Tlačiť

03/2017

marcový kød je jubilejný

10 x 10 = 100. Presne toľko čísiel nášho časopisu bude mať od marca v poličke vášnivý zberateľ. Ak teda medzi nimi neschováva aj anglické špeciály. Sté číslo je preto oprávnene zahľadené do seba. Nevenuje sa ale iba vlastnej minulosti, premýšľa v širších kontextoch. V komplexnej štúdií a dvoch rozhovoroch nájdete aj veľa úvah na tému súčasnosti či budúcnosti divadelnej kritiky. Vašu únavu z toľkých kritických kríz a vízií hádam pomôže odstrániť dynamika novej rubriky krátko kriticky pod skratkou KK, ktorá bude ponúkať stručné súdy o inscenáciách.

číslo 3 / 11 ponúka:

ø rozhovor so spoluzakladateľkami a prvými redaktorkami časopisu kød Romanou Štorkovou Maliti a Dášou Čiripovou

ø recenzie inscenácií Vojna nemá ženskú tvár (SKD Martin), Dobro (DAB Nitra), Letmý sneh (Divadlo ASTORKA Korzo´90), Timon Aténsky (DJP Trnava)

ø v novej rubrike KK – Projekt Onegin (SkRat), PS, Odepiš... (Divadlo Petra Bezruče Ostrava)

ø reflexiu poľského festivalu Boska komedia

ø T/H/K o kritickej minulosti kritiky aj vyhliadkach do budúcnosti

ø extra rozhovor s Anne Peter, šéfredaktorkou slávneho divadelného portálu nachtkritik.de

ø všetky rubriky i rubričky, ktoré priblížia aktuálne dianie v divadle (ja a divadlo, na margo, tipy redakcie, konkrétne o...)

Jubileum časopisu oslávime na deň divadla, presne 27. marca. Ak sa už nemôžete dostaviť osobne, aspoň si pri posolstve Isabelle Huppert na chvíľu spomeňte aj na váš obľúbený divadelný časopis!


03/2017

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.