Tlačiť

číslø 2+3/2008

ø február
Dvojčíslo (február – marec 2008) mesačníka kød - konkrétne o divade predstavuje v rozhovore režiséra Mariána Amslera, ktorý patrí medzi najvýraznejšie talenty mladej slovenskej réžie. Ešte počas štúdia divadelnej dramaturgie na VŠMU zaujal inscenáciami ruskej klasiky a súčasnej drámy (A. P. Čechov, Oľa Muchinová). Amsler v poslednom období pôsobí najmä na českej divadelnej scéne – zaznamenal úspech u odbornej kritiky s inscenáciou Tri sestry v Činohernom studiu Ústí nad Labem a výnimočné sú aj jeho aktivity s nedávno založeným divadlom Letí. Od tohto roku pôsobí ako interný režisér v brnenskom HaDivadle. Druhý rozhovor je venovaný návratu výnimočnej a progresívnej režisérky Sone Ferancovej na divadelnú scénu. Elena Flašková sa s ňou okrem iného zhovárala o nových inscenáciach – Bohovi masakra v Divadle Aréna a Fetišistkách v Slovenskom národnom divadle .

ø recenzie
Blok recenzií prináša reflexiu inscenácie Shakespeara v košickom Štátnom divadle, Yasminy Rezy v bratislavskom Divadle Aréna či Burlasa v Opere SND, Barča-Ivana v Divadle Andreja Bagara, Shakespeara v Slovenskom národnom divadle, ale tiež tanečného projektu Canto Hondo v novom tanečnom divadle Elledanse. Popri pomerne konvenčnému režijnému prístupu hosťujúceho režiséra Imre Csiszára, kritik Oleg Dlouhý nie veľmi pozitívne hodnotí aj herectvo inscenácie Márna lásky snaha: „Nosným prvkom koncepcie tejto rozmarnej komédie je komické herectvo, cez ktoré sa veršovaný text má zahrať s ľahkosťou fyzického i verbálneho konania. Po dlhšom období nedbajstva voči jazykovej kultúre pristihol súbor v nie najlepšej dispozícii. Menej skúseností s veršom viedlo hercov k zvyšovaniu hlasovej intenzity. V ukričanosti sa však strácala plasticita postáv, ľahkosť príbehu a nakoniec aj viaceré komické pointy.“ Rezin Boh masakra je reprezentantom ľahšieho žánru v Divadle Aréna. Recenzentka Martina Ulmanová oceňuje dramaturgický profil tohto divadla. V prípade inscenácie Boh masakra považuje za problematický už text Yasminy Rezy: „...za slovami hry Rezy sa neotvára nijaký ďalší svet, nijaké znepokojujúce, fascinujúce asociácie..., jednoducho, „máme čas“. Všetko akosi stíhame pochopiť, vyhodnotiť a hneď i zabudnúť – aj vtipnosti, aj „morálne apely“, a to je, podľa môjho názoru, na ozajstné umelecké dielo primálo.“ Opera SND potešila fanúšikov súčasnej vážnej hudby a alternatívneho divadla, keď v réžii Rastislava Balleka uviedla operu Martina Burlasa Kóma.

Traja hudobní teoretici – Miro Tóth, Róbert Kolář a Barbara Tóthová – oceňujú aj napriek niektorým výhradám voči motívom v príbehu umelecké kvality inscenácie. V Bratislave bolo nedávno otvorené alternatívne tanečné divadlo ElleDanse. Prvá premiéra divadla pod názvom Canto Hondo spojila zaujímavý tím tvorcov (Š. Ondrišová, K. Žiška, J. Vlk, C. Kassai, S. Vlčeková a iní), ktorý predznamenal umelecky kvalitný výsledok. Tanečná kritička Eva Gajdošová nepovažuje inscenáciu za choreograficky novátorskú, ale oceňuje jej vyznenie a výraz: „Stmeľujúcim prvkom interpretov je ich výraz – vzácne civilný a prirodzený, bez prehrávania a pátosu, keď silu emócií vyjadrujú väčšmi gestom a pohybom. Choreografka, poučená skúsenosťami z kamenného divadla, vynikajúco „zostrihala“ jednotlivé obrazy, ustriehla ich optimálny čas a do jednotlivých epizód vniesla napätie i drobnú dávku humoru. Tvorcom sa tiež vynikajúco podarilo zosúladiť tanečníkov a hercov s rozmanitými skúsenosťami.“

ø iný pohľad
Pôvodnému slovenskému muzikálu František z Assisi, ktorý uviedlo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, sa venuje v recenzii Oleg Dlouhý a v rubrike Iný pohľad teatrológ Martin Timko porovnáva východiská libreta s historiografickými a teologickými dokladmi o živote tohto svätca.

ø zahraničná scéna
Dramaturgička Marta Ljubková vo vynikajúcej štúdii pod názvom Několik slov k vyhynulým druhům analyzuje a porovnáva dve inscenácie Čechovových Troch sestier, ktoré považuje za špičky posledného obdobia v českom divadle. Plastickú predstavu o trendoch súčasného divadla v Čechách dokresľuje na nezávislom projekte Dronte etc., ktorý bol po umeleckej stránke sklamaním.

ø za kulisou
V rubrike si tentoraz pripomenieme výročie Jókaiho divadla v Komárne.

ø hra

kød - konkrétne o divadle v rubrike Hra exkluzívne uverejňuje pôvodný text inscenácie Redukcia (azas), ktorý je autorským projektom v réžii Blaha Uhlára. Text hry dopĺňajú krátky rozhovor o vzniku hry s Blahom Uhlárom a fotografie z inscenácie.


číslø 2+3/2008

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.