Tlačiť

číslø 8/2008

ø rozhovor
V hlavnom rozhovore predstaví svoje zámery a plány novovymenovaný šéf činohry SND Štefan Bučko. Martin Timko, divadelný teoretik, sa s nim zhováral o jeho koncepcii, o fungovaní Národného divadla ako aj dramaturgickom smerovaní divadla.

ø recenzie
Keďže sezóna ešte len začala, premiéry v septembri sú skôr vzácnosťou. V polovici septembra malo premiéru spišské divadlo Kontra opäť s írskou hrou Kamene vo vreckách. Publicista Peter Scherhaufer sleduje toto divadlo už dlhšie a tak jeho komparatívna recenzia prináša ucelený pohľad o tvorbe divadla Kontra. „Kým úspešné monodrámy Divadla Kontra mohli pôsobiť napriek výbušnosti postáv staticky, smutná „prezliekacia“ komédia Kamene vo vreckách to už zo svojej kompozičnej podstaty nedovoľuje – kadencia pohybov, úkonov a reči totiž nemá ďaleko od športovej exhibície“.

V minulom čísle ste sa mohli zoznámiť s hrou Zory Durinovej Na závoru. Inscenácia tejto hry však mala premiéru v júni a ako sa tvorcom podarilo preniesť ju na javisko nám približuje recenzia Soni Smolkovej. „Nedávne absolventky Vysokej školy múzických umení Anna Petrželková a Zora Durinová systematicky spolupracovali počas celého štúdia, preto je pochopiteľné, že ich spája nielen spoločný životný pocit, ale aj potreba vyjadrovať sa rovnakým umeleckým spôsobom. Pre ich inscenácie je typická hravosť, humor, kreativita a dynamika.“

ø teória / história / kritika
Rubrika Teória / Kritika /História prináša okrem štyroch príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Ruská dráma v divadle po roku 1989 v rámci májového festivalu Nová dráma, aj recenziu Anny Sedláčkovej z estónskeho festivalu Baltoscandal. „Vraj bláznivé mesto! Nečudo, veď ono je samo o sebe trochu kapitolou. S počtom obyvateľov 17 000 si dovolí byť hostiteľom festivalu punk-zborového spevu (5000 spevákov), sumo zápasov prvýkrát nie je len v Číne, festivalu folklórnych čisto mužských tancov, najrockovejšieho festivalu v krajine, etc.“

ø divadelný ústav
Výstavu Divadelného ústavu venovanú stému výročiu narodenia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského umenia 20. storočia, tvorcovi národnej opery, hudobnému skladateľovi Eugenovi Suchoňovi mali možnosť vidieť návštevníci aj mimo Slovenska. Časopis kod zachytil prostredníctvom fotoreportáže hosťovanie výstavy v Paríži a v Berlíne.

ø knihy
Dlho očakávaná publikácia o významnej slovenskej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej sa konečne dočkala svojho vydania. Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. a prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. nám ju predstavia podrobnejšie vo svojich krátkych úvodoch ku knihe.

ø extra
Rubrika Extra je venovaná nominovaným a víťazom divadelnej ceny Dosky 2008, ktoré boli udelené, už tradične, počas Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra. Cenu za Najlepšiu inscenáciu sezóny 2007/2008 získala inscenácia Canto Hondo, najlepším režisérom sa stali Kamil Žiška a Šárka Ondrišová rovnako za inscenáciu Canto Hondo, Róbert Roth získal cenu za Najlepší mužský herecký výkon v úlohe Hamleta, za Najlepší ženský herecký výkon Daniela Kuffelová za úlohu Matky v rovnomennej inscenácii Matka. Inscenácia SND Leonce a Lena získala ocenenie v kategórii scénografia - Tom Ciller, Peter Čanecký za kostýmy v inscenácii Piargy. Za hudbu bol ocenený Kamil Žiška, Ján Kružliak, Josef Vlk za inscenáciu Canto Hondo a Objav roka získalo Divadlo Andreja Bagara v Nitre za dramaturgiu celej sezóny - cyklus slovenských hier Rodinné striebro.

ø na okraj
Príspevkom Vladimíra Štefka s názvom SI ako manifestácia degradácie otvárame zároveň novú príležitostnú rubriku Na okraj, ktorá otvára priestor pre úvahy, zaujímavé postrehy siahajúce za hranice divadla.

ø extra
Levické divadlo Pôtoň odštartovalo počas leta medzinárodný vzdelávací projekt Impulz, ktorý pozostával z troch na seba nadväzujúcich workshopov. Prvé dva boli zamerané na prácu s telom, pohybom a posledný sa orientoval na hlas. Práve tento workshop s názvom Spievať vie každý viedla renomovaná speváčka a hudobníčka z Čiech, Ida Kelarová a jednou zo zúčastnených bola aj teatrologička, dramatička a režisérka Anna Grusková.

ø venované
Dr. L. Lajcha spomína na svoju dlhoročnú priateľku, populárnu herečku Vilmu Jamnickú.


číslø 8/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.