Tlačiť

číslø 5/2008

ø rozhovor
Martina Vannayová sa v májovom kød-e rozpráva s mladým hercom, režisérom Robom Csontosom, ktorý prednedávnom odpremiéroval Euripidove Bakchantky a otvoril nový priestor – divadlo Meteorit. Zhovárajú sa nielen o Meteorite, ale aj o Csontosových  začiatkoch, o jeho hereckej práci ako aj o divadle samotnom.
Barón, OMON a 3 sestry v Čečensku je názov recenzie teatrológa Vladimíra Štefka, v ktorej sa dočítate o Čechovových Troch sestrách a o tom, čo z nich zostalo v inscenácii Romana Poláka v SND Bratislava: „To, čo je na nej dobré, pochádza z Čechova. Čečenská ambaláž nijako nemení vnútorný svet hry. Možno pridáva nejaký farebný poltón. Nič viac. Je príznačné, že všetko „čečenské“, čo R. Polák vložil do Troch sestier, je dôsledne mimo text“.

ø recenzie
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
v naštudovaní Divadla Astroka Korzo ´90 hodnotí divadelná kritička Martina Ulmanová. „Farkašova réžia zachytila aj tie roviny Smočekovej hry, ktoré umožňujú divákom majúcim chuť a schopnosti zabaviť sa aj na inom, ako len na situačných gagoch, otvoriť aj ďalšie izby burkeovského humoru.“

Hosťujúci režisér Viktor Kollár privial do Činohry SND, vďaka svojej inscenácií dvoch Ionescových hier (jednoaktoviek?), po dlhšom čase priaznivý a svieži impulz. Až na malé odtiene sa na tom zhodli obaja recenzenti – Zuzana Uličianka a Martin Timko. „Ionescova Lekcia sa zjavila v košickom divadle ako zázrak, náhodne, ako v dramatikových textoch vzniká konflikt a pocit absurdna. Po dlhoročnom namáhavom hľadaní sa do košického divadla vrátil dramaturg. Azda svitá na lepšie časy a dočkajú sa nielen herci, ale i diváci a kritici.“ (M. Timko)

BDnR Banská Bystrica má už od februára vo svojom repertoári zaradenú pozoruhodnú inscenáciu U nás v New Honte, ktorú režíroval rovnako hosťujúci režisér Miklós Forgács. Banskobystrické spracovanie troch románov Lajosa Grendela z posledného obdobia oceňuje vo svojej recenzii s názvom Kocúrkovo v New Honte aj teatrológ Vladimír Predmerský. „Banskobystričania pripravili inscenáciu, ktorá rezonuje so súčasnosťou. Nemala by zostať uzatvorená (ako v Kocúrkove) iba v priestoroch domáceho divadla“.

Herečka Zuzana Kronerová sa predstavila českému publiku v pražskom Divadle Jezerka v úlohe Evy Mearovej v hre N. Simona The Gingerbread Lady. Skutočnosť, že Zuzana Kronerová má v tejto úlohe úspech, navyše znásobuje Ľubica Krénová vo svojom príspevku Osobnostné sólo v žánrovom leporele uvedeným čitateľa do kontextu stvárnenia tejto postavy v českom divadle. „Expresívna rola Evy Mearovej potrebuje impozantnú herečku. Pretavenie komplikovaných sociálnych vzťahov i citových väzieb a vyvažovanie normálu v živote pri nepríjemnom balancovaní nad okrajom priepasti vyžaduje herečku s kapacitou viacerých polôh, so schopnosťou vypätých emócií i nemalej divadelnej expresivity, aby tak obsiahla nielen vnútro postavy, ale aj jej predpísanú priestorovú rozpínavosť. Skrátka, aby mohla naplno ovládnuť javisko“.

ø iný pohľad
V rubrike Iný pohľad sa Darina Kárová vracia opäť k inscenácii Troch sestier v SND. Tentokrát však ide o hlbší a detailnejší pohľad na úlohu a v neposlednom rade o úroveň dramaturgie v slovenských divadlách. Už samotný názov Polákove Tri sestry alebo koniec dramaturgie na Slovensku naznačuje, že ide o zaujímavý a vyhranený príspevok. „Repertoár slovenských divadiel dnes spravidla nie je výsledkom kontinuálnej koncepčnej práce dramaturga a jeho spolupráce s autormi, režisérmi, prekladateľmi, výtvarníkmi a napokon aj divákmi, ale výrazom vôle a vkusu režisérov či vedenia divadiel. Divadlá sledujú svoje záujmy, napĺňajú svoje predstavy, orientujú sa na svoj okruh divákov a akoby nereflektovali celkové prostredie a kontext divadelného umenia na Slovensku, o zahraničí ani nehovoriac“.

ø teória / história / kritika
Rubrika Teória/História/Kritika prináša vybrané teoretické state. Ďalšou z nich je článok Doris Krystof v preklade Martiny Vannayovej. Májové číslo sa zaoberá problémom identity a sebainscenovaním v umení.

ø divadelný ústav
Už štvrtý rok je mesiac máj spojený s divadelným festivalom Nová dráma, ktorý pripravuje Divadelný ústav v spolupráci so SND a Divadlom Astorka Korzo´90. V kød-e nájdete podrobný program festivalu.

ø jubileum
20. mája by sa dožil 100 rokov jeden z najvýznamnejších slovenských režisérov Ján Jamnický, ktorý zanechal v slovenskom divadle 20. storočia výrazné, prelomové a avantgardné inscenácie. Jeho všestrannú a rozhľadenú osobnosť si pripomenieme vybratou staťou z jedného z mnohých zväzkov vydaných v Divadelnom ústave, kde sa zaoberá otázkou herectva.

ø knihy
Recenzia Petra Oravca na novu publikáciu Miloslava Blahynku Kapitoly z estetiky muzikálu kladne hodnotí jej prínos do slovenskej teatrologickej literatúry, kde práve téma muzikálu absentuje.

ø extra
Na záver májového čísla spomína Vladislava Fekete na odovzdávanie Európskych divadelných cien v Thessalonikách, ktoré sa uskutočnilo nedávno.


číslø 5/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.