Tlačiť

číslø 8/2007

ø rozhovor
V poslednom tohtoročnom čísle prinášame rozhovor s mladou talentovanou režisérkou Alenou Lelkovou.

ø recenzie
V Divadle Aréna vznikla netradičná inscenácia o živote svetoznámej, výnimočnej francúzskej spisovateľke Marguerite Durasovej a to v réžii nemeckého režiséra Hansa Hollmanna. Teatrologička a prekladateľka z francúzštiny Soňa Šimková píše nielen o samotnej inscenácií, o jej inscenačnom stvárnení, ale aj o spoločenskom pozadí autorky, jej živote a tvorbe. Inscenovaný text India song, ktorý M. Durasová pôvodne písala pre divadlo, sama neskôr sfilmovala a tak sa ocitla, podľa slov profesorky Šimkovej „na Olympe“ v desiatke najoriginálnejších snímok všetkých čias. India song je hrou o milovaní a umieraní.

Kamil Žiška ako hosťujúci režisér inscenoval v Starom divadle v Nitre Zabudnutého čerta. Podľa študentky Divadelnej vedy Lenky Dzadíkovej ide o sviežu, vkusnú a nápaditú inscenáciu, v ktorej sa režisérovi podarilo využiť herecký potenciál i scénografické prvky.

Dva pohľady na inscenáciu SND Mrzák z Inishmannu, ktorá bola prvou premiérou Michala Vajdičku v SND prinášajú teatrológ Vladimír Štefko a mladý publicista, dramatik Peter Scherhaufer. Oba pohľady spája konštatovanie, že inscenácia postrádala krutosť, ktorú tak často spomínali tvorcovia, a to i napriek hereckej kvalite a výstižnému čiernemu humoru.

Homérov hrdina Odysseus sa stal námetom baletu s rovnomenným názvom, ktorý uviedol Ondro Šoth v košickom Balete. Profesorka Dagmar Hubová opäť pozitívne hodnotí tento odvážny multimediálny projekt. Jeho uvedenie bolo vlastne vyvrcholením dvojdňovej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia Baletu Štátneho divadla Košice.

ø festivaly
V rubrike Festivaly prinášame voľné pokračovanie reflexií na Festival Divadelná Nitra. Projekt Americký sen a Middentitiy hodnotí popredný nemecký teatrológ Thomas Irmer. Kladie si otázky spojené s pojmom identity tak a postupne smeruje k originálnosti pojmu Middentity, ktorý nazýva doslova joyceovský. Komplexne hodnotí projekt siedmych krajín, siedmych režisérov, siedmych monodrám.

O festivale Arteterapia, ktorý sa konal koncom októbra už tradične v Banskej Bystrici informuje študentka divadelnej vedy Mária Karolova. Tretí ročník priniesol pestrý program s medzinárodnou účasťou, otvoril otázky týkajúce sa práce komunitných divadiel, no absentovala na ňom najmä kvôli neprítomnosti odbornej verejnosti i adekvátna odborná diskusia.

ø zahraničná scéna
Zahrničná scéna je tentokrát venovaná latinskoamerickej kultúre a divadelným festivalom. Česká teatrologička a prekladateľka Marina Černá nám vo svojom príspevku Festivalové konstrukce iberoamerické identity približuje napr. Medzinárodný festival kultúry troch hraníc a to argentínsko-brazílsko-paraguayskej, významnejší Medzinárodný festival v Buenos Aires zameraný na divadlo, tanec a hudbu, ktorého tohtoročnou tematickou líniou bol svet technológií. Festivalový prehľad dopĺňajú ešte o dve prehliadky na španielskom území a to Festival iberoamerického divadla (najpestrejšia paleta španielsky, popr. portugalsky hovoriacich divadelných kultúr) v meste Cádiz a nakoniec Prehliadka španielskeho divadla súčasných autorov v Alicante.

ø teória / história / kritika
Dramaturgička SRo Viki Janoušková, ktorá je zároveň aj šéfka Dramaturgickej rady Festivalu rozhlasovej tvorby sumarizuje novovzniknutý festival. O hodnotení festivalu a výbere ocenených diel sa dozvieme priamo od porotcov jednotlivých kategórií a to v rubrike Teória / História / kritika.

ø knihy
Zborník divadelných hier pre deti a mládež Artúr 2003–2007, ktorý prednedávnom vydal Divadelný ústav, zahŕňa 12 hier ocenených počas štyroch ročníkov súťaže Artúr. Teatrologička Zdenka Pašuthová hodnotí túto snahu veľmi pozitívne a to aj z dôvodu chýbajúcej kritiky a teórie bábkového divadla na Slovensku. Za najúspešnejšieho „arturáka“ považuje MichalA Ditteho, ktorý má v spomenutej knižke tri texty – Viola, princezná z predmestia, Wanted: Slncový kôň a Šmarhan.

ø extra
Rubriku Extra tvoria dva príspevky zamerané na netradičné festivaly. Jedným z nich je Festival Nová Eva, ktorý vznikol ako finálne projektu ruzovyamodrysvet.sk, zameraný na rodovo citlivé divadlo, literatúru, výtvarné umenie i rodovú pedagogiku. Anna Grusková sa o projekte a festivale zhovárala priamo s jeho riaditeľkou s Ivetou Škripkovou.

Darina Kárová, riaditeľka Medzinárodného divadelného festivalu Nitra hodnotí úroveň i zázemie Medzinárodného festivalu Dialóg vo Vroclavi, ktorý podľa jej slov patrí nielen najvýznamnejším divadelným festivalom v Poľsku, ale za svoje krátke obdobie fungovanie (6 rokov) sa môže zaradiť do kategórie vrcholných európskych divadelných udalostí. Vo svojom príspevku Radosť z dobrého podujatia konštatuje, že vroclavský festival so 43 predstaveniami priniesol správu o mimoriadnych tvorivých činoch, o nových tendenciách a nových menách, prispel k mobilite tvorcov, divákovi a obohatil prítomných o jedinečný zážitok.
V rubrike Exit nájdete správu o Cene za herecký výkon, ktorú získal Ondřej Daniš za úlohu Baču Jana Kráľoviča. v zvolenskej inscenácií Dlhý, Široký a Bystrozraký (r. B. Matuščin). Štúdio tanca Banská Bystrica bude v decembri reprezentovať slovenské súčasné tanečné umenie v Indii.

ø venované
Prednedávnom sa slovenské divadlo a najmä opera rozlúčila s takmer 96-ročná opernou divou Margitou Česányiovou – dlhoročnou sólistkou Slovenského národného divadla. Na jej osobnosť a tvorbu spomína Michaela Mojžišová.


číslø 8/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.