Tlačiť

číslø 7/2008

Po dvojmesačných divadelných prázdninách sa opäť divadlá otvárajú a začínajú novú sezónu, ktorá, dúfajme, prinesie niečo zaujímavé a podnetné. Septembrový kód sa ale predsa len ešte ohliadne za predošlou sezónou, za poslednými inscenáciami sezóny 2007/2008, za májovými, júnovými a letnými divadelnými festivalmi atď.

ø rozhovor
„Žijeme v dobe veľkého prispôsobovania sa novej skutočnosti a nie v dobe individuálnej revolty“
, konštatuje divadelná kritička a prekladateľka Syliva Huszár, pôvodom Slovenka, ale už 20 rokov pôsobiaca v Maďarsku v Divadelnom ústave a najnovšie na Katedre managementu. Rozhovor so Sylviou Huszár prináša pohľad na súčasnú slovenskú, maďarskú dráma v európskom kontexte. „Búrlivou rýchlosťou sa zmenilo všetko okolo nás. Rozpadli sa štáty a na ich miestach vznikali nové, s novými zákonmi a hospodárskymi formami. Objavili sa nové tváre a na tie staré sa už sotva pamätáme. Tí, čo sa narodili na prelome, sú už takmer dospelí a budú čo nevidieť rodičmi. Zmenil sa život a spolu s ním sa zmenilo aj javisko. Pre mňa najpodstatnejšiu zmenu znamenalo zbúranie múrov. Dnes nám už nikto a nič nezabráni v tom, aby sme otvorene hovorili o témach, ktoré nás najviac zaujímajú. Aby sme hovorili úprimne o osudoch, ktoré sú najdramatickejšie“.

ø recenzie
V rubrike Recenzie dostali priestor 2 inscenácie uplynulej sezóny a podrobná analýza júnovej prehliadky v ŠD Košice. Dagmar Inštitorisová oceňuje tvorivý prístup, hravosť a už výrazný rukopis režiséra Kamila Žišku, ktorý spolu s Divadlom Ludus inscenoval Rabelaisovho Gargantua & Pantagruela. „Rabelaisov román je v podaní Kamila Žišku pôvodne síce renesančný, no v mnohom odlišný. Iný je v slovníku postáv, iný v kontextoch, s ktorými pracuje, a predovšetkým je iný tým, že skôr nadväzuje ako vychádza z motívov vzniku, ako aj z celej štruktúry tejto ságy. Žiška v nej pracuje na naše podmienky s nezvyčajným prostriedkom – renesančnosťou (a samozrejme – stredovekosťou) výrazu.“

Genetov Balkón v Divadle J. Palárika v Trnave hodnotí Oleg Dlouhý ako Podnetné účtovanie s modernou. „Podstatná časť moderného divadla 20. storočia obišla Slovensko veľkým oblúkom. A veľmi nepomohlo ani ostatných dvadsať rokov slobodného zostavovania hracích plánov repertoárových divadiel. Režisér Viktor Kollár akoby chcel s touto žalostnou bilanciou trochu pohýbať.“

Košická prehliadka, ktorá sa uskutočnila na začiatku júna, bola podľa Jána Jabroníka programovo bohatá a rôznorodá. „Vzhľadom na tvorivé výsledky, presvedčivosť a dosah umeleckej energie tohtoročná prehliadka znova potvrdila rozvrstvenie siločiar, aké sa v košickom divadle črtá už dlhšie obdobie. Pozornosť strháva predovšetkým košický balet. Opera obhajovala spoľahlivo pozície, i keď tentokrát s istými výhradami. Činohra znova pripomenula, že ťahá za kratší koniec. Tohtoročná prehliadka však ukázala, že takúto pozíciu by nemusela mať vyárendovanú.“

ø festivaly
Koniec sezóny je už tradične bohatý na divadelné festivaly. Dozvuky Novej drámy, špeciálne Focus Rusko a workshop Verbatim v kontexte fenoménu Nová dráma a samotnej ruskej novej drámy, opisuje vo svojom článku nazvanom Dědictví Dostojevského aneb „Všichni jsme Karamazovci“ recenzentka Tereza Krčalová.

Festival prezentujúci to najlepšie v slovenskom divadle uplynulej sezóny Dotyky a spojenia má od svojho začiatku teší veľkej obľube profesionálnych ako i laických divákov. O jeho tohtoročnom priebehu a smerovaní píše Miroslav Ballay, ktorý za vrchol sezóny pokladá tanečnú inscenáciu Canto Hondo (hlboká pieseň o nej...)“ divadla ElleDanse v réžii Š. Ondrišovej a K. Žišku. „Tohoročný program festivalu upozornil na celkový stav profesionálneho divadla na Slovensku a ten nie je veľmi optimistický. ...Slovenské divadlo bude musieť asi počkať na úrodnejšiu divadelnú sezónu s kvalitnejšími vyzretejšími titulmi a solídnejšou ucelenosťou v umeleckých výpovediach inscenátorov“.

Divadelný ústav a jeho úspešný DVD projekt Kiosk sa stal východiskom pre festival s rovnomenným názvom, ktorý organizovala Stanica Záriečie-Žilina spolu s DÚ. „Festival bol výnimočný, a to nielen preto, že bol prvý svojho druhu v slovenskom kontexte. Okrem prezentácie súčasného slovenského divadelného, tanečného a hudobného umenia, ktorá bola hlavnou súčasťou dramaturgie festivalu, bola rovnako dôležitým poslaním organizátorov snaha vytvoriť priestor pre diskusiu.“, konštatuje recenzent Milan Zvada vo svojom článku Prvé radostné (ne)čakanie na stanici.

Lenka Dzadíková informuje o nultom ročníku Bábkarskej Žiliny.

ø extra
V rubrike Extra informuje Martina Vannayová (Rada pre zahraničné divadlo), čo nové prinesie tohtoročný Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Eva Kyselová sa zúčastnila Seminára pre mladých divadelných kritikov vo Wiesbadene, kde sa v júni konalo Bienále Neue Stücke aus Europa patriace k najvýznamnejším a najdôležitejším európskym festivalom, zameraným na inscenácie súčasnej európskej dramatiky. Okrem Seminára pre mladých kritikov sa konal aj seminár pre mladých dramaturgov pod vedením Hansa-Thiesa Lehmanna, Kati Röttger a Martiny Gross, a tiež seminár pre mladých dramatikov, vedený Theresiou Walser a Markom Ravenhill, na ktorom slovenskú mladú drámu zastupovala Michaela Zakuťanská (jej hra Havaj získala 2. miesto v súťaži Dráma 2008).

Zuzana Uličianska sa vracia k problému násilia v súčasnom divadle, ktoré sa stalo hlavnou témou konferencie Divadlo a humanizmus v dnešnom svete násilia. Konferencia sa uskutočnila v bulharskej Sofii v rámci kongresu Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (14.-16. apríl) a vyznačovala sa výraznou polemikou i medzi zúčastnenými.

ø knihy
V rubrike Divadelný ústav sa časopis kód vracia k výstave venovanej 90. výročiu významnej slovenskej herečky Oľgy Budskej, ktorú mali možnosť diváci vidieť počas celého júna v priestoroch SND. Osobnosť Oľgy Budskej predstavil Ján Jaborník priamo na otvorení výstavy.

ø divadelný ústav
Jedna z antológii vychádzajúcich v DÚ – Paul Claudel: Hry bola ocenená Slovenským literárnym fondom a to za vydanie knihy a za preklady Claudelovych hier.

ø venované
Záver časopisu kód patrí spomienke Ivici Ozábalovej na významného bábkara Antona Anderleho, ktorý zomrel 16. mája tohto roku.

ø hra
V rámci projektu Mliečny zub sa uskutočnila v Štúdiu 12 už tretia premiéra – hru Na závoru napísala Zora Durinová.


číslø 7/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.