Tlačiť

číslø 7/2007

ø rozhovor
Choreograf Ondrej Šoth významnou mierou prispieva ku kvalite a zviditeľneniu tanečného umenia na Slovensku a jeho zaradeniu do širšieho kontextu. Svedčí o tom aj ocenenie divadelnej kritiky Dosky 2007 v kategórii najlepšia inscenácia sezóny pre jeho inscenáciu Svadba podľa Figara (Mozarta). Profilový rozhovor Zuzany Mistríkovej prináša rozprávanie o jeho začiatkoch, pôsobení v Prahe či Bratislave, ale tiež zaujímavé úvahy o balete ako divadelnom žánri, o budovaní tanečného repertoáru v Štátnom divadle Košice a tiež o budúcich projektoch.

ø recenzie
Blok recenzií reflektuje aktuálne premiéry slovenských divadiel. V inscenovaní opery Madama Butterfly v SND recenzent Rudo Leška oceňuje najmä prácu režiséra: „Hoci som si neodpustil uvedené výhrady ku koncepcii, ktorá sa ako celok nevyznačovala takou hutnosťou a koncíznosťou ako napr. v Bratislave uvedený Onegin (napokon, ani divácke pobúrenie sa nekonalo), treba povedať, že Konwitschny zostáva lektorom slovenského divadla. Vážim si ho predovšetkým pre jasnú artikuláciu myšlienky a intenzívnu prácu so spevákom – hercom na role. Vedie ich k individuálnej charakteristike, zbavuje ich naučených a neustále omieľaných gest, odúča ich od pozérstva.“

Večný hrdina Hamlet sa na slovenské javiská vrátil hneď dvakrát – inscenáciu originálu W. Shakespeara v Činohre SND nehodnotí kritik V. Štefko jednoznačne pozitívne – inscenácii chýba jasná výpoveď a koncepcia výkladu a hlavný predstaviteľ Róbert Roth nemá „vyhranených a intenzívne pôsobiacich spoluhráčov a protihráčov. Matné herecké výkony zvučných mien nedovolia, aby táto triapolhodinová inscenácia (napokon, je to najdlhšia Shakespearova hra – má 4 024 riadkov) bola dostatočne dramatická, prinášajúca napätie či aspoň vypäté emócie. Je to skôr referát o zvláštnom príbehu princa Hamleta na úrovni čítania študujúcej mládeže.“

Teatrologička Martina Vannayová sa venuje interpretácii hry H. Müllera Hamletmachine v podaní autorky a herečky Slávky Daubnerovej, ktorá v poslednom období zaujala na slovenskej divadelnej scéne progresívnym prístupom k žánru monodrámy.

Maďarský divadelný kritik, redaktor divadelného časopisu Színház, Tamás Jaszay recenzuje inscenáciu Karamazovcov v réžii M. Hubu v Jókaiho divadle. Kritik nachádza problémy nielen v dramatizácii románu, ale tiež v prístupe k režijnému vedeniu hercov.

Ďalšími recenzovanými inscenáciami tohto čísla sú Genetove Slúžky v Divadle a.ha, Nerozum v Divadle J. G. Tajovského a Bola raz jedna dedina v Divadle J. Palárika v Trnave.

ø festivaly
Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra patrí už tradične k najvýznamnejším udalostiam divadelného roka. Program zahraničných a slovenských inscenácií jeho 16. ročníka hodnotí dramaturgička a režisérka Maja Hriešik a český teatrológ a kritik Petr Christov. Hriešik sa vo svojej polemizujúcej analýze vyjadruje nielen k festivalovej dramaturgii zahraničných divadiel, ale aj k stavu slovenského divadla v kontexte súčasného divadelného diania. Autorkin záver je pomerne provokatívny: „O takejto miere hereckej odvahy, drsnosti, presnosti a zároveň vtipnosti môže žiaľ slovenské herectvo a réžia ešte dlho snívať. Uvažujem, či to nie je aj tým, že je slovenské divadlo tiež jedno z husákovských detí s červenou pionierskou šatkou, ktoré sa ešte stále radšej riadi politikou menšieho zla. Ako inak si možno vysvetliť výber slovenských predstavení do tohtoročného festivalového programu. Vyvstáva mi skutočne už iba jedna otázka: o čom sníva slovenské divadlo? Sníva ešte vôbec? Podľa Svätého Augustína človek síce žije iba v prítomnosti, ale tá má však tri dimenzie – prítomnosť vecí minulých, prítomnosť vecí prítomných a prítomnosť vecí budúcich. Obávam sa, že slovenské divadlo žije minulosť vecí minulých, minulosť vecí prítomných a minulosť vecí budúcich. A sníva teda iba minulé sny.

Petr Christov hodnotí slovenskú sekciu programu ako pestrý, aj keď nie jednoznačne kvalitný výber: „Slovenské inscenace na Divadelné Nitre jsou přirozeně skupinou značně různorodou, přesto – jak již bylo výše naznačeno – v centru každé z nich (navíc přímo v samotných titulech) je konkrétní člověk či skupina úzce svázaných lidí v případě bratrské trojice. Dr. Husák má přirozeně oporu a svůj předobraz v reálném světě, Coughlanová, Karamazovci i Jurgova Hana jsou postavami fiktivními. Nicméně jako by všichni tvůrci (režiséři) znovu cítili potřebu sdělovat v současné, poněkud odlidštěné době, příběhy konkrétních lidí, ať už je jejich vztah k našemu reálnému světu jakkoli blízký či rozvolněný.“

ø zahraničná scéna
Súčasné srbské divadlo bojuje s podobnými problémami ako slovenská divadelná scéna. Významný srbský kritik a selektor festivalov pôsobiaci v Belehrade, Ivan Medenica ich presne charakterizuje: nedostatok kontaktov a informácií o divadelnom dianí vo svete, kríza réžie (dôvodom je nielen absencia generačnej výmeny, ale aj chýbajúce prizývanie hosťujúcich režisérov z iných krajín), problémy repertoárovej politiky a umeleckého vedenia renomovaných divadiel, skostnatenosť a konzervatívnosť metód umeleckého školstva. Na rozdiel od divadla oceňuje Medenica súčasnú srbskú drámu a najmä ženské autorky – Srbljanović, Marković, Pelević či Bogavac.

ø nájdené v preklade
V rubrike Nájdené v preklade predstavuje literárny vedec a prekladateľ hru Jásir holandského autora A. Benaliho.

ø divadelný ústav
Rubrika Divadelný ústav prezentuje detailne programy a ciele novovzniknutej platformy pre divadelný výskum a vedu Centrum výskumu divadla. Ladislav Lajcha píše o troch výstavách významných slovenských scénografov – Heleny Bezákovej, Štefana Hudáka a Františka Pergera – ktoré sa nedávno konali v bratislavskom Múzeu chorvátskej kultúry, košickej Východoslovenskej galérii a Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Dekødér - číslo 7/2007 - formát PDF (Acrobat Reader dokument)

øbsah 7/2007


 • Rozhovor

  Máme zodpovednosť za diváka. Rozhovor Zuzany Mistríkovej
  s Ondrejom Šothom

 • Recenzie

  Dovunque al mondo lo Yankee vagabondo… (Yankee je všade doma). Róbert Leška o inscenácií Madame Butterfly v Opere SND
  Stroj Hamlet. Martina Vannayová
  o Hamletmachine Slávky Daubnerovej
  Hamletova dvojaká osamelosť. Vladimír Štefko o Hamletovi
  v Činohre SND
  Slúžky v zlatom kruhu. Miriam Kičinová o Slúžkach v divadle a.ha
  Nerozum. Martin Timko
  o zvolenskej inscenácií Rozum
  Gól do vlastnej siete! Oleg Dlouhý
  o inscenácií Bola raz jedna dedina
  v trnavskom Divadla J. Palárika
  Dostojevskij – veľký ruský krimi autor. Tamas Jaszay o Bratoch Karamazovcoch v Jókaiho divadle

 • Festivaly

  Divadelná Nitra 2007
  Sny súčasného divadla.
  Maja Hriešik
  Slovenská identita ve středu Evropy, aneb Slovenská divadelní reprezentace. Petr Christov

 • Zahraničná scéna

  Je potrebné mlčať... Ivan Medenica o aktuálnej divadelnej scéne v Srbsku

 • Nájdené v preklade

  Adama Bžocha

 • Divadelný ústav

  Tri výstavy troch scénografov. Ladislav Lajcha
  Centrum výskumu divadla

číslø 7/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.