Tlačiť

číslø 4/2008

ø rozhovor
Aprílové číslo časopisu kod sa zameriava vo väčšej miere na nezávislých tvorcov a nezávislé divadelné projekty. Na úvod aj koniec kod predstaví mladého, všestranného divadelníka Jána Šimka v rozhovore s Dášou Čiripovou a v závere si čitatelia môžu prečítať scenár jeho hry Petržalské príbehy. Nielen o Petržalských príbehoch, ale aj o jeho skúsenostiach s réžiou, dramaturgiou a o jeho pohľade na divadlo sa dozviete v spomínanom rozhovore Moment vhľadu.

ø recenzie
Ďalšou inscenáciou nitrianskeho divadla z cyklu Rodinné striebro bola januárová premiéra Piargov v réžii Romana Poláka. Viacvrstvennoť, symboliku a základné znaky inscenácie opisuje vo svojej recenzie Zasypané Piargy Miroslav Ballay. Odkrýva mnohé motívy, ktoré sa podarilo režisérovi Romanovi Polákovi a dramaturgovi Danovi Majlingovi nahustiť z troch poviedok najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej lyrizovanej prózy do jedného príbehu, na jedno miesto – do Piargov.

Zdenka Pašuthová pozitívne hodnotí inú slovenskú klasiku pripravenú na scéne divadla Ludus – Záborského Dva dni v Chujave. „Inscenáciou jeho diela Dva dni v Chujave uviedli do života projekt so sympatickým názvom Nebojme sa klasiky. Začiatok vyzerá sľubne. Nepopulárne „povinné čítanie“ sa im podarilo predstaviť ako klasiku v pravom slova zmysle – ako dielo, ktoré časom nestráca nič zo svojej aktuálnosti – práve naopak.“ Režisérovi J. Jenčovi a celému realizačnému tímu sa podarilo odvážne a invenčne zinscenovať niekoľko rokov starý text.

Brazílsky prozaik Paul Coelho je na Slovensku známy ako autor mnohých úspešných do slovenčiny prekladaných románov. Málokto však vie, že je aj dramatikom, scenáristom. O jeho dramatickej zručnosti sa presvedčili aj inscenátori  Pokušenia, ktorá vznikla na motívy Coelheho románu. Pripravilo ju Prešporské divadlo v réžii I. Blahúta. Frederika Čujová o tejto inscenácií píše: „Táto inscenácia môže byť veľmi sympatickým pokusom vdýchnuť na malej ploche postavám kontroverzne úspešného Paola Coelha výrazne črty ľudskosti. Divadelný útvar pozitívne načrtáva mnohé diskutabilné témy.“

Rum a vodka je názov novej inscenácie spišského divadla Kontra, ktoré zaujalo v minulej sezóne inscenáciou Howie a Rookie, aj tento krát siahlo po súčasnej írskej dráme. I keď Peter Scherhaufer vo svojej recenzii vytýka zjavnú inscenačnú podobnosť s predchádzajúcou réžiou, ako i dramatické nedostatky, vďaka hereckému výkonu a nepriehľadnému talentu Petra Čižmára, inscenácia určite zaujme, a aj keď neprekročí minuloročný úspech, aspoň ho potvrdí. „Rum je destilovaný nápoj z cukrovej trstiny. Vodka je priezračný alkohol obsahujúci vodu a etanol, ktorý je destilovaný napríklad z obilného kvasu. Rum a vodka je aktuálna inscenácia spišského divadla Kontra. Vznikla podľa hry írskeho dramatika Conora McPhersona, ktorý ju napísal vo veku dvadsaťjeden rokov. V neposlednom rade – alkoholizmus je psychická a fyzická závislosť na alkohole diagnosticky označovaná ako F10.“

Soňa Smolková výstižne pomenováva klady aj zápory novinky Vojtecha Kolejáka a Martina Bošanského s názvom Štyri vraždy bez obete, ktorá vznikla v Štúdiu 12 ako prvá inscenácia projektu Mliečne zuby. Divadelný ústav v rámci tohto projektu ponúka priestor na prezentáciu mladým talentovaným a ambicióznym dramatikom, režisérom. Štyri vraždy bez obete sú tak pilotnou inscenáciou, ktorej nechýba entuziazmus, nasadenie. Mestami recenzentka naráža na neskúsenosť, nerozvážnosť tvorcov v prostriedkoch a humore. „Autori sa snažili využívať intelektuálny humor a prvky absurdity, no na úplné zvládnutie jedného i druhého princípu budú potrebovať viac času a dramatických pokusov. Samotný námet hry, ako aj pointa scénok je však v svojej podstate veľmi vtipná. Koleják s Bošanským cítia humor, rozumejú vtipu, no zatiaľ sa v ich podaní podobá skôr neopracovanému kameňu. Dramatikov čaká ešte náročná fáza opracovávania a vybrusovania. V ich prípade to istotne nebude stratený čas...“

ø festivaly
Aká bola tohtoročná Prehliadka slovenského divadla v Prahe sa dozvieme z hodnotenie Markéty Jůzovej. „Miniaturní mozaika současné dramatiky v rámci druhého ročníku Malé divadelní přehlídky slovenského divadla vyzdvihla potěšující skutečnost, že vznikají nové kvalitní hry, které si nachází poměrně snadno cestu jak tvůrcům, tak k publiku“. Ivica Ozábalová vo svojom príspevku prináša správu o Prehliadke sólovej tvorby pre deti, ktorá sa uskutočnila v Prahe s účasťou slovenského divadla Teatro Neline.

ø divadelný ústav
Rubrika Divadelný ústav tento krát prináša podrobnejšie informácie o pripravovanom festivale Nová dráma, ktorý sa uskutoční od 9. do 14. mája. Riaditeľka Vladislava Fekete hovorí o novinkách festivalu, o jeho smerovaní, o jeho význame v kontexte svetových festivaloch. Podrobnejšie Vám kód bude informovať o projekte a programe sekcie Focus Rusko.

ø extra
Prípravy pokračujú rovnako aj v Martinskom komornom divadle, kde sa uskutoční koncom mája festival Dotyky a spojenia. Oleg Dlouhý ako člen Dramaturgickej rady festivalu nás naň srdečne pozýva.

ø hra
Na záver aprílového kódu si môžete prečítať už spomínaný scenár k inscenácii Jána Šimka Petržalské príbehy, v ktorom sa odhaľujú skryté príbehy sídliska a osudy anonymných ľudí v ňom žijúcom.


číslø 4/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.