Tlačiť

číslø 9/2008

Novembrové číslo časopisu kod pokračuje vo festivalovom duchu z konca septembra a počas októbra.

ø rozhovor
Šiesty ročník tanečného banskobystrického festivalu 4 (+1) dni v pohybe približuje profilový rozhovor. Zuzana Hájková je jednou z najvýraznejších postáv slovenskej tanečnej scény. Patrí do generácie tanečných tvorcov, ktorí stáli pri zrode súčasného tanca na Slovensku a jeho profesionalizácie. Ako pedagogička a choreografička ovplyvnila niekoľko tanečných generácií. Po rokoch hľadania už vie, že nemusí a nechce robiť kompromisy. Pred desiatimi rokmi odišla z Bratislavy do Banskej Bystrice a jej pôvodne dočasný pobyt zmenila na trvalý. Vedie divadlo Štúdio tanca, organizuje spomínaný festival Štyri dni tanca, otvára nové priestory.

ø recenzie
Inscenácia Činohry SND Leonce a Lena v réžii Martina Čičváka získala prednedávnom divadelné ocenenie, konkrétne Tom Ciller za scénografiu. Vladimír Štefko hodntí jej klady a zápory. „Čičvákova inscenácia je inscenáciou o ničom. Teda nie v zmysle, že by nič nevypovedala. Jej témou je nič – ničota, prázdnosť, zmar, hlúposť, pretvárka. Akoby Büchner s Čičvákom a Kubranom jednokoncohlasno vypovedali o trápnosti života i generačného vzdorogesta, ktoré sa ľahko rozplynie ako para nad hrncom.“

ø festivaly
Dominika Zaťková hovorí o Medzinárodnom festivale Bábkarska Bystrica, konkrétne jeho 16. ročníku ako o Festivale ľudských hodnôt. „Nabitý festivalový program bol kompaktný, vyrovnaný, nerobil veľké rozdiely medzi súťažným – hlavným a sprievodným programom. Ústredným motívom tohtoročného festivalu bol vzťah histórie a súčasnosti.“

Téma zodpovednosti na tohtoročnom Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, ktorý sa konal koncom septembra, ponúkla zaujímavý, rôznorodý a preto pestrý program. Súčasne s hlavným programom prebiehali aj sprievodné podujatia, okrem iného, i pracovný workshop Mobile Lab. Slovensko na tomto medzinárodnom workshope zastupuje niekoľko študentov Divadelnej vedy a jednou z nich je i Miriam Kičiňová. Jej pohľad na Divadelnú Nitru si môžete prečítať v článku Akty v Nitre. „Najdemokratickejšou sa v tohtoročnom programe DN stala forma. Inscenácie poskytli vo veľkej miere divákom slobodu zvoliť si, čo je pre nich v danom momente podstatné. Rozdrobovali jeho pohľad a dovoľovali mu vybrať z rôznych perspektív tú jemu najbližšiu.“

V reportáži o 16. ročníku Medzinárodného festivalu Divadlo 2008 sa autorka Anna Grusková sústreďuje na tri rôznorodé inscenácie. Obludárium bratov Formanovcov, Veroniky Švábovej a Petra Arsenjeva prináša poéziu starých zábavných podnikov, kde sa ešte nedbalo na politickú korektnosť a telesné odchýlky sa prezentovali ako zdroj veselia a uspokojenia primitívneho voyérskeho pudu. Dokumentárnej opera pražského Národného divadla Zítra se bude... Jiřího Nekvasila a Aleša Březinu dominoval suverénny herecký a spevácky výkon Sone Červenej. Divadlo Archa prezentovalo v priestore bývalej železničnej stanice dramatické i poetické príbehy emigrantov, ktorí hľadajú dôstojné miesto pre život v Českej republike.

ø divadelný ústav
Čaj pána scénografa – tak nazvali kurátor Miroslav Daubrava výstavu venovanú šiestim výrazným osobnostiam slovenskej scénografie. Monu Hafsahl, Miroslava Matejku, Tomáša Berku a Jána Zavarského výrazne ovplyvnil profesor Ladislav Vychodil. Tvorba Vladislava Rostoku a Svetozára Mydla je zameraná na divadelný plagát.

ø teória / história / kritika
Rubrika Teória/História/Kritika prináša dve štúdie. Dramaturgička Viki Janoušková pomenováva problémy rozhlasovej terminológie a zárveň sa usiluje konkrétne definovať jednotlivé rozhlasové druhy. „Keď sa povie rozhlasová hra, viete rozoznať, či ide o text, zvukovú podobu alebo umelecký druh všeobecne? Zbytočne sa namáhate. Všetky tri možnosti sú správne. A to je len úvod do džungle teoretického myslenia o rozhlasovej hre.“

Český divadelný odborník Bohumil Nekolný sa vo svojej štúdii pokúša o rekonštrukciu zmyslu, obsahu a funkcie českej kultúrnej politiky od novembra 1989 s prihliadnutím k situácii na Slovensku. Mapuje základné kultúrno-politické dokumenty a zaoberá sa otázkami vývoja kultúrnej legislatívy, vzťahmi kultúry a ekonomiky, pozíciou sektoru kultúry na trhu práce a v rámci ekonomiky ČR, stratégiou účinnejšej štátnej podpory kultúry, kultúrnou politikou mesta Prahy a komentuje stratégiu kultúrnej politiky na roky 2009-2014 aďalšími problémami.

ø extra
Medzinárodný divadelný inštitút ITI oslavoval svoje 60 rokov svojho pôsobenia a to v rámci svojho 32. svetového kongresu, ktorý sa konal 22. – 28. septembra v Španielsku v Madride. O atmosfére a priebehu informuje Diana Selecká, zástupkyňa Diana Selecká, tajomníčka slovenského centra ITI.

Bratislavské bábkové divadlo si odnieslo z VII. Medzinárodného festivalu divadiel pre deti v Banja Luke cenu pre herečku Janu Sovičovú za postavu Marušky v inscenácii Soľ nad zlato.

ø exit
Cieľom projektu Donaudrama, alebo Dunajská dráma je iniciovať a podporovať spoluprácu medzi rakúskymi a zahraničnými autormi a autorkami. Na projekte sa zúčastňuje desať autorov a autoriek. Slovensko tentokrát zastupovala Anna Grsuková.

ø hra
Divadlo Gunagu prednedávnom odpremiérovala novú hru Viliama Klimáčka. Tentokrát autor zdramatizoval pre beat generation a skpinu básnikov – Osamelých bežcov mimoriadne zásadnú návštevu básnika a predstaviteľa spomínanej beat generation Ginsberga v Bratislave. Hra s rovnomenným názvom ginsberg v bratislave je venovaná Osamelým bežcom, z ktorých spomienok Viliam Klimáček vychádzal. Hru uvádzame aj pri príležitosti 50-tych narodenín Viliama Klimáčka, výrazného súčasného dramatika a režiséra, zakladateľa divadla GUnaGU.


číslø 9/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.