spoločnosti. V tomto prípade ide skôr o chudobu ducha jednotlivca a spoločnosti, okrem iného spôsobená aj silnou medializáciou čohokoľvek. Dôsledkom toho sa akékoľvek poznanie často mení na nezmyselné a vyprázdnené frázy, fakty zahmlievajú a prevracajú mediálne hry.

ø za kulisou
Po dlhých rokoch nejasností okolo novostavby Slovenského národného divadla sa konečne v tomto mesiaci SND otvára. Fotodokumentácia dokladá priebeh jednotlivých stavebných etáp takmer 20 ročnej anabázy.

ø zahraničná scéna
Divadlom vo vojnovom stave pomenúva súčasnú poľskú divadelnú scénu teatrologička J. Derkaczew. Neustále generačné konflikty medzi tvorcami a teda ich prístupom sa postupne prenášajú aj na novú generáciu umelcov tridsiatnikov, ktorých divadlo je angažované, inšpirované životom. Divadelné dianie sa presúva z hlavných stredísk do okrajových miest. Medzi najvýraznejších tvorcov patria Jan Klata a Maja Kleczewska.

ø knihy
Publikáciou, ktorá si zaslúži pozornosť je monografia fotografa P. Brenkusa, zameraná len na tanečnú fotografiu, informujeme o nej v rubrike Knihy.

ø nájdené v preklade
J. Štrasser v rubrike Nájdené v preklade prináša úryvky z tragikomédie Grigorija Gorina Mor na obidva vaše rody. Hra je svojským pokračovaním Shakespearovej hry Rómeo a Júlia.

ø teória / história / kritika
Teóriu zastupujú príspevky Patricea Pavisa a Bang-Ock Kima, ktoré odzneli na konferencii na Kongrese pri príležitosti 50. výročia od založenia AICT v Soule.

ø divadelný ústav
Divadelný ústav organizuje v máji festival Nová dráma. O jeho programovom výbere a tendenciách súčasného slovenského divadla hovorí A. Grusková, jedna z členiek dramaturgickej rady.

V marci bola otvorené v USA výstava venovaná scénografovi Ladislavovi Vychodilovi.

ø venované
Na nedávno zosnulého režiséra Karola Spišáka spomína spisovateľ, dramatik a prekladateľ Ľ. Feldek.


číslø 2/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.